Storm en waterschade

Een storm gaat vaak samen met harde wind en hevige regenval. Dit zorgt voor overlast in de omgeving. Bomen kunnen omwaaien of regenwater loopt slecht weg. De gemeente komt in actie wanneer er schade in de openbare ruimte is ontstaan.

Is er een boom omgewaaid in de berm of loopt het regenwater de volgende dag nog niet weg? Meld dit altijd bij de gemeente. Dit kan via het online meldingsformulier, zie onderstaande knop. Maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur kunt u bellen met 0226 - 334433.

Direct een melding doen

Neem bij levensbedreigende situaties contact op met alarmnummer 112.

Voorbeelden van acuut gevaar

In de volgende gevallen belt u alarmnummer 112:

  • Instortingsgevaar
  • Losgeraakte dakpannen of gevelplaten
  • Boom dreigt over openbare weg te vallen
  • Risico op kortsluiting of brand
  • U kunt uzelf niet in veiligheid brengen

Voorbeelden van geen acuut gevaar

In de volgende gevallen doet u een melding of belt u de gemeente via 0226 - 334433

  • Omgevallen boom in de berm
  • De omgevallen boom ligt niet op doorgaande weg
  • Losliggende putdeksels
  • Verstopte riolering of afwatering

Wat doet de gemeente?

De gemeente probeert de schade van de storm zo snel mogelijk te herstellen. Houd er rekening mee dat het rioolstelsel grote hoeveelheden regenwater in korte tijd niet altijd goed kan verwerken. Lees meer over wateroverlast.

Wat te doen bij schade op eigen terrein?

Bij een storm of harde wind(vlaag) kan er helaas ook schade ontstaan op uw eigen terrein. Is dit het geval? Dan meldt u dit zo snel mogelijk bij uw eigen verzekering. De meeste verzekeringen dekken de schade (vanaf windkracht 7).