Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Tips om overlast te voorkomen

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het als gemeente lastig om overlast goed tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf iets doen aan meeuwenoverlast. U vindt hieronder een aantal tips.

Voorkom rommel

Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Gooi ook geen troep op straat.

Niet voeren

Voer de meeuwen nooit! Door meeuwen te voeren, leren ze dat bij mensen eten te krijgen is.

Voorkom nesten

Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Platte daken zijn favoriet om te nestelen. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten. Haal daarnaast oude nesten weg, zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek.

Houd er rekening mee dat meeuwen beschermde vogels zijn en dat maatregelen alleen voor of na het broedseizoen genomen mogen worden.