Bijtincidenten

Het kan voorkomen dat een hond een andere hond of een persoon bijt en daarbij ernstig letsel teweegbrengt. Het gaat dan om een bijtincident. De gemeente heeft een protocol bijtincidenten waarin staat hoe de gemeente hiermee omgaat.

Bekijk het protocol bijtincidenten.

De burgemeester heeft bevoegdheden om maatregelen te nemen als dit nodig is. Maatregelen zijn bijvoorbeeld aanlijngebod, muilkorfgebod, gedragstest voor de hond of in beslag nemen van de hond. Als u te maken krijgt of getuige bent van een bijtincident, kunt u een melding doen bij de politie.