Welstandscommissie

In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

Bijvoorbeeld de lintbebouwing, beeldbepalende gebouwen, nieuwbouw met dorpskarakter, bruggen en waterwegen. Dat maakt Langedijk tot Langedijk. Dit geeft waarde aan bedrijfsterreinen, gebouwen en woningen. De gemeente geeft de kaders aan, maar burgers, opdrachtgevers en ontwerpers zorgen samen voor een goede ruimtelijke kwaliteit.

De welstandcommissievergadering is een open vergadering en de commissie nodigt dan ook inwoners, ondernemers en raadsleden uit om de welstandsvergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden iedere twee weken op donderdag om 9.00 uur plaats. Locatie: Parelhof 1, te Heerhugowaard.

Contact en meer informatie

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de welstandsnormen? Maak hier een afspraak en kies daarbij voor 'Bouwplan, informatieaanvraag'. Of bel 0226 - 334433 en vraag naar de afdeling VTH.