Welstandscommissie

In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

Bijvoorbeeld de lintbebouwing, beeldbepalende gebouwen, nieuwbouw met dorpskarakter, bruggen en waterwegen. Dat maakt Langedijk tot Langedijk. Dit geeft waarde aan bedrijfsterreinen, gebouwen en woningen. De gemeente geeft de kaders aan, maar burgers, opdrachtgevers en ontwerpers zorgen samen voor een goede ruimtelijke kwaliteit.

De welstandcommissievergadering is een open vergadering en de commissie nodigt dan ook inwoners, ondernemers en raadsleden uit om de welstandsvergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden iedere 2 weken op donderdag om 11.00 uur plaats. Locatie: Parelhof 1, te Heerhugowaard.

Vergaderschema 2021

 • 14 januari 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 28 januari 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 11 februari 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 25 februari 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 11 maart 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 25 maart 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 8 april 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 22 april 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 6 mei 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 20 mei 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 3 juni 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 17 juni 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 1 juli 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 15 juli 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 29 juli 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 5 augustus 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 19 augustus 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 2 september 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 16 september 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 30 september 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 14 oktober 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 28 oktober 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 4 november 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 18 november 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 3 december 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 17 december 2021 - Starttijd ca. 09:00 uur
 • 31 december 2021 - n.t.b

Contact en meer informatie

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de welstandsnormen? Maak hier een afspraak en kies daarbij voor 'Bouwplan, informatieaanvraag'. Of bel 0226 - 334433 en vraag naar de afdeling VTH.