Welstandscommissie

In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

Bijvoorbeeld de lintbebouwing, beeldbepalende gebouwen, nieuwbouw met dorpskarakter, bruggen en waterwegen. Dat maakt Langedijk tot Langedijk. Dit geeft waarde aan bedrijfsterreinen, gebouwen en woningen. De gemeente geeft de kaders aan, maar burgers, opdrachtgevers en ontwerpers zorgen samen voor een goede ruimtelijke kwaliteit.

De welstandcommissievergadering is een open vergadering en de commissie nodigt dan ook inwoners, ondernemers en raadsleden uit om de welstandsvergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden iedere 2 weken op donderdag plaats. Locatie: Parelhof 1, te Heerhugowaard.

Vergaderschema 2021

14 januari Starttijd 09:00 uur
28 januari Starttijd 09:00 uur
11 februari Starttijd 09:00 uur
25 februari Starttijd 09:00 uur
11 maart Starttijd 09:00 uur
25 maart Starttijd 09:00 uur
8 april Starttijd 09:00 uur
22 april Starttijd 09:00 uur
6 mei Starttijd 09:00 uur
20 mei Starttijd 09:00 uur
3 juni Starttijd 09:00 uur
17 juni Starttijd 09:00 uur
1 juli Starttijd 09:00 uur
15 juli Starttijd 09:00 uur
29 juli Starttijd 09:00 uur
12 augustus Starttijd 09:00 uur
26 augustus Starttijd 09:00 uur
9 september Starttijd 09:00 uur
23 september Starttijd 09:00 uur
7 oktober Starttijd 09:00 uur
21 oktober Starttijd 09:00 uur
4 november Starttijd 09:00 uur
18 november Starttijd 09:00 uur
2 december Starttijd 09:00 uur
16 december Starttijd 09:00 uur
30 december 2021 Starttijd 09:00 uur

 

Contact en meer informatie

 

Wilt u weten of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de welstandsnormen? Maak dan een afspraak en kies hierbij voor 'Bouwplan, informatieaanvraag'. U kunt ook bellen naar de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via 0226 - 334433.