Typen riolering in Langedijk

In Langedijk ligt circa 240 kilometer riolering. Er zijn verschillende typen riolering: gemengd of gescheiden riool.

Deze 240 km kan onder verdeeld worden in:

  • Gemengd riool (regenwater en afvalwater samen);
  • Gescheiden riool (regenwater en afvalwater apart);
  • Persriool of drukriool.


Gemengd rioolstelsel

Een gemengd rioolstelsel voert het regenwater en afvalwater door middel van één systeem af. Uw regenpijp, toilet en andere vormen van (afval)waterafvoer komen onder de woning of straat in één buis bij elkaar. Over het algemeen zijn de rioolbuizen van een gemengd rioolstelsel maar voor een klein gedeelte gevuld met afvalwater. Pas als het gaat regenen, zal de rest van de inhoud van de rioolbuizen vollopen met regenwater. Onderstaande afbeelding geeft schematisch een gemengd riool weer.

Als de rioolbuizen horizontaal zouden liggen, zou uw afvalwater en het regenwater slecht weg kunnen stromen, waardoor verstoppingen kunnen optreden. Om dit te voorkomen zijn alle rioolbuizen onder een kleine helling geplaatst waardoor het af te voeren water onder ‘vrij verval’ kan wegstromen. Al het water dat door een gemengd rioolstelsel stroomt, komt uiteindelijk terecht bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij u in de straat ligt er een aantal putdeksels, bijvoorbeeld in de weg. Om de riolering te kunnen inspecteren en reinigen, is er elke 50 meter een inspectieput aanwezig. Op een punt waar twee of meer rioolbuizen bij elkaar komen, is tevens een inspectieput aangebracht. Het woord zegt het al; deze putten worden gebruikt om inspecties uit te voeren. Een inspectieput wordt ook aangebracht bij een knik of een bocht in een rioolbuis. Omdat in een gemengd rioolstelsel het regenwater en afvalwater samen worden afgevoerd, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid regenwater bij een heftige regenbui niet aan kan. Om ervoor te zorgen dat er weinig tot geen wateroverlast/waterschade in de straat of in uw huis optreedt, zijn er zogenaamde overstorten opgenomen in een gemengd rioolstelsel. Een overstort zorgt ervoor dat het overtollige water alsnog weg kan naar een sloot of bergingsvijver. Uiteraard kan dit gevolgen hebben voor de waterkwaliteit.


Afkoppelen

Om het aantal overstorten zo klein mogelijk te houden, is er in Langedijk een aantal afkoppel- projecten afgerond. Bij afkoppelen wordt het regenwater niet naar het rioolstelsel afgevoerd, maar op (privaat) terrein in de grond opgevangen of afgevoerd naar een sloot of bergingsvijver. In Langedijk is over het algemeen een slecht doorlatende grondlaag aanwezig, waardoor het afkoppelen voornamelijk plaats vindt richting een sloot.


(Verbeterd) gescheiden rioolstelsel

In een gescheiden rioolstelsel wordt het regenwater en het afvalwater apart afgevoerd. Het gescheiden rioolstelsel bestaat uit een stelsel voor de regenwaterafvoer (RWA) en een stelsel voor de droogweerafvoer (DWA). De regenwaterafvoer is aangesloten op het oppervlaktewater, bijvoorbeeld een dichtbij gelegen sloot. In het systeem voor de droogweerafvoer wordt al het afvalwater richting de rioolwaterzuiveringinstallatie afgevoerd. Bij een gescheiden rioolstelsel zijn geen overstorten meer nodig, dit is dus niet belastend voor de waterkwaliteit. Bij een gescheiden rioolstelsel worden alleen nog overstorten toegepast om overlast te voorkomen bij uitval. Onderstaande afbeelding geeft schematisch een gescheiden riool weer.In Langedijk wordt het verbeterd gescheiden rioolstelsel toegepast. Dit is in grote lijnen hetzelfde als een gescheiden rioolstelsel. Het grote verschil tussen een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel is de zogenaamde firstflush. Door middel van de firstflush komt bij neerslag het eerste gedeelte (waar bijvoorbeeld olie dat op de weg ligt) in het stelsel voor de droogweerafvoer en wordt vervolgens afgevoerd richting de rwzi. Het overige (schonere) regenwater komt alsnog in het stelsel voor de regenwaterafvoer en komt zodoende op het oppervlaktewater terecht.


Persriool of drukriool

Een pers – of drukriool is een flexibel kunststoffen rioolbuis, vaak met een diameter kleiner dan 100 mm waar door middel van hoge druk het (afval)water wordt weggepompt. Sinds begin 21e eeuw mogen woningen in het buitengebied niet meer ongezuiverd lozen. Omdat in het buitengebied de woningen veelal ver uit elkaar liggen, is het goedkoper om gebruik te maken van een drukriolering dan een gemengd – of gescheiden rioolsysteem. Bij een drukriolering staat naast een inspectieput een groene kast met elektronica en pompmechaniek. Op de kast staat een rode lamp die eventuele storingen aangeeft. Voor meer informatie over het riool bezoekt u: www.riool.info.