Vooroverleg aanvragen

U kunt via Omgevingsloket online een vooroverleg aanvragen.

Voorbeeld van pagina op het Online Omgevingsloket

Hiervoor dient u de vragenboom te doorlopen en de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Als u klaar bent met beantwoorden van de vragen kiest u voor de optie “vooroverleg”, zie hieronder.

Nadat u voor de optie “vooroverleg” heeft gekozen, wordt de door u aangeleverde informatie doorgestuurd naar de gemeente. 

omgevingsloket online schermafbeelding

Beantwoord alle vragen op Omgevingsloket online.

Belangrijke informatie

Daarnaast is het belangrijk de volgende informatie toe te voegen:

  •     een duidelijke situatietekening (plattegrond) van de bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100);
  •     (globale) bouwtekening van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100);
  •     foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing;
  •     bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument);
  •     andere informatie o.a. kadastrale kaart) die belangrijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Principe-uitspraak

Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bekijkt welke vergunning(en) u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Er is een mogelijkheid dat u het plan nog iets aanpast. Wij bekijken ook of de stukken compleet zijn. Zo kunt u een inschatting maken of u door wilt gaan met de verdere voorbereidingen van uw plannen.

Het resultaat van het vooroverleg is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel.

Let op! U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Stappenplan bouw en verbouw

Kleinere bouwplannen kunnen soms vergunningsvrij worden gerealiseerd. Doorloop eerst het Stappenplan bouw en verbouw. Daarna weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Uiteraard kunt u als u twijfelt of vragen heeft ook contact opnemen via 0226 334433.