Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U heeft waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig wanneer u:

 • Uw woning of bedrijfspand wilt bouwen, verbouwen of slopen,
 • Een monument wilt verbouwen, herstellen of aanpassen;
 • Een inrit wilt aanleggen naar de weg;
 • Een stoep wilt veranderen of verlagen;
 • Een beeldbepalende boom wilt omhakken, rooien of stevig snoeien;
 • Een monumentale boom of struik wilt aanpassen, of iets in de omgeving van de boom of struik wilt veranderen;
 • Grondwater wilt gebruiken of slootwater wilt wegpompen;
 • Werkzaamheden wilt uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde.

Voor bedrijven

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • Veel energie verbruikt;
 • De lucht vervuilt;
 • Geluidsoverlast veroorzaakt;
 • Geuroverlast veroorzaakt.

Voorwaarden

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.
 

Aanpak

U kunt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient één aanvraag in voor een complete procedure. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningscheck bij het Omgevingsloket Online (OLO).

De beslistermijn van de reguliere procedure is 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.
In geval van de uitgebreide procedure streven we ernaar om de vergunning binnen 6 maanden te verlenen.

Tips voor het Omgevingsloket

Tips voor het gebruik van de Omgevingsloket Online:

Vooroverleg aanvragen

Stappenplan bouw en verbouw

Vooroverleg met gemeente

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is een informele en informatieve aanvraag. Het is bedoeld om aanvragen van tevoren te toetsen op haalbaarheid en/of welstand. Zo hoeft u geen onnodige kosten te maken. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning. U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen. U vraagt een vooroverleg aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Afspraak maken

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u hulp nodig bij het gebruik van het Omgevingsloket Online (OLO)? Maak een afspraak bij de gemeente. Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur).

Aan- en afmelden van werkzaamheden

Informeer de gemeente over de start en het einde van de werkzaamheden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert of u bouwt en of u het gebouw en perceel gebruikt, zoals in de vergunning staat beschreven. Aan- en afmelden van de werkzaamheden doet u door een e-mail te sturen. Vermeld in de e-mail uw vergunningsnummer.


Relevante links


Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VTH, Team Vergunningen via telefoonnummer 0226 - 334433 of per e-mail via info@gemeentelangedijk.nl ter attentie van Team Vergunningen.