Bouwvergunningen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Dan zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Denk aan het slopen van een gemeentelijk monument, andere sloopwerkzaamheden en asbest. Misschien moet u voor een van deze onderdelen een vergunning aanvragen, een melding doen, toestemming of ontheffing vragen.

Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Voordat u gaat (ver)bouwen gaat u na of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket Online (OLO).

Omgevingsvergunning (bouwvergunnig) inzien

Vanaf 15 oktober 2019 is het niet meer mogelijk de papieren omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) uit periode 1906 tot oktober 2010 in te zien in het gemeentehuis van Langedijk. U kunt ze (digitaal) opvragen bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Ga hiervoor naar de website van RHCA. Lukt het digitaal opvragen van de gewenste vergunning niet? Tijdens openingstijden van het RHCA kunt u de vergunning ook nog steeds fysiek inzien. Het adres van RHCA is Bergerweg 1 te Alkmaar, telefoonnummer 072- 8508200.

De vergunningen verleend na oktober 2010 (omgevingsvergunningen) zijn bij gemeente Langedijk digitaal beschikbaar en kunt u opvragen bij de afdeling VTH, team vergunningen. Bel hiervoor 0226 - 334433.

Bestemmingsplannen

Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Dit doet u ook als u een onderdeel van het gebouw wilt aanpakken, zoals een schoorsteen, balkon of erker, of als u een woning wilt kopen of een bedrijf wilt vestigen.

Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners uit gemeente Langedijk terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Kijk op de website van het Duurzaam Bouwloket voor meer informatie.

Uitrit- of inritvergunning

Als u een uit- of inrit wilt maken of veranderen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Kijk op de website van het Omgevingsloket Online voor meer informatie.

Grondgebruik

In gemeente Langedijk gelden regels voor gebruik van grond. Bepaalde stukken grond zijn eigendom van de gemeente en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. In sommige gevallen kunt u de grond van de gemeente huren en/of kopen.

Bekendmakingen over vergunningen, beleid en verordeningen

Wilt u weten of uw buren gaan verbouwen? En of ze daarvoor een vergunning hebben aangevraagd? Of wilt u bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning? De officiële bekendmakingen van gemeente Langedijk zijn digitaal te raadplegen via www.overheid.nl. Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning. Veel inwoners hebben zich al aangemeld voor de e-mailservice van overheid.nl, zodat zij de berichten van de gemeente in hun inbox ontvangen. Er is ook een gratis app beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows (zoek op: Over uw buurt). Inschrijven voor de service kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar kunt u zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw huis of bedrijf.

Stikstofuitstoot

Planten en dieren kunnen veel last hebben van stikstof. Daarom mogen nieuwe bestemmingsplannen en projecten geen extra stikstof uitstoten voor natuurgebieden in de buurt van Langedijk. Het gaatom Eilandspolder (7 km) en Schoorlse Duinen (2,5 km). Door middel van een (AERIUS) berekening kunt u aantonen dat de aanvraag wel/geen stikstofuitstoot oplevert. Is de uitstoot van stikstof hoger dan 0,00 mol=moleculaire massa? Dan adviseert de gemeente bij het zoeken naar een oplossing. 

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over stikstof en het aanvragen van vergunningen. Lees ook het nieuwsbericht over de stikstofuitspraak.

Andere relevante links

Telefonisch spreekuur Vergunningen

Telefoonnummer 0226 - 33 44 33.
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur