Bouwen en verbouwen

 • Bouwvergunningen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Dan zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Denk aan het slopen van een gemeentelijk monument, andere sloopwerkzaamheden en asbest. Misschien moet u voor een van deze onderdelen een vergunning aanvragen, een melding doen, toestemming of ontheffing vragen.

 • Bestemmingsplannen

  Op zoek naar het bestemmingsplan voor uw buurt? Of wilt u van het huidige bestemmingsplan afwijken? Lees dan verder.

 • Omgevingsvergunning

  Voor de meeste bouw- en sloopwerkzaamheden aan uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u beeldbepalende aspecten wilt veranderen. Doe de vergunningscheck.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Elk pand in Langedijk heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijke riool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Dit wordt geheel bekostigd vanuit de inkomsten uit de rioolheffing die Langedijkers jaarlijks betalen. Dit is een belasting die de gemeente elk jaar heft bij eigenaren van panden.

 • Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie

  De Erfgoedcommissie van de gemeente Langedijk bestaat sinds 2008 uit vijf leden. De taken van de Erfgoedcommissie strekken zich uit over de gemeentelijke Erfgoedverordening en de Monumentenwet 1988.

  Lees verder

 • Welstandscommissie

  In de Welstandsnota geeft de gemeente aan hoe eenheid in een bepaalde buurt of wijk wordt gerealiseerd of gehandhaafd. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving.

 • Structuurvisie 2012-2030

  In een structuurvisie geeft de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn weer. Vanuit het huidige bestaande beleid op bijvoorbeeld het gebied van wonen worden integrale ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van Langedijk.