Rampenbestrijding

Een ramp houdt zich niet altijd aan de gemeentegrenzen. Het is voor een gemeente vaak onmogelijk om een ramp alleen te bestrijden. Daarom wordt er binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord samengewerkt. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord coördineert in onze regio het optreden van de politie, ambulancedienst, brandweer en gemeente. De burgemeester heeft bij een ramp altijd het opperbevel.

Hoe wordt u gewaarschuwd?

Sirene (WAS-palen: Waarschuwings- en Alarmeringssysteem)

In de meeste gevallen wordt u gewaarschuwd door een sirene. Sirenes (zogenaamde WAS-palen) staan op verschillende plaatsen in Langedijk. Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur wordt de sirene getest. Het geluidssignaal bij een echt alarm is hetzelfde als bij het proefalarm. Bij een echt alarm kan het signaal één of meerdere malen worden gegeven.

Wat te doen als de sirene gaat?

  • Ga direct naar binnen. Dat kan thuis zijn of bij iemand anders. Laat mensen bij u schuilen!
  • Sluit ramen en deuren. Stel ventilatiesystemen, zoals de afzuigkap, buiten werking en sluit ook haardopeningen af.
  • Zet de radio of TV aan en zoek naar de frequentie van RTV Noord-Holland (radio: kabel 92.5 FM; ether 93.9 FM). Dit is de aangewezen zender voor een crisissituatie. De gemeente zal u waar mogelijk via RTV Noord-Holland informeren.
  • Volg de instructies op.
  • Bel niet onnodig met politie, brandweer of ambulancedienst. Dus ook niet met 112. U veroorzaakt overbelaste telefooncentrales.

Wanneer is het weer veilig?

Als het weer veilig is, wordt dit niet via de sirene gemeld. Luister daarom goed naar de berichtgeving op radio of TV. Volg de berichtgeving op de gemeentelijke website dan wel op de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Via het twitteraccount van de Veiligheidsregio NHN wordt u op de hoogte gehouden: @VRNHN

Ook is het mogelijk dat u via een geluidswagen hoort dat het weer veilig is.

NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Kijk op de website van NL-Alert of u uw telefoon al hebt ingesteld om deze berichten te kunnen ontvangen. Landelijk wordt er 2x per jaar een controlebericht van NL-Alert verstuurd om te testen of uw mobiele telefoon juist staat ingesteld.