Burger AED

Als iemand een hartstilstand krijgt, is het cruciaal dat de reanimatie binnen zes minuten start. Reanimatie en defibrillatie (schok geven met een AED) binnen de zes minuten geeft een kans op overleven van vijftig tot zeventig procent. Maar een ambulance is vaak langer onderweg.

Hoe meer mensen in Nederland kunnen reanimeren en een AED weten te gebruiken, des te groter wordt de kans dat slachtoffers weer een toekomst krijgen. Omdat een hartstilstand iedereen kan overkomen, heeft Langedijk een dekkend netwerk van Automatische Externe defibrillatoren (AED’s) die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Want een hartstilstand kan iedereen overkomen. En het komt altijd onverwacht. De tijd tussen het optreden van een hartstilstand en de start van de reanimatie wordt met het 6-minuten-netwerk sterk verkort en de kans op overleven neemt daarmee toe. We kunnen altijd veel AED hulpverleners gebruiken! Overweegt u ook om zich aan te melden? Meld u aan als AED hulpverlener!

 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik een AED-apparaat in gemeente Langedijk?

Via de website van HartslagNu kan iedereen die is aangemeld als burgerhulpverlener en of beheerder van een AED zien welke AED’s er zijn in de buurt waar degene zich bevindt.

Waarom een 6-minuten-netwerk?

Elke week worden driehonderd Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Vaak is dit in of rond het huis. Snelle en adequate hulp is van levensbelang. Als er binnen 6 minuten na een hartstilstand gereanimeerd wordt, is de kans op overleving voor het slachtoffer veel groter (50 tot 70% in plaats van nu 5 tot 10%). Het is daarom heel belangrijk om hulp dichtbij huis te hebben. Hulpverlening bij een hartstilstand wordt steeds vaker verleend met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Veel verenigingen, ondernemers en organisaties bezitten een AED. De gedachte achter het 6-minutennetwerk is om deze AED’s in een geval van hartstilstand in te kunnen zetten. Gecertificeerde vrijwilligers worden per sms opgeroepen om de AED te bedienen. Ook zij wonen of werken binnen een 6-minuten-zone. Zo kan er al levensreddend gehandeld worden terwijl de ambulance onderweg is naar de melding.

Hoe werkt AED-alert?

Wanneer iemand 112 belt en meldt dat er sprake is van een hartstilstand, stuurt de centralist een ambulance en laat tegelijkertijd een sms-bericht uitgaan naar een team van AED vrijwilligers. Dit zijn bij een database aangemelde en getrainde vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers wordt opgeroepen om de dichtstbijzijnde AED ter plaatse te brengen. Tegelijkertijd wordt een aantal vrijwilligers opgeroepen naar de plaats van het ongeval te gaan en de reanimatie te starten. De sms wordt altijd naar meerdere AED vrijwilligers gestuurd, zodat de kans groter is dat één van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en er niet alleen voor staat.

Wat moet ik doen als ik merk dat iemand een hartstilstand heeft?

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand: direct 112 bellen om een ambulance op te roepen, direct starten met reanimatie (hartmassage en beademing) en binnen zes minuten met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme terug te brengen, zodat het hart zelf weer pompt. Onderzoek laat zien dat de overlevingskans onder deze omstandigheden 50 – 70% kan zijn. Snel en doeltreffend handelen kán voor veel meer mensen een overlevingskans betekenen.

Kan ik mij als vrijwilliger aanmelden?

AED vrijwilligers worden ook wel AEDhulpverleners genoemd. De vrijwilliger kan reanimeren en een AED bedienen. Hij of zij is ouder dan 18 jaar en in het bezit van een geldig certificaat. Bovendien is hij of zij voornemens de geldigheid daarvan door middel van herhalingscursussen jaarlijks te verlengen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Inwoners van Langedijk die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen op www.hartslagnu.nl. Uw aanmelding wordt in een centrale database verwerkt.

Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht?

Er is geen verplichting. Het systeem is op basis van vrijwilligheid. Burgers die zich aanmelden hoeven niet op specifieke tijden/dagen beschikbaar te zijn. Hoe meer personen zich aanmelden, hoe groter de kans dat burgers in de gelegenheid zijn om de reanimatie binnen zo kort mogelijke tijd te starten en de AED in te zetten.

Hoe kan ik mijn AED beschikbaar stellen?

Wilt u uw AED-apparaat beschikbaar stellen? Op de website www.hartslagnu.nl meldt u zich eerst aan als AED beheerder, vervolgens kunt u uw AED aanmelden.
Als uw AED-apparaat niet 24 uur per dag beschikbaar is, kunt u via www.hartslagnu.nl de bereikbaarheidsmomenten (openingstijden) aangeven.
Mobiele AED-apparaten kunt u niet aanmelden.

Krijg ik vergoeding als mijn AED-apparaat is gebruikt?

Heeft u als particulier, supermarkt, sportvereniging of andere niet-zorgaanbieder uw AED moeten inzetten voor een reanimatie?  U kunt deze kosten vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord.

 

(Herhalings-)cursussen reanimatie en AED bediening

U kunt AED vrijwilliger worden wanneer u in het bezit bent van een geldig AED certificaat of BHV- of EHBO diploma. Heeft u nog geen AED certificaat, dan dient u eerst een cursus te volgen, deze kost 30 euro. Als u de training AED heeft gevolgd, is het belangrijk om de kennis en vaardigheden op peil te houden door middel van een herhalingscursus, want alleen met een geldig certificaat kunt u vrijwilliger zijn. Dit geldt trouwens ook voor uw BHV/EHBO diploma.

AED cursussen in Langedijk

De Langedijker EHBO verenigingen organiseren elk jaar verschillende Reanimatie & AED cursussen. Reanimeren en AED bediening leert u in een paar uur. U oefent de technieken op een reanimatiepop onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur. Aan het einde van de les weet u hoe u een hartstilstand herkent, hoe u het bewustzijn en de ademhaling van een slachtoffer controleert, hoe u hartmassage en mond-op-mondbeademing toepast en hoe u een AED apparaat bedient.

Campagne

De Hartstichting is de eigenaar van het 6-minuten-concept. In het logo van de campagne zijn de drie stappen van het concept weergegeven: bel 112, reanimeer en defibrilleer. Dit zijn de eerste drie stappen in de keten van overleving.

Meer informatie: