Veiligheid

Een veilig Langedijk. Op gemeenteniveau wordt veiligheid onderscheiden in wettelijke taken, zoals openbare orde en crisisbeheersing en niet-wettelijke taken zoals leefbaarheid. Ook is er aandacht voor preventie.

 • Burgernet

  Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in een bepaalde buurt. De politie vraagt deelnemers via sms of een ingesproken bericht te helpen bij een zoekactie in die buurt. U kunt zich voor Burgernet aanmelden als u 16 jaar of ouder bent.

 • Burger AED

  Als iemand een hartstilstand krijgt, is het cruciaal dat de reanimatie binnen zes minuten start. Reanimatie en defibrillatie (schok geven met een AED) binnen de zes minuten geeft een kans op overleven van vijftig tot zeventig procent. Maar een ambulance is vaak langer onderweg.

 • Buurtpreventie

  Bij buurtpreventie gebruiken bewoners van een buurt een berichtendienst (applicatie) op hun telefoon, bijvoorbeeld WhatsApp, om verdachte situaties in hun buurt te kunnen signaleren. Ze maken een 'groep' aan en kunnen daarbinnen berichten over verdachte situaties naar elkaar sturen. Het doel van buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte situaties, in de eigen woonomgeving, snel met elkaar te delen.

 • Buurtbemiddeling

  Langedijk is een hechte gemeenschap. Tóch komt burenruzie wel eens voor, bijvoorbeeld door rommel, geluidsoverlast, stank of verschillende leefwijzen. Komt u niet uit een conflict met de buren, dan kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling.

 • Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien toe op de handhaving van grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte.

 • Inbraakpreventie woningen

  In Langedijk woont 80% van de inwoners in een eigen woning. Als u maatregelen genomen heeft om uw woning te beveiligen, bent u er nog niet. U kunt wel goede sloten hebben, maar als u op een onbewaakt moment een raam laat open staan, kunnen inbrekers eenvoudig toeslaan. Beveiligen is één, bewustwording is een tweede en zeker zo belangrijk!

 • Rampenbestrijding

  Een ramp houdt zich niet altijd aan de gemeentegrenzen. Het is voor een gemeente vaak onmogelijk om een ramp alleen te bestrijden. Daarom wordt er binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord samengewerkt. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord coördineert in onze regio het optreden van de politie, ambulancedienst, brandweer en gemeente. De burgemeester heeft bij een ramp altijd het opperbevel.