Urgentieverklaring

Direct regelen

Een urgentieverklaring geeft u voor een periode van 6 maanden voorrang bij het zoeken naar een woning in de regio Alkmaar. In geval van een probleem op het gebied van wonen waarbij u wilt laten beoordelen of u voorrang kunt krijgen op de normale wachtlijst van woningzoekenden vragen wij u om eerst de urgentiewijzer in te vullen. U kunt dan zelf inschatten of u in aanmerking zou kunnen komen voor een urgentieverklaring. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring krijgen. Ter verduidelijking vindt u ook een overzicht van situaties waarbij u in principe geen urgentie krijgt. Ook wordt een aantal mogelijkheden genoemd om zonder urgentieverklaring een woning te vinden.
 

Voorrang voor een woning

Het aantal vrijkomende woningen is beperkt en er zijn veel mensen die een woning zoeken. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u voorrang krijgen voor de toewijzing van een woning. Er moet dan duidelijk sprake zijn van zeer ernstige psychosociale en/of medische problemen die maken dat uw huidige woonsituatie niet meer voldoet. Voor uw problemen moet u minstens 6 maanden onder behandeling zijn bij een professionele instantie en moet aangetoond worden dat medicatie/therapie niet tot verbetering heeft geleid en een andere woonsituatie een oplossing biedt voor uw problemen. Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen én u buiten uw schuld in de problemen gekomen bent, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Hieraan zijn 5 randvoorwaarden verbonden, te lezen in de beleidsregels urgentie 2015 (artikel 3).

Voorwaarden

U kunt alleen een urgentiebewijs aanvragen als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Minimaal één jaar staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) in regio Alkmaar; 
  • Over zelfstandige woonruimte beschikt of hierover beschikte tot 12 maanden voor uw aanvraag;
  • Ingeschreven staat als woningzoekende; 
  • Voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Urgentiewijzer.
     

Aanvraag

Mocht uit de urgentiewijzer blijken dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen met gemeente Langedijk. Uit het telefoongesprek moet blijken of uw situatie verder wordt onderzocht.

Bekijk ons telefoonnummer