Melding doen

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Werkt straatverlichting niet? Geef het aan ons door!

melding doenBij de gemeente kunt u terecht met een melding over een stoep, straat of openbare ruimte in uw buurt.
U geeft de melding door via het formulier Melding Openbare Ruimte.

Direct een melding doen

 

Soorten meldingen

Er zijn verschillende soorten meldingen over de openbare ruimte. U kunt denken aan:

Afval en ongedierte

 • Zwerfafval
 • Volle openbare vuilnisbakken
 • Plaagdierenbestrijding (alleen ratten)
 • Rolemmers blijven staan in de openbare ruimte

Rolemmer niet geleegd? Dat geeft u door via het formulier rolemmer melding.
 

Groen en (speel-)voorzieningen

 • Gemeenteplantsoen en -hofjes
 • Overlast door bomen en struiken
 • Zitbanken en picknicktafels
 • Pleinen en speeltuintjes
   

Openbare verlichting

 • Kapotte lantaarnpalen
 • Stoplichten
   

Verkeer en bestrating

 • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • Voetpaden en fietspaden
 • Drempels, wegversmallingen
 • Verkeersborden en –tekens
   

Water en riolering

 • Sloten en vaarten
 • Wateroverlast
   

Veiligheid, vergunningen en handhaving

 • Parkeeroverlast
 • Botenoverlast
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Dierenoverlast
 • Bouwtoezicht
 • Hangjongeren


Andere meldingen

Aan de gemeente kunt u ook andere zaken doorgeven: