Melding doen

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Werkt straatverlichting niet? Geef het aan ons door!

melding doenBij de gemeente kunt u terecht met een melding over een stoep, straat of openbare ruimte in uw buurt.
U geeft de melding door via het formulier Melding Openbare Ruimte. Direct een melding doen of klacht doorgeven over het openbaar gebied.

 

Soorten meldingen

Er zijn verschillende soorten meldingen over de openbare ruimte. U kunt denken aan:

Afval en ongedierte

 • Zwerfafval
 • Volle openbare vuilnisbakken
 • Plaagdierenbestrijding (alleen ratten)
 • Rolemmers blijven staan in de openbare ruimte

Rolemmer niet geleegd? Dat geeft u door via het formulier rolemmer melding.
 

Groen en (speel-)voorzieningen

 • Gemeenteplantsoen en -hofjes
 • Overlast door bomen en struiken
 • Zitbanken en picknicktafels
 • Pleinen en speeltuintjes
   

Openbare verlichting

 • Kapotte lantaarnpalen
 • Stoplichten
   

Verkeer en bestrating

 • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • Voetpaden en fietspaden
 • Drempels, wegversmallingen
 • Verkeersborden en –tekens
   

Water en riolering

 • Sloten en vaarten
 • Wateroverlast
   

Veiligheid, vergunningen en handhaving

 • Parkeeroverlast
 • Botenoverlast
 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Dierenoverlast
 • Bouwtoezicht
 • Hangjongeren


Andere meldingen

Aan de gemeente kunt u ook andere zaken doorgeven: