Melding doen

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Werkt straatverlichting niet? Geef het aan ons door!

melding doenBij de gemeente kunt u terecht met een melding over een stoep, straat of openbare ruimte in uw buurt.
U geeft de melding door via het formulier Melding Openbare Ruimte. Direct een melding doen of klacht doorgeven over het openbaar gebied.

 

Soorten meldingen

Er zijn verschillende soorten meldingen over de openbare ruimte. U kunt denken aan:

Afval en vervuiling

 • Zwerfafval
 • Overvolle openbare vuilnisbakken
 • Bouwwerken
 • Viaducten en rotondes
 • Graffiti op openbare objecten

Openbaar groen

 • Gemeenteplantsoen en -hofjes
 • Overlast door bomen en struiken

Overlast

 • Door personen
 • Door bedrijven
 • Door illegale activiteiten

Ratten en dode dieren

 • Dode dieren op of aan de weg
 • Ongediertebestrijding (alleen ratten)

Riolering en water
 

Straatmeubilair, speeltoestellen en openbare verlichting

 • Zitbanken en picknicktafels
 • Pleinen en speeltuintjes
 • Straatlichten en stoplichten

Wegen en verkeer

 • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • Voetpaden en fietspaden
 • Verkeersborden en -tekens
 • Drempels, wegversmallingen
 • Foutief parkeren.


Alle meldingen

Aan de gemeente kunt u verschillende zaken doorgeven: