Honden in Langedijk

Het hebben van een hond als huisdier heeft veel positieve invloed heeft op de gezondheid, welzijn, veiligheid en sociale samenhang in onze leefomgeving. Niet iedereen is een hondenliefhebber. Hondenbezitters en niet-hondenbezitters moeten naast en met elkaar en zonder last van elkaar van de leefomgeving gebruik kunnen maken. Gemeente Langedijk werkt daarom aan het opstellen van een hondenbeleid.

Opdracht van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Langedijk heeft op 8 november 2016 een motie aangenomen om het Hondenbeleid op te nemen in de programmabegroting. De opdracht in de motie was om een beleid op te stellen, waarin de aanlijn-, verbod-, uitlaat- en losloopgebieden binnen en buiten de bebouwde kom beschreven staan, zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.

 

In gesprek met inwoners

Inwoners hebben veel ervaringen met honden. Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Bij de start van het opstellen van het Hondenbeleid is daarom gesproken met een meedenkgroep van inwoners. Met deze informatie wordt het beleid toegespitst op Langedijk.
 

Losloopgebieden en opruimplicht

Honden moeten vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Langedijk 2017 (APV) altijd aangelijnd zijn. In het Hondenbeleid zal het college van B en W gebieden aanwijzen waar honden los mogen lopen om te kunnen spelen en rennen. Deze gebieden moeten veilig ingericht worden voor honden en hun baasjes, maar ook voor de andere gebruikers van de openbare ruimte. Behalve de inrichting en bebording van de losloopgebieden wil het college ook meer prullenbakken plaatsen. Vanuit de APV geldt namelijk opruimplicht van hondenpoep overal in Langedijk, ook in losloopgebieden.
 

Zones verboden voor honden

In het Hondenbeleid zullen ook zones worden aangewezen waar een verbod voor honden geldt; honden zijn hier verboden. Dit geldt voor alle kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.

 

Hondenbelasting

Onlangs bracht de gemeenteraad het tarief van de hondenbelasting voor hondenbezitters terug tot nul euro.

Bekijk de veelgestelde vragen over hondenbelasting