Dorpsplatforms in Langedijk

De dorpsplatforms staan op de bres voor alle inwoners van Langedijk. In nauw overleg met u, de gemeente, de wijkagenten, woningcorporaties, politieke groeperingen en andere instanties proberen zij zo goed mogelijk uw belang te dienen. Belangstelling? Bezoek dan de openbaar toegankelijke vergaderingen. U bent er steeds van harte welkom!

In een dorp wordt gewoond, geleefd, gespeeld, gewerkt, gesport en gerecreëerd. Er is verkeer, er zijn voorzieningen zoals scholen, winkels, sportaccommodaties en buurtcentra. Kortom, als het goed is bruist een dorp van de activiteiten en daar zijn veel mensen en instanties bij betrokken.

Eén van de betrokken instanties is het dorpsplatform. Er zijn twee dorpsplatforms in de gemeente Langedijk, Sint Pancras en Noord- en deel Zuid-Scharwoude. Zo'n dorpsplatform bestaat uit bewoners van het dorp en uit de wijkagenten van de politie, woningcorporaties en de gemeente Langedijk. Het dorpsplatform vormt een brug tussen deze partijen en bewoners. Voor al deze groepen is het dorpsplatform het aanspreekpunt. Het gaat om het praten met elkaar en luisteren naar elkaar. Zo komen knelpunten aan het licht en kunnen signalen worden verzameld. De dorpsplatforms zijn altijd goed geïnformeerd door hun contacten met de verschillende instanties, daardoor kunnen zij zorgdragen voor een goede afstemming. Dat is zeker nodig als het gaat om samenwerken tussen verschillende belangengroepen en het kweken van begrip voor elkaars standpunten.

 

Geef uw mening

Hebt u ideeën over uw straat of wijk, geef deze door aan de dorpsbeheerder of aan de contactpersonen in uw wijk. Help ons de wijk te verbeteren, leefbaarder en veiliger te maken.

 

Bezoek de dorpsplatforms op Facebook

Om de discussie in goede banen te leiden hebben we wat regels opgesteld. Een moderator houdt in de gaten dat iedereen zich aan die regels houdt. Wij hopen dat de Facebookpagina zal bijdragen tot een beter contact tussen u en de leden van de dorpsplatforms. Wij wensen u veel leesplezier.

 

facebook Dorpsplatform Noord-Scharwoude en deel Zuid-Scharwoude

 

De Facebookpagina wordt beheerd door een lid van het dorpsplatform. Onderwerpen die door de bewoners worden ingebracht, zullen in eerste instantie door dat panel worden behandeld. Indien nodig worden specifieke gevallen doorgeschoven naar de vergaderingen van de dorpsplatforms waar ze worden besproken met de desbetreffende instanties. Die vergaderingen zijn openbaar. Natuurlijk is het mogelijk dat de indiener van het bewuste item aanwezig is bij die bespreking. Op die manier heeft men direct contact met de juiste instantie en houden we de lijnen zo kort mogelijk. Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met de beheerder van deze Facebookpagina.