Agenda SP 11092019

Afbeelding 1


Leden Dorpsplatform Sint Pancras.Datum : 4 september 2019

Betreft : Interactief WerkenGeachte gemeentevertegenwoordigers en leden Dorpsplatform,Hierbij nodig ik u uit voor de plenaire vergadering van het Dorpsplatform Sint Pancras op woensdag 11 september 2019. De vergadering vindt plaats in Dorpshuis De Geist en start om 20.00 uurmet de volgende agenda.
  1. Opening

  2. Besluitenlijst 15 mei 2019

  3. Mededelingen vanuit de gemeente

  4. Rondvraag

  5. BurgerparticipatieMet vriendelijke groet,

Frans Sijswerda, voorzitter