Jongerenwerk

Het jongerenwerk binnen gemeente Langedijk richt zich op straatcoaching, activiteiten en samenwerking met lokale verenigingen en locaties. Het wordt verzorgd door WonenPlusWelzijn (WPW) sinds 1 januari 2014.

De gemeente wil dat jongeren niet alleen vermaakt worden, maar ook begeleid worden. Jeugd- en jongerenwerkers zijn aanspreekpunten te laten voor zaken waar de jongeren tegen aanlopen. Vragen over drugsgebruik bijvoorbeeld, maar ook huiswerkbegeleiding of hulp bij een persoonlijk probleem. Jongerencoaching wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe opzet.

Aanbod in verhouding tot vraag

Voordat gezocht werd naar een nieuw vorm van jeugd- en jongerenwerk is het bestaande eerst eens goed onder de loep genomen. Wat werkt wel en wat werkt niet in Langedijk? Zo is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het aantal kinderen en jongeren dat meedoet aan activiteiten in het Jeugdhuis in Sint Pancras. En naar het gebruik van de Huiskamer in de Overbrugging. Het gebruik van beide faciliteiten bleek niet in verhouding te staan tot de kosten die ervoor gemaakt worden.

Om de nieuwe aanbieder bij de invulling van de nieuwe vorm van Jeugd- en Jongerenwerk niet te belasten met keuzes uit het verleden, die niet meer optimaal zijn en die veel aandacht zouden opeisen, zijn rigoureuze keuzes gemaakt. Zo sloot het Jeugdhuis in Sint Pancras in november 2013 definitief zijn deuren en ook de Huiskamer in de Overbrugging ging dicht, maar is inmiddels heropend. Het jeugd- en jongerenwerk zal meer aansluiten bij de bestaande locaties en lokale verenigingen. Daar is meer toezicht, meer sociale controle en deze zijn vaak dagelijks geopend.

Lokale verenigingen en organisaties

Jeugd- en Jongerenwerk wordt op basis van eigen ervaring en kennis van WPW zo goed mogelijk opgezet. Dat kunnen huiskamerprojecten zijn, maar er zijn ook kansen voor lokale verenigingen en organisaties. Want ook zij kunnen een bijdrage leveren aan goed jeugd- en jongerenwerk in de gemeente.