Jeugd

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben ondersteuning, hulp of zorg nodig.

Het beleid van de gemeente Langedijk is gericht op preventie, vroegtijdige hulp en hulp door de juiste professionals. Vroegsignalering en preventie zijn erg belangrijk in de nieuwe jeugdhulp. Zo kunnen we snel de juiste hulp inzetten en daardoor zwaardere zorg voorkomen. We zorgen er samen voor dat kinderen en jongeren in Langedijk gezond en veilig opgroeien. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Het motto van de gemeente Langedijk luidt: ' hulp waar het kan en zorg waar het moet'.
 

Passende hulp

Binnen het aanbod jeugd(hulp)voorzieningen maakt de gemeente onderscheid tussen vrij toegankelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Vrij toegankelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau of het jeugd- en jongerenwerk. Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld pleegzorg, hulp bij dyslexie en basis-ggz voor jeugdigen. Wanneer u een maatwerkvoorziening nodig heeft, verloopt dit via Team Jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin), de jeugd- en gezinscoach, huisarts of (gespecialiseerde) jeugdarts. Deze professionals zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedvragen

Team Jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin) is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders, jongeren en professionals terecht kunnen.

Advies of hulp bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die advies of hulp nodig heeft of zich zorgen maakt. Bel gratis 0800 - 2000.

Jeugdhulp via de jeugd- en gezinscoach

De jeugd- en gezinscoaches van Team Jeugd (CJG) bieden ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij meer complexe vragen of gezinsproblemen.
 

Zorgaanbieders Jeugdhulp

Wilt u weten met welke zorgaanbieders voor jeugdhulp gemeente Langedijk een contract heeft gesloten? Dit kunt u raadplegen op www.regioalkmaar.nl. Hier staat een overzicht van de gecontracteerde partijen voor de jeugdhulp voor de Regio Alkmaar. De webpagina is ingedeeld in zeven zorggroepen, waarin soortgelijk zorgaanbod is samengevoegd. Per zorggroep vindt u een bestand met gecontracteerde zorgaanbieders. In dit pdf-bestand kunt u zien welke zorgaanbieders een actief zorgbudget hebben met uw gemeente. Is dit het geval? Dan kan een behandeling direct starten. Zo niet, dan moet de jeugdhulpverlener eerst contact zoeken met de gemeente om afspraken te maken over de zorgverlening.
 

Vragen?

Team Wmo en Jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin) huisvest in De Binding, Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude, en is bereikbaar voor uw vragen. Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens.

Consultatiebureau

In De Binding vindt u ook het consultatiebureau van de GGD. Bekijk op de website van de GGD hoe u contact kunt opnemen.

Vaccinaties

GGD Hollands Noorden geeft de inentingen die worden aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma is met zorg samengesteld om uw kind zo goed mogelijk te beschermen tegen kinderziekten. De meeste inentingen worden gegeven als uw kind nog een baby is. Er zijn ook vaccinaties vlak voor uw kind naar de basisschool gaat, op 9-jarige leeftijd en voor meisjes in het jaar dat  ze 13 worden. Met vragen over vaccinaties kunt u terecht op de website van de GGD.
 

Denk mee over betere jeugdhulp

Regio Alkmaar heeft een digitaal 'co-creatie' platform opgezet, waarop ​professionals, jongeren, ouders​, cliëntenraadsleden ​en ambtenaren ​kunnen samenwerken ​om de jeugdhulp beter te maken. Het idee achter ​dit platform ('​Tjekkin​') is dat de gemeenten beter beleid kunnen maken als zij daarbij de vakkennis van professionals, de praktijkervaringen van jongeren en ouders en de ideeën van cliëntenraadsleden betrekken. Heb je een idee? Lanceer het​ op www.tjekkin.nl​. Of check in op een 'vlucht' en zet je kennis, creativiteit en ervaring in om samen ​resultaten te boeken. Tjekkin is een initiatief van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.