Vergaderdata cliëntenraad

De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden elke maand op woensdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur plaats in het gemeentehuis van Langedijk.

In het vergaderrooster wordt rekening gehouden met nu bekende schoolvakanties van het lager en voortgezet onderwijs in regio Noord. Wegens de zomervakantie is er in augustus geen vergadering.

Vergaderdata 2017

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 22 maart
 • 19 april
 • 24 mei
 • 21 juni
 • 19 juli
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Cursussen 2017 bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het vergaderjaar en in onderling overleg inplannen.