Vacature Cliëntenraad

De Cliëntenraad van gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. Zij adviseert het college gevraagd en ongevraagd met betrekking tot het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo en Jeugdzorg.

Per januari 2017 is er een vacature ontstaan in de Cliëntenraad. De Cliëntenraad zoekt een kandidaat die geïnteresseerd is in het werk van de Cliëntenraad en die naar de functie van Cliëntenraadslid wil solliciteren. Uitsluitend inwoners van gemeente Langedijk komen in aanmerking voor toetreding tot de Cliëntenraad. De Cliëntenraad hanteert een wederzijdse proefperiode van drie maanden, waarna kan worden vastgesteld of de kandidaat wordt voorgedragen voor installatie.

Van kandidaten wordt gevraagd zich te verdiepen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wet jeugdzorg. Kandidaten die gebruik maken van een van deze voorzieningen en/of een vergelijkbare gemeentelijke regeling komen bij voorkeur in aanmerking. Het kunnen ook de ouders/verzorgers van de kandidaat zijn die de voorzieningen gebruiken. Ook leden van organisaties als patiëntenplatforms, ouderenbonden of vakbonden worden uitgenodigd te solliciteren.

De nieuwe (financierings-)vorm van maatschappelijke zorg en de overheveling van de landelijke overheid naar de diverse gemeenten heeft plaatsgevonden in januari 2015 en vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de Cliëntenraad Langedijk. Wanneer een kandidaat reeds lid is van een belangenorganisatie voor cliënten, wordt verwacht dat hij/zij volledig onafhankelijk, dus zonder last of ruggespraak, kan deelnemen aan de Cliëntenraad.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Cliëntenraad, Nico Wester via tel. 0226-756065 of 06-30484084. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van motivering en curriculum vitae, kunnen tot 8 maart 2017 worden gericht aan onderstaand adres, onder vermelding van 'vertrouwelijk' op de gesloten enveloppe, dan wel via e-mail aan de secretaris, Cora Soetens: c.soetens@quicknet.nl. Sollicitanten kunnen ervan op aan dat op vertrouwelijke wijze zal worden omgegaan met hun persoonlijke gegevens.