Wmo en jeugd

 • Wmo

  Meedoen in de samenleving of zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. De Wmo ondersteunt u daarbij.

  Lees verder

 • Jeugd

  Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben ondersteuning, hulp of zorg nodig.

 • Cliëntenadviesraad

  De Cliëntenadviesraad (CAR) van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De CAR adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Zij doet dit in samenwerking met de Cliëntenadviesraad van Heerhugowaard en Haltewerk.

  Lees verder

 • Strategische kadernotitie Sociaal Domein

  30 mei 2018

  De strategische kadernotitie geeft inzicht in de visie, kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze geven de richting aan voor de ontplooiing van activiteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Ook wijst het de weg voor toekomstige beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

 • Sportnota: een levenlang sporten voor iedereen

  05 juni 2018

  In de sportnota staan ‘een leven lang sporten’ en ‘drempels wegnemen om te kunnen sporten’ centraal. De gemeente wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren.