Voorzieningen Wmo

Als u Wmo-ondersteuning vraagt, onderzoeken wij uw persoonlijke situatie. Hierbij houden we rekening met uw omstandigheden en behoeften. Zo houdt u de regie over uw eigen leven.

Gesprek over uw melding

Na uw melding, onderzoekt de gemeente samen met u welke ondersteuning nodig is. Hiervoor hebben we zes weken de tijd. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het 'keukentafelgesprek'. Een Wmo-consulent onderzoekt met u wat u nodig heeft waarbij ook wordt gekeken of er een samenhang is met andere leefgebieden. De volgende organisaties kunnen u ondersteunen tijdens het keukentafelgesprek:

Het onderzoek laat zien wat er werkelijk speelt, zodat er samen een oplossing gezocht kan worden. Deze oplossing kan liggen in uw omgeving of het op een andere manier organiseren of met een voor iedereen beschikbare voorziening of met een voorziening uit de Wmo. Het kan ook een combinatie van deze oplossingen zijn. De gemeente maakt van het onderzoek een verslag, dat u ook ontvangt. U kunt dit verslag nakijken en eventueel aanvullen. De Wmo-consulent noteert de gemaakte afspraken ook in dit verslag. Blijkt uit het onderzoek dat een voorziening uit de Wmo de oplossing is? Dan kunt u een aanvraag doen op hetzelfde verslag. Tekent u dit, dan geldt het formulier als officiële aanvraag. De gemeente moet vervolgens binnen twee weken laten weten of het doorgaat. Dit heet een beschikking. Hierin staat of u ondersteuning in zorg of natura krijgt. In geval van het persoonsgebonden budget staat in de beschikking voor hoelang u welk bedrag krijgt.

Soorten voorzieningen

Misschien kunt u geholpen worden met een algemene voorziening, zoals een koffieochtend in het buurthuis of een maaltijdservice. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. Misschien heeft u juist een maatwerkvoorziening nodig. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Dat betekent dat de hulp is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een maatwerkvoorziening is ondersteuning speciaal voor u, als het niet op een andere manier georganiseerd kan worden. U kunt denken aan de regiotaxi, thuisondersteuning, dagbesteding, respijtzorg, scootmobiel of hulpmiddelen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over zelfstandig thuis blijven wonen.

In natura of persoonsgebonden budget

Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, kunt u kiezen of u deze in natura of een persoonsgeboden budget (PGB) wilt. In geval van ondersteuning in natura regelt de gemeente de ondersteuning met een leverancier. U krijgt dan bijvoorbeeld een rolstoel in bruikleen of thuisondersteuning via een leverancier waar wij afspraken mee hebben. Wij zorgen voor de levering en de betaling. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of hulpmiddel inkoopt. Dit budget krijgt u van ons en u bepaalt zelf bij wie u iets koopt of hulp inhuurt. Dit geld gaat niet rechtstreeks naar u maar wordt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geregeld.

Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage. De gemeente geeft bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aan dat u een maatwerkvoorziening heeft. Het CAK berekent vervolgens uw eigen bijdrage. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Lees hieronder de verordening, het besluit of bezoek de website van het CAK.

Over de Wmo


Meer informatie

Heeft u vragen over ondersteuning, algemene Wmo-voorzieningen en maatwerkvoorzieningen? Neem dan contact met ons op of maak online een afspraak. Een Wmo-consulent van gemeente Langedijk gaat graag met u in gesprek. Op deze website vindt u ook meer informatie over extra huishoudelijke ondersteuning en dienstenvouchers.

Als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, kunt u ook contact opnemen met Sensoor. De ruim 900 vrijwilligers, onder begeleiding van deskundige beroepskrachten, zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bezoek de website van Sensoor voor meer informatie.