Voorzieningen Wmo

De gemeente helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Door ondersteuning thuis aan te bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op deze pagina leest u meer over de Wmo.

Wilt u meer weten over Wmo? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0226 – 334433. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 12.30 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12:00 uur. U kunt de medewerkers van Wmo ook een e-mail sturen.

Een gesprek over uw situatie

Als u ondersteuning vraagt, onderzoeken wij uw persoonlijke situatie. We willen graag kennis met u maken en weten hoe het met u gaat. Vaak komen we bij u thuis langs. We praten dan over hoe u woont. Welke dingen u graag doet. Hoe het huishoudelijk werk gaat. Hoe de geldzaken zijn. Hoe het lopen binnen en buiten gaat. Als er nog meer vragen zijn, praten we daar ook over.

Wilt u hulp van iemand bij dit gesprek? Er zijn organisaties waar mensen werken die u kunnen helpen. We hebben deze organisaties voor u op een rijtje gezet:

Dit gesprek noemen we een keukentafelgesprek. Het gaat erom dat we er samen achter komen wat er aan de hand is. Samen kijken we ook hoe problemen opgelost kunnen worden. Soms kunnen we in het gesprek al antwoorden geven. Soms moeten we dingen verder uitzoeken. Is uw medische situatie niet duidelijk? Dan komt er een arts bij u voor een gesprek. Deze arts werkt niet bij de gemeente. Deze arts geeft de gemeente een advies over uw situatie.

Onderzoek naar een oplossing voor u

Bij het zoeken naar oplossingen kijken we ook wat u zelf kunt doen. Ook kijken we of er mensen in uw omgeving zijn die iets voor u kunnen doen. Soms zijn er ook oplossingen dicht bij huis. En soms is er een voorziening uit de Wmo nodig. En soms zijn alle oplossingen nodig.

Voor dit onderzoek hebben wij 6 weken de tijd. We maken een verslag hiervan. Dit sturen we naar u op. Thuis kunt u het rustig lezen. Als u vindt dat het verslag goed is, ondertekent u het. Vindt u het verslag niet goed, dan kunt u erbij schrijven wat u wilt dat er moet staan. In dit verslag vult u ook in of u een voorziening wilt aanvragen. U kunt ook invullen of u hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) wilt zodat u de ondersteuning zelf gaat regelen. Als u tevreden bent dan stuurt u het verslag naar ons terug.

Uitspraak over de ondersteuning in beschikking

Wij sturen daarna binnen 2 weken een brief. In deze brief, ook wel beschikking genoemd, staat wat voor ondersteuning u krijgt.

Eigen bijdrage aan de Wmo-ondersteuning

U betaalt zelf een bedrag als u een voorziening uit de Wmo krijgt. Dit bedrag is altijd €19,00 per maand. Heeft u nog geen AOW en bent u getrouwd of samenwonend? Dan betaalt u niets.

Meer informatie over de Wmo

Op onze website vindt u meer informatie over extra huishoudelijke ondersteuning en dienstenvouchers.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over Wmo? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0226 – 334433. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 12.30 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt de medewerkers van Wmo ook een e-mail sturen.

Wilt u uw verhaal anoniem kwijt? Dan kunt u contact opnemen met Sensoor. Daar hebben ze vrijwilligers die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn. Bezoek de website van Sensoor voor meer informatie.