Strategische kadernotitie Sociaal Domein

De strategische kadernotitie geeft inzicht in de visie, kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze geven de richting aan voor de ontplooiing van activiteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Ook wijst het de weg voor toekomstige beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

Gemeente Langedijk streeft naar een maatschappij, waarin burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Dit heet samenredzaamheid. Een maatschappij die burgers de mogelijkheden biedt om collectief en individueel te ontplooien. Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente de ondersteuning. Zo worden zij zoveel mogelijk zelfredzaam. Ze kunnen zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de samenleving.
 

Zorgen dat..

Het uitgangspunt van de kanteling in de zorg is de verandering van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zorgen dat de zorg effectiever georganiseerd wordt. En zorgen dat ondersteuning voor de meest kwetsbaren in de samenleving dichter bij de cliënt plaatsvindt. En vooral zorgen dat dit duurzaam gebeurt. Allemaal met het doel om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te vergroten. Om deze kanteling te laten slagen is een andere mindset nodig. Ook is een andere manier van werken noodzakelijk. Een manier die is gericht op eigen kracht en verantwoordelijkheid. De focus ligt op ieders mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En ondersteuning wordt daar ingezet waar de mogelijkheden (tijdelijk) niet aanwezig zijn. Zo kort, licht en passend als mogelijk.

Bekijk de strategische kadernotitie Sociaal Domein