Sportnota: een levenlang sporten voor iedereen

De gemeente Langedijk wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren.

De gemeente wil het aanbod van verenigingen en voorzieningen blijven versterken, zodat iedereen in Langedijk een leven lang kan sporten en bewegen. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners, verenigingen en organisaties om de samenwerking op te zoeken  naar sport- en beweegaanbod.

In de sportnota wordt sport meer ingezet als middel. Een middel om gezond op te kunnen groeien en te leven en om zonder drempels met plezier te kunnen sporten en bewegen.


Programmalijnen

De nota beschrijft 7 programmalijnen voor het sporten en bewegen in Langedijk.

Sport als doel – een leven lang sporten en bewegen:
 

1.       Vitale verenigingen en open sociale netwerken

2.       Goede voorzieningen en een beweegvriendelijke omgeving

3.       Grotere zichtbaarheid en toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod

Sport als middel – drempels weg:
 

4.       Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Langedijk

5.       Positief opvoeden en opgroeien: sport en bewegen in de leefwereld van de jeugd

6.       Drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen

7.       Verbindingen leggen en matches maken


Van sportnota naar uitvoeringsagenda

De programmalijnen zijn de uitgangspunten voor een uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering van deze agenda zijn er een sportmakelaar en twee buurtsportcoaches aangesteld bij Sport Servicepunt Langedijk. Om deze agenda te maken, gaat de gemeente in gesprek met sportorganisaties en maatschappelijke organisaties die een koppeling hebben, kunnen of willen maken met sport en bewegen. Want dat is wat de gemeente wil: sport en maatschappij (nog) meer met elkaar verbinden. Zo kunnen we optimaal voorzien in de behoeften van zowel sporters als inwoners die (nog) niet sporten, maar dat wel zouden willen. Sport kan tenslotte een positief effect hebben op de geestelijke en fysieke gezondheid van inwoners. Hoe kunnen wij dit samen het beste organiseren in de huidige tijd en toekomstige ontwikkelingen? is de vraag die we ons daarbij stellen.

Bekijk de sportnota 'Langedijk beweegt mee'