Maatschappelijk werk

Elke inwoner van gemeente Langedijk die, om welke reden dan ook, problemen heeft kan hulp krijgen. Denk hierbij aan problemen met geld, relaties, gezondheid, verslaving.

Wat is een OGGz meldpunt?

Niet iedereen vraagt hulp bij problemen. Zo blijven problemen bestaan en worden misschien erger of veranderen in verwaarlozing, vereenzaming, verslaving, vervuiling of overlast. Als u dit soort problemen signaleert bij anderen dan kunt u een melding doen bij het OGGz meldpunt.
Dit is bedoeld voor inwoners, maar ook voor professionals en hulpverleners die geconfronteerd worden met zorgwekkende situaties bij anderen. U kunt contact opnemen met GGD Hollands Noorden.