Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Zij geven de zorg vanuit deze persoonlijke band en worden hiervoor niet betaald. Ze zijn dus geen beroepsmatige zorgverleners. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.
 

Ondersteuning voor mantelzorger

Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Wanneer u als mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft, dan zijn er misschien voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger via Steunpunt Mantelzorg Langedijk. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen tijdens bijvoorbeeld de lotgenoten contactgroep bij Wonen Plus Welzijn of de Dag van de Mantelzorg.
 

Mogelijkheden voor extra ondersteuning

De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld extra hulp in de huishouding (met behulp van de Dienstenvoucher), kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

Mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. De gemeente waardeert elke mantelzorger met een bedrag van € 100,-. Daarnaast nodigen we mantelzorgers uit voor bijeenkomsten. Hier kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten, informatie verkrijgen en ervaringen delen. Wonen Plus Welzijn Langedijk (WPW) voert de mantelzorgwaardering uit. Bekijk de website van Wonen Plus Welzijn Langedijk voor meer informatie.

Aanvraag

Meld u bij de gemeente als u extra ondersteuning nodig heeft. Maak online een afspraak bij team Wmo en Jeugd, zodat u uw hulpvraag kunt melden.

Afspraak maken

Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.


De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben. Aan de extra ondersteuning kunnen kosten verbonden zijn, afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.
 

Relevante links