Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • Een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer;
  • Verzorging van (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • Het soort onderwijs waar het kind naar toe gaat;
  • De afstand tussen uw woning en de school;
  • De reistijd;
  • De mogelijkheden van het kind.

Probeer wel eerst na te gaan of uw kind misschien recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.
 

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.
 

Aanvraag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer? Neem dan contact op met team Wmo van de gemeente via leerlingenvervoer@gemeentelangedijk.nl of telefoonnummer 088 - 77 707 10.

Uitgebeide informatie over de aanvraag leerlingenvervoer vindt u op de eerste pagina van het formulier.

Weet u al zeker dat u in aanmerking komt? Vul de formulieren dan in en stuur deze op naar leerlingenvervoer@gemeentelangedijk.nl. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.