Jeugdhulp

Heeft u hulp en ondersteuning nodig voor uw kind? Of heb jij als jongere vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts. CJG beantwoordt uw vragen en legt uit hoe bepaalde zaken in Langedijk geregeld zijn.

CJG beantwoordt uw vragen en legt uit hoe bepaalde zaken in Langedijk geregeld zijn. En wijst u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt. 

Naar de website van CJG

Uw huisarts helpt u ook op weg bij het vinden van een oplossing. En verwijst u door als uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft.

Welke hulp kunt u krijgen?

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. 

Gaat het thuis of op school niet goed met uw kind en kunt u dit niet zelf oplossen? Of heeft u vragen over opvoeden? Dan kunt u hulp krijgen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geestelijke gezondheidszorg: bij psychische problemen of stoornissen als ADHD of autisme.
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking: begeleiding en persoonlijke verzorging.
  • Vervoer naar de plek waar begeleiding en verzorging plaatsvindt.

Persoongebonden budget (PGB)

Jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB) is ook mogelijk. Het PGB is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. Aan het krijgen van een PGB zijn wettelijke voorwaarden verbonden. CJG kunt u hierbij helpen.

Noodsituatie

Zit uw kind in een crisissituatie? Dan kunt u terecht bij de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord. De Crisisdienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 

Bel 088 7778887 

Overige ondersteuning

Wilt u extra advies of ondersteuning? Bent u het niet eens met een besluit? Lees hieronder wat u kunt doen, of waar u terecht kunt.

Verwijsindex

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

Hoe werkt VIN?

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional bij hetzelfde kind betrokken is, maakt het programma een ‘match’. Er kan ook een ‘match’ ontstaan als het gaat om gezinsleden, bijvoorbeeld een broertje of zusje. Door zo’n match komen de professionals met elkaar in contact en kunnen zij met ouders overleggen over de ondersteuning van het kind.

Welke informatie staat er in VIN?

In VIN staat niet waarom de professional betrokken is bij uw kind en wat de zorgen zijn. Alleen de naam, het adres en geboortedatum van het kind en de naam en contactgegevens van de professional staan erin. Als er een match is, kunnen ouders en/of hun kind samen met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan in een gesprek met alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.

Wilt u een verzoek doen tot inzage of vernietiging van uw gegevens uit VIN? Dat kan door het formulier in te vullen en te sturen naar:

Gemeente Langedijk
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 15
1723 ZG Noord-Scharwoude

Wie kunnen er in VIN werken?

Alleen professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders kunnen VIN gebruiken. Bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN. Overleggen kan alleen met de toestemming van u als gezaghebbende(n) en/of uw kind. 

Meer informatie staat op de website www.vroegsamenwerken.nl.

Voor professionals

Meer informatie voor professionals: