Jeugdhulp

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben ondersteuning, hulp of zorg nodig.

Het beleid van de gemeente Langedijk is gericht op preventie, vroegtijdige hulp en hulp door de juiste professionals. Vroegsignalering en preventie zijn erg belangrijk in de nieuwe jeugdhulp. Zo kunnen we snel de juiste hulp inzetten en daardoor zwaardere zorg voorkomen. We zorgen er samen voor dat kinderen en jongeren in Langedijk gezond en veilig opgroeien. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Het motto van de gemeente Langedijk luidt: 'hulp waar het kan en zorg waar het moet'.
 

Passende hulp

Binnen het aanbod jeugd(hulp)voorzieningen maakt de gemeente onderscheid tussen vrij toegankelijke voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Vrij toegankelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau of het jeugd- en jongerenwerk. Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld pleegzorg, hulp bij dyslexie en basis-ggz voor jeugdigen. Wanneer u een maatwerkvoorziening nodig heeft, verloopt dit via Team Jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin), de jeugd- en gezinscoach, huisarts of (gespecialiseerde) jeugdarts. Deze professionals zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Jeugdhulp via de jeugd- en gezinscoach

De jeugd- en gezinscoaches van Team Jeugd (CJG) bieden ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij meer complexe vragen of gezinsproblemen.
 

Vragen?

Team Wmo en Jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin) huisvest in De Binding, Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude, en is bereikbaar voor uw vragen. Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens.