Formulierenpunt

Het Formulierenpunt is een gratis service voor alle inwoners van de gemeente. Opgeleide vrijwilligers helpen bij het begrijpen en invullen van bijvoorbeeld gemeentelijke formulieren, aanvragen en ontheffingen. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4, Zuid-Scharwoude.

U kunt terecht bij het Formulierenpunt voor bijvoorbeeld het aanvragen van:

  • Bijzondere Bijstand
  • De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
  • Schuldhulpverlening
  • DigiD
  • De Individuele Inkomenstoeslag
  • De Individuele Studietoeslag
  • Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting

Het Formulierenpunt is een samenwerkingsverband tussen gemeente Langedijk, Halte Werk, Humanitas, Mee en de Wering, Vluchtelingenwerk, Wonen Plus Welzijn en Bibliotheek Langedijk.