Formulierenpunt

Het Formulierenpunt is een gratis service voor alle inwoners van de gemeente. Opgeleide vrijwilligers helpen bij het begrijpen en invullen van bijvoorbeeld gemeentelijke formulieren, aanvragen en ontheffingen.

U kunt terecht bij het Formulierenpunt voor bijvoorbeeld het aanvragen van:

  • Bijzondere Bijstand
  • De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)
  • Schuldhulpverlening
  • DigiD
  • De Individuele Inkomenstoeslag
  • De Individuele Studietoeslag
  • Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelasting

Het Formulierenpunt is een samenwerkingsverband tussen gemeente Langedijk, Halte Werk, Humanitas, Mee en de Wering, Vluchtelingenwerk, Wonen Plus Welzijn en Bibliotheek Langedijk.