Extra huishoudelijke ondersteuning

Heeft u aanvullende huishoudelijke ondersteuning nodig? Dan kunt u gebruik maken van de Dienstenvoucher. Deze regeling is bedoeld voor extra ondersteuning en vervangt niet de thuisondersteuning vanuit de Wmo.

Met 1 Dienstenvoucher koopt u 1 uur huishoudelijke werkzaamheden in voor slechts € 7,50 per uur (2021). De gemeente legt de rest bij. U kunt dit besteden aan de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden, zoals schoonmaken, stofzuigen, etc. Maar ook aan hulp bij boodschappen doen of bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijd of bij het strijken en vouwen van de was. Deze regeling is bedoeld voor extra ondersteuning en vervangt niet de thuisondersteuning vanuit de Wmo.

Wie kan er gebruik van maken

U mag alleen gebruik maken van de Dienstenvoucher wanneer u in Langedijk woont en tot een van de volgende doelgroepen behoort:

  1. U heeft een beperking en u krijgt uw huishouden niet zelfstandig op orde.
  2. U heeft nu al huishoudelijke hulp van een zorgaanbieder, maar u heeft extra hulp in het huishouden nodig.
  3. U bent 75 jaar of ouder.
  4. U bent mantelzorger die intensief voor een ander zorgt en ontlast wilt worden door ondersteuning bij de eigen huishouding.

Met uw akkoordverklaring verklaart u dat u tot de doelgroep behoort. De gemeente controleert dit achteraf.

Aanvragen

Lees eerst de spelregels. Het aanvragen van de Dienstenvouchers gaat online via het Portaal Dienstenvouchers. U moet u eerst registreren op dit portaal. De Dienstenvoucher kan alleen ingezet worden bij één van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders: Buurtdiensten of MIEP.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Op deze website vindt u ook de uitleg over Wmo.