Adviezen Cliëntenadviesraad Langedijk

Op deze pagina kunt de adviezen van de Cliëntenadviesraad Langedijk nalezen.

2017

Advies cliënttevredenheid
 

2018

Advies mantelzorgwaardering
Advies WMO-verordening
Ongevraagd advies aan het College vn B&W