Anti-discriminatie

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan bij het Meldpunt Discriminatie terecht. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie bij een sollicitatie, ongelijke behandeling vanwege een handicap of discriminatie vanwege een geloofsovertuiging. U kunt hiervan melding doen bij Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord.

Voelt u zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld? Maak hiervan melding op de website van Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN. Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die gratis hulp en ondersteuning biedt.

Melden helpt. Door registratie van meldingen kan discriminatie voorkomen en bestreden worden. Zo werken we met zijn allen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Contact en meer informatie

Website: www.art1nhn.nl
Bezoekadres:
Gasthuisstraat 2 (in de bibliotheek)
1811 KC Alkmaar
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Postadres:
Postbus 3095
1801 GB Alkmaar
Tel.: (072) 515 44 00
Mail Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN