Wmo en Jeugd

 • Cliëntenadviesraad

  De Cliëntenadviesraad (CAR) van de gemeente Langedijk is een adviesorgaan van het college van burgemeester & wethouders. De CAR adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg.

 • Dementie

  Steeds meer mensen krijgen dementie of komen in contact met mensen met dementie. Gemeente Langedijk wil dat mensen met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelen. Wij willen dat zij zo goed mogelijk door anderen begrepen en geholpen worden.

 • Extra huishoudelijke ondersteuning

  Heeft u aanvullende huishoudelijke ondersteuning nodig? Dan kunt u gebruik maken van de Dienstenvoucher. Deze regeling is bedoeld voor extra ondersteuning en vervangt niet de thuisondersteuning vanuit de Wmo.

 • Gehandicaptenparkeerplaats- en kaart

  Wanneer u gehandicapt bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op drie soorten parkeerplaatsen uw auto parkeren.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

 • Jeugdhulp

  Heeft u hulp en ondersteuning nodig voor uw kind? Of heb jij als jongere vragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts. CJG beantwoordt uw vragen en legt uit hoe bepaalde zaken in Langedijk geregeld zijn.

 • Kinder- of peuteropvang

  Alle kinderen in de gemeente Langedijk kunnen naar de kinderopvang of peuteropvang. Zij kunnen bij de kinderopvang op verantwoorde en veilige manier spelen en zich ontwikkelen, samen met andere kinderen.

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente regelt leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt.

 • Mantelzorg

  Als mantelzorger kunt u (tijdelijk) ondersteuning krijgen, wanneer het geven van zorg te zwaar wordt. Meld u hiervoor bij de gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden.

 • MeedoenPas

  Gemeente Langedijk wil graag dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan culturele, sportieve of sociale activiteiten. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een MeedoenPas.

 • Regiotaxi

  De Regiotaxi Noord-Kennemerland is er voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoersmogelijkheden of het reguliere openbaar vervoer. U heeft hiervoor een taxipas nodig. Maak een afspraak met Wmo.

 • Sportnota: een levenlang sporten voor iedereen

  De gemeente Langedijk wil optimaal gebruik maken van de kracht van de Langedijker samenleving. Om hier vorm aan te geven is de sportnota opgesteld in participatie met sportverenigingen, scholen en (maatschappelijke) organisaties die sport en beweging stimuleren.

 • Strategische kadernotitie Sociaal Domein

  De strategische kadernotitie geeft inzicht in de visie, kernwaarden en uitgangspunten binnen het Sociaal Domein. Deze geven de richting aan voor de ontplooiing van activiteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Ook wijst het de weg voor toekomstige beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.

 • Thuisondersteuning

  Thuisondersteuning werd voorheen huishoudelijke hulp genoemd. Als u thuisondersteuning nodig hebt, neemt u contact op met de consulenten van team Wmo.

 • Voorzieningen Wmo

  De gemeente helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Door ondersteuning thuis aan te bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op deze pagina leest u meer over de Wmo.

 • Zorgaanbieders Jeugdhulp

  Wilt u weten met welke zorgaanbieders voor jeugdhulp gemeente Langedijk een contract heeft gesloten?