Ondersteuning bij werk en inkomen

Inwoners van Langedijk die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk en inkomen kunnen terecht bij de intergemeentelijke sociale dienst Halte Werk.

Kunt u (tijdelijk) niet in uw eigen inkomen voorzien, dan valt u onder de Participatiewet. De Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. Halte Werk voert de Participatiewet uit voor de gemeente Langedijk. Halte Werk zorgt voor begeleiding naar werk en verstrekt een uitkering als dat nodig is.

U kunt bij Halte Werk onder andere terecht voor:

 •     Bijstand voor jongeren
 •     Bijstand voor zelfstandigen
 •     Bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten
 •     Bijstand voor ouderen
 •     IAOZ-uitkering
 •     Individuele inkomenstoeslag
 •     Informatie over sollicitatieplicht
 •     Begeleiding bij het vinden van werk
 •     Onderwijsaanbod op maat voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven
 •     Melding uitkeringsfraude
 •     Schuldhulpverlening

Meer informatie is te lezen op de website van Halte Werk.