Minimabeleid en bijstand

Iedereen kan voor onverwachte uitgaven komen te staan. Soms is uw inkomen of bijstandsuitkering niet voldoende. In bepaalde gevallen is dan financiële steun mogelijk.

De gemeente Langedijk heeft haar gemeentelijk minimabeleid vastgesteld. Wij bieden bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimaregelingen. Voor wie is deze extra ondersteuning bedoeld? Sommige regelingen zijn voor iedereen in de gemeente Langedijk. Andere regelingen zijn voor bepaalde groepen, zoals ouderen, kinderen en chronisch zieken en gehandicapten. Deze groepen willen wij extra ondersteunen, omdat wij het belangrijk vinden dat ook zij zoveel mogelijk aan de maatschappij deelnemen.
 

Collectieve zorgverzekering

De gemeente Langedijk biedt samen met zorgverzekeraar Univé een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren. Meer informatie over de premies en de vergoedingen leest u op GezondVerzekerd. Op deze website kunt ook de verzekering vergelijken met andere verzekeringen.
 

Ondersteuning bij werk en inkomen

Inwoners van Langedijk die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk en inkomen kunnen terecht bij de intergemeentelijke sociale dienst Halte Werk. Kunt u (tijdelijk) niet in uw eigen inkomen voorzien, dan valt u vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. Halte Werk voert de Participatiewet uit voor de gemeente Langedijk. Halte Werk zorgt voor begeleiding naar werk en verstrekt een uitkering als dat nodig is. U kunt bij Halte Werk onder andere terecht voor:

 • Bijstand voor jongeren
 • Bijstand voor zelfstandigen
 • Bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten
 • Bijstand voor ouderen
 • IAOZ-uitkering
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Informatie over sollicitatieplicht
 • Begeleiding bij het vinden van werk
 • Onderwijsaanbod op maat voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven
 • Melding uitkeringsfraude
 • Schuldhulpverlening

Meer informatie is te lezen op de website van Halte Werk.