Riolering

Elk pand in Langedijk heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijke riool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Dit wordt geheel bekostigd vanuit de inkomsten uit de rioolheffing die Langedijkers jaarlijks betalen. Dit is een belasting die de gemeente elk jaar heft bij eigenaren van panden.

Rioolaansluiting aanvragen

Als u, als huiseigenaar of ondernemer, een aansluiting wilt laten maken op het gemeentelijk hoofdriool of op het gemeentelijk oppervlaktewater, heeft u toestemming van de gemeente nodig. De kosten voor een rioolaansluiting kunt u vinden op het aanvraagformulier voor rioolaansluitingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum of de verordening over eenmalig rioolaansluitrecht online lezen.
 

Rioolproblemen voorkomen

Riolering heeft maar een deel een vrije afstroom. Alles wordt in de rioolleiding onder de straat verzameld en komt uiteindelijk bij een pompgemaal uit dat alles naar de zuivering pompt. Deze pompen, vaak zeer krachtige apparaten, kunnen echter alleen dik water verpompen. Toiletpapier valt geheel uit elkaar zodra het in contact komt met water. Maar maandverband, poetsdoeken, alle type toiletdoekjes en kleding behouden hun vorm en slaan vast in het mechaniek van de pomp. Vochtige doekjes voor sanitair gebruik zijn gemaakt van vezels en zijn in Langedijk de grootste veroorzaker van rioolpompstoringen. Ook al geven de fabrikanten aan dat de doekjes zo het riool in kunnen. Een storing is negen van de tien keer te wijten aan één van deze dingen. De meeste mensen hebben van de storing vaak niets in de gaten. Maar zodra een storing samenvalt met een bui dan kan het water niet meer worden weggepompt, met alle bijkomende gevolgen van dien. Jaarlijks geven de gemeente en waterschappen tienduizenden euro’s uit aan het herstellen van verstopte riolen en pompen en het repareren van onderdelen. Daar betaalt iedereen uiteindelijk elk jaar extra voor.
 

Rioolverstopping oplossen

Bij rioolverstoppingen gaat u eerst na of de verstopping in uw eigen gedeelte of in het gemeentelijke gedeelte zit. U kunt dit controleren door het ontstoppingsputje nabij de erfgrens open te maken. Indien dit putje vol zit, is de verstopping aan gemeentezijde. Zit dit putje niet vol, dan is uw eigen installatie verstopt. Wanneer uw eigen installatie verstopt is, moet u het probleem zelf verhelpen. U kunt dan bijvoorbeeld een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen. In geval van een huurwoning neemt u contact op met de verhuurder.
 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

De rioolwaterzuiveringsinstallatie, afgekort tot rwzi, zuivert rioolwater van de gemeenten Alkmaar (het noordelijke deel), Bergen, Heerhugowaard, Langedijk, Harenkarspel en Niedorp. De rwzi bevindt zich tussen Schoorldam en Koedijk, langs het Noordhollands Kanaal. Voor meer informatie: zie de site van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.