Grondwatermeetnet

Grondwater is kwetsbaar. Omdat grondwater door bodemlagen gefilterd wordt, heeft het een goede, constante kwaliteit. Er zijn zo minder zuiveringsstappen stappen nodig dan bij waterwinning uit bijvoorbeeld oppervlaktewater. Één liter in de bodem gelekte olie kan duizenden liters grondwater vervuilen. Het is dus zaak om voorzichtig om te gaan met grondwater. Hebt u een vervuilende lozing waargenomen of hebt u zelf een lozingsincident gehad, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Langedijk door het meldingenformulier in te vullen.

Zoals veel gemeenten heeft ook gemeente Langedijk een grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat uit 39 peilbuizen in het stedelijk gebied en het buitengebied. Een peilbuis is een buis met gaatjes in de onderkant. Deze buis is aangebracht in de grond; door de gaatjes in de onderkant van de buis kan het water in de buis tot dezelfde hoogte stijgen als het grondwater in de bodem. In de peilbuis is een datalogger (meetapparaatje) gehangen dat twee maal per dag de grondwaterstand meet. Alle peilbuizen zijn in het trottoir of de straat verwerkt in een klein putje.

Waarom gebruikt gemeente Langedijk een grondwatermeetnet?

Gemeente Langedijk gebruikt het grondwatermeetnet om te bekijken hoe de grondwaterstand zich gedraagt. Het kan voorkomen dat speelvelden nat en drassig worden of dat kruipruimtes of zelfs kelders vol lopen met grondwater. De meetgegevens uit het grondwatermeetnet worden vertaald naar grafieken en kaarten, waarop grondwaterstanden bijvoorbeeld per seizoen weergegeven kunnen worden. Zodoende kunnen er conclusies getrokken worden of bijvoorbeeld in de herfst of winter, wanneer het over het algemeen meer regent, vaker grondwateroverlast optreedt en waar dit verwacht kan worden.

Neerslagmeters

In Langedijk zijn naast het grondwatermeetnet twee neerslagmeters aanwezig. De meetresultaten van het grondwatermeetnet en de neerslagmeters kunnen inzicht geven in welke gebieden neerslag wel of juist geen invloed heeft op de grondwaterstand.

Gemiddelde grondwaterstand