Waterloket

 • Grondwater

  Als de grondwaterstand langere tijd te hoog of te laag is, kan dit enorme problemen geven. Houten funderingspalen, waarop gebouwen steunen, gaan rotten als het grondwater heel diep zit, met eventuele verzakkingen tot gevolg. Te hoge grondwaterstanden kunnen bijvoorbeeld leiden tot vocht in huis. Grondwater kan soms door verontreinigde grond stromen waardoor de verontreiniging verspreidt en tot ver buiten de plaats van de bodemverontreiniging kan komen. Omdat de stroming zo langzaam gaat, kan een (kortdurende) verontreiniging langdurige gevolgen hebben. Zowel overheid als particulier moet grondwater daarom schoon houden.

 • Regenwater

  Het riool kan soms een grote hoeveelheid regenwater niet aan waardoor er langere tijd plassen op de weg kunnen komen te staan. Plassen op straat kunnen ook veroorzaakt worden door het wegprofiel; als de weg een beetje verzakt is. Over het algemeen komen plassen op straat voornamelijk voor bij een gemengd rioolstelsel als de overstorten (richting het oppervlaktewater) het overtollige water niet meer aan kunnen. Uiteraard komt dit voor in extreme gevallen van neerslag. Het kan gebeuren dat er naast overlast ook waterschade optreedt.

  Meer informatie

 • Riolering

  Elk pand in Langedijk heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijke riool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel tot aan de huisaansluiting. Dit wordt geheel bekostigd vanuit de inkomsten uit de rioolheffing die Langedijkers jaarlijks betalen. Dit is een belasting die de gemeente elk jaar heft bij eigenaren van panden.

 • Wateroverlast in de straat?