Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.


Reconstructie Geestweg en Langebalkweg

Gemeente Langedijk werkt aan een reconstructie van de Geestweg en de Langebalkweg. Dit gebeurt van 1 april tot en met 14 juni. Van 1 april tot en met 27 mei is de Geestweg geheel afgesloten voor al het verkeer. Er vinden nog wel werkzaamheden plaats op de kruising van de Geestweg met de Voorburggracht maar het kruispunt is niet meer afgesloten. Het is alleen niet mogelijk de afslag met de Geestweg in te slaan. Van 29 april tot 14 juni is de Langebalkweg geheel gesloten voor alle autoverkeer. De Karekiet, Koperwiek en Oosterdijk blijven tijdens deze afsluiting bereikbaar.


Rioolwerkzaamheden Voorburggracht

De werkzaamheden liepen helaas vertraging op. De laatste hand wordt gelegd aan de vervanging van het hoofdriool in de Voorburggracht. Na het plaatsen van het nieuwe riool krijgt de straat een tijdelijke bestrating, zodat de ondergrond goed kan inklinken. De werkzaamheden kunnen nu uitlopen tot begin bouwvak 2019. Het weggedeelte tussen de kasteelstraat en Lourens Bogtmanstraat is bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
 

Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug heeft een beweegbare brugdek (het val). Deze val is gemaakt in Wijhe, nabij Zwolle en kwam per boot op 18 april in Alkmaar aan. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Noord-Holland. Aan het brugdeel, straks het wegdek van Heerhugowaard richting de A9, wordt momenteel gewerkt. Dat gebeurt op een locatie vlakbij de Leeghwaterbrug. Het brugdek wordt naar verwachting in mei geplaatst, de openstelling van de brug staat op 25 augustus gepland. Zie voor meer informatie www.noord-holland.nl/Actueel/Nieuws en kijk op www.facebook.com/Leeghwaterbrug.
 

Spoorstraat en Achterstraat

Het straatwerk is voor 95% gereed, enkele herstelpunten worden binnenkort opgepakt. Ook wordt de Achterstraat opgeknapt, het straatwerk vóór de Buizerd aangepakt en tussen de brug en de Dorpsstraat wordt het straatwerk verbeterd, dit zal komende zomer plaatsvinden. Het resterende straatwerk gaat de gemeente uitbesteden aan Infra opleidingsbedrijf, SPG omdat gemeente Langedijk het belangrijk vindt om jongeren werkervaring te laten opdoen in praktijkomstandigheden. (zie www.spgnh.nl). Uiteindelijk is dan het gehele aanzicht van de Spoorstraat vanaf de Buizerd tot aan de Dorpsstraat opgeknapt en kan het weer jaren mee. Vanwege de complexiteit en het benodigde (grote) materieel zijn de relining werkzaamheden (nogmaals) uitgesteld, nu tot de zomer. U ontvangt hierover per brief informatie. Het groen kreeg best wat te verduren door het extreme droge jaar en door de werkzaamheden, we geven dit in 2019 extra aandacht. De nieuwe aanpland van bomen en heesters kreeg onlangs extra water. De buitendienst van gemeente Langedijk heeft het grootste deel van de groenvakken ingeplant. De resterende planten worden de komende tijd geleverd en geplant.

 

Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen


Onderhoud verkeersborden

In de gehele gemeente Langedijk wordt onderhoud uitgevoerd aan de verkeersborden. Waar nodig worden verdwenen verkeersborden opnieuw geplaatst of borden vervangen.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dit bespaart gemeente Langedijk en haar inwoners veel energie en is duurzamer.     


Maaien

Het maaien van gras op kruisingen, rotondes en langs wegen in de gemeente start begin mei.


Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.