Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Warmtenet HVC
Waar: Broek op Langedijk/Sint Pancras.
Wanneer: februari – mei.
Wat: aanleg warmteleidingen.
Het warmtenet in Langedijk wordt aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar. De route waarlangs de warmteleidingen worden gelegd, loopt vanaf de Vronermeerweg richting Nauertogt en de Westelijke Randweg. De leidingen worden in het asfalt van de Vronermeerweg gelegd en deze weg is hierdoor tijdelijk alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. De overige delen worden onder fietspaden of groenstroken gelegd, waardoor de overlast voor verkeer zo beperkt mogelijk blijft. De straten of fietspaden waarin werkzaamheden plaatsvinden worden (gedeeltelijk) afgesloten. Omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven en vooraf aangekondigd, zie: www.warmtenetalkmaar.nl.

 

Kaart warmtenet

 

Benedenweg
Waar: Benedenweg en de Helling te Sint Pancras.
Wanneer: september – februari.
Wat: herstraten.
Op de Benedenweg moet alleen de kruising met de Helling nog gebeuren. Deze werkzaamheden starten begin februari en duren ongeveer twee weken.


Rioolwerkzaamheden
Waar: Regthuisstraat 37 t/m 47 en 25 t/m 35 en Kasteelstraat 45 t/m 73, Oudkarspel.
Wanneer: begin oktober – eind februari.
Wat: vervangen riool.
De verharding, het groen en speeltoestellen worden verwijderd. Ook de nutsbedrijven werken aan hun kabels en leidingen. Na de werkzaamheden aan het riool en de nutsvoorzieningen wordt de straat opnieuw ingericht.
 

Bovenweg
Waar: Bovenweg te Sint Pancras.
Wanneer: november - maart.
Wat: aanbrengen in- uitritconstructies.
Bij de kruisingen Bovenweg - Kruisbosweg, Rozenlaan, Van de Vijzellaan, Stuimellaan en de Vinkenlaan worden in- uitritconstructies gemaakt. De werkzaamheden worden per kruising uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Bij de Vinkenlaan moet een kortstondige afsluiting plaatsvinden. De werkzaamheden worden afgestemd op de overige werkzaamheden in Sint Pancras.
 

Westerdel
Waar: Centrale Buurt.
Wanneer: voor zomervakantie.
Wat: aanleggen fietsbrug.
De aanleg van een fietsbrug aan het einde van Boogoort is uitgesteld vanwege de aansluiting van Westerdel op het warmtenet van HVC. Lees het berichtje elders op deze pagina.
 

Reinigen en inspecteren gemalen
Waar: gehele gemeente.
Wanneer: half februari.
Wat: inspectie en reinigen gemalen.
Door de gehele gemeente worden de rioolgemalen gereinigd. Na het reinigen zullen deze gemalen worden geïnspecteerd. Kleine gebreken worden direct gerepareerd.
 

Reiniging en inspectie riolering
Waar: gehele gemeente.
Wanneer: half februari.
Wat: inspectie en reinigen riolering.
Door de gehele gemeente worden diverse rioolstelsels gereinigd en geïnspecteerd. Bewoners waar de riolering in de wijk wordt gereinigd, worden vooraf via een brief geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen.
 

Klein onderhoud riolering
Waar: o.a. Zuiderdel.
Wanneer: half februari.
Wat: reparatie kleine gebreken.
Vanuit de inspectie zijn diverse kleine gebreken geconstateerd aan de riolering. Deze gebreken worden in februari opgelost. Onder andere op industrieterrein Zuiderdel worden enkele reparaties uitgevoerd, maar ook op andere plekken Vanuit de inspectie van 2017 zullen meer reparaties volgen. Bewoners waar de riolering wordt gerepareerd worden middels een brief geïnformeerd wat ze kunnen verwachten.
 

In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel vlotten dan gepland.

Voor informatie over werkzaamheden in de regio Noord-Holland: www.nhbereikbaar.nl.