Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

Kermis Zuid-Scharwoude: stremmingen Koog en omlilggende straten

In verband met de kermis in Zuid-Scharwoude van 14 tot en met 17 september zijn de volgende verkeersstremmingen te melden. Woensdag 11 september (09.00 uur) t/m donderdag 19 september (18.00 uur) is de Koog van huisnummer 12 t/m 28 afgesloten, evenals de Kastanjelaan tot aan de kruising Iepenlaan, Witte Kruisstraat en de Esdoornlaan. Zaterdag 14 september (09.00 uur) t/m woensdag 18 september (18.00 uur) is de Krommebrug afgesloten. Zondag 15 september van 06.00 uur tot woensdag 18 september 06.00 uur is de Dorpsstraat vanaf de Voorburggracht / Lindenlaan tot aan de Dorpsstraat 399 (winkel schoenmaker) eenrichtingsverkeer. Het verkeer mag uitsluitend in zuidelijke richting over de Dorpsstraat rijden.

N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden

De provincie Noord-Holland meldt het volgende. De provincie gaat het asfalt vervangen van de N244. Het betreft het stuk tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) in Alkmaar en de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de N244 afgesloten voor het autoverkeer. De fietspaden blijven wel in gebruik. Er wordt gewerkt in de herfstvakantie vanaf vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur.

Het asfalt van de N244 is toe aan groot onderhoud. De provincie heeft ervoor gekozen de werkzaamheden in de herfstvakantie in één keer uit te voeren. De weg wordt geheel afgesloten in plaats van gedeeltelijk en de aannemer werkt dag en nacht door. De overlast voor de weggebruikers neemt in de vakantie weliswaar flink toe, maar duurt in totaal minder lang. Bovendien is er tijdens de herfstvakantie in de regel minder verkeer en dat betekent minder kans op file tijdens de werkzaamheden. Verder uitstel kan in de herfst en winter leiden tot spoedreparaties door slecht weer, met onverwacht oponthoud voor het verkeer als gevolg. Daarnaast is met vervanging van het asfalt de veiligheid van de weggebruiker gediend. Door deze herfstvakantie aan de slag te gaan, wordt ook voorkomen dat opnieuw wegwerkzaamheden moeten plaatsvinden als de Leeghwaterbrug klaar is in maart 2020. De provincie gaat zich inspannen om de bereikbaarheid in de regio zo goed mogelijk te houden. Met partijen in de regio wordt samengewerkt aan een plan om de overlast te beperken. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van incident management (snel de weg vrijmaken na een ongeluk) en smart mobility (zoals speciale apps om weggebruikers actueel te informeren over verkeersdrukte). Eind  september is dit plan afgerond. De omgeving wordt dan uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden, omleidingsroutes en andere manieren waarop de drukte omzeild kan worden.

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar.

Meer informatie
Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).

Werkzaamheden N504

De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Binnenkort begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020. Meer informatie op de website van de provincie.

Werkzaamheden Hulststraat Noord-Scharwoude

De riolering in de Hulststraat wordt deels vervangen. Een deel van de Hulststraat kampt al jaren met wateroverlast. Met hevige buien staat de straat helemaal blank, tot aan de voordeuren toe. Om dit grotendeels te kunnen oplossen, wordt de riolering vervangen. Tevens wordt een zogenaamde WADI aangelegd in het speelveld zodat het overtollige water snel kan worden afgevoerd naar de sloot aan de Oostkant van de wijk. Een WADI is een soort vijver die langzaam leegloopt, waarvan het regenwater deels word opgenomen door de grond en een gedeelte word afgevoerd via de riolering.

De bewoners hebben op een bewonersavond mee kunnen praten over de komende werkzaamheden. Belangrijk is te weten wat er nog meer speelt in de wijk. De Hulststraat is een oude wijk, er zijn mensen die er al meer dan veertig jaar wonen, zij weten veel van de historie. Op de bewonersavond is door de partijen die het werk gaan uitvoeren, uitgelegd wat en wanneer er precies iets gaat gebeuren en waarom. Zo moet men rekeninghouden met de bereikbaarheid van de woningen. Daarom komt er een tijdelijke brug met een ontsluiting aan de Seringenstraat zodat de hulpdiensten altijd ter plekke kunnen komen. Maar ook de afvalcontainers moeten worden geleegd, de bewoners moeten hun huizen kunnen bereiken. Allemaal zaken die geregeld moeten worden en waar bewoners in meegenomen worden. Verder wordt er een tijdelijk parkeerplaats ingericht. Naast de riolering en de aanleg van een WADI krijgen ook diverse groenvakken een opknapbeurt.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er pijlbuizen geplaatst bij diverse huizen zodat het waterpeil in de gaten wordt gehouden. Daarnaast zijn hoogtebouten geplaatst op huizen en schuren zodat er gecheckt kan worden of er niets verzakt. Op 20 augustus start fase 1, het openbreken van het straatwerk bij huisnummers 27 t/m 29.
 

Oostelijke Randweg

Van 16 september tot en met de eerste week van oktober wordt de Oostelijke Randweg voor maximaal twee weken afgesloten in verband met werkzaamheden riolering Hulststraat. De afsluiting is tussen de rotonde Oostelijke Randweg/Potjesdam/Tulpenstraat en de Juliana van Stolbergstraat. Verkeer wordt dan tijdelijk omgeleid.
 

Rioolwerkzaamheden Voorburggracht

De Voorburggracht is weer open voor het verkeer sinds vrijdag 26 juli. Na de bouwvak worden nog afrondende werkzaamheden gedaan, zoals inspectie aan het riool en groenvoorziening. Hier zullen inwoners weinig tot geen hinder van ondervinden

 

Groot onderhoud asfalt

De gemeente zal eind september starten met het groot onderhoud asfalt in de hele gemeente Langedijk. In Langedijk Informeert wordt u op de hoogte gehouden van de planning hiervoor. Het groot onderhoud asfalt wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens een deel van de weg afgesloten is om een stuk asfalt te repareren. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Soms wordt de weg afgesloten en soms is alleen een weghelft afgesloten, dit om de veiligheid van u en de wegwerkers te garanderen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan soms zijn dat u even moet omrijden.


Woonrijp maken Veilingweg

Van 2 tot en met 27 september is de Veilingweg in noord-Scharwoude afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om het gedeelte van de weg tussen Nova Zembla en de Industriestraat. Hier wordt de wijk De Nieuwe Veiling woonrijp gemaakt. Dit betekent dat de openbare ruimte klaar gemaakt wordt voor gebruik. De definitieve rijbaan wordt aangelegd, inclusief trottoirs.
 

Leeghwaterbrug in maart 2020 opgeleverd

De aannemer heeft in overleg met de provincie Noord-Holland de aangepaste planning voor de Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op maart 2020. De eerdere planning van eind augustus werd niet gehaald. Samen met de aannemer zet de provincie zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Daarvoor is een aantal extra verkeersmaatregelen genomen.  De provincie stuurt weggebruikers via navigatiesystemen een bericht als er extra vertragingen zijn door de werkzaamheden. De provincie probeert door deze maatregelen het leed te verzachten maar kan niet voorkomen dat (vaar)weggebruikers hinder blijven ondervinden. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook (@Leeghwaterbrug) en via de website van de provincie.