Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland.

Werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 is provincie Noord-Holland gestart met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan vanaf deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Werkzaamheden aan de sluis in Broek

Tot eind april is de sluis in Broek gesloten voor vaarverkeer. Aannemer firma Alewijnse verricht groot onderhoud aan de besturing en aandrijving van de sluis en brug. De brug op de Sluiskade blijft wel toegankelijk. Door werkzaamheden kan de brug langer open staan dan gebruikelijk. Ook bij calamiteiten kan de brug gebruikt worden.

 

Reconstructie Nauertogt

De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten bij het Geestmerambacht. Het gedeelte van de weg tussen de N245 en de ingang van het Geestmerambacht is afgesloten van 3 april tot en met 4 mei. Hier wordt ook een stukje fietspad aangelegd. De totale werkzaamheden aan de Nauertogt duren waarschijnlijk tot begin juni. Ondertussen wordt er gestart met fase 2. Vanaf 23 april is de Nauertogt vanaf de N245 afgesloten tot de rotonde winkelcentrum Broekerveiling. De rotondes blijven toegankelijk. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. De omleidingsroute loopt via de N245/Schagerweg naar de N504/Provincialeweg naar de Westelijke Randweg. Elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig.

 

Spoorstraat

De gezamenlijke nutsbedrijven werken aan het vervangen van de gasleidingen en de elektriciteitskabels in de Spoorstraat en deels in de Achterstraat. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer de laatste week van mei. Tijdens deze werkzaamheden is niet de hele weg gestremd, maar is er wel sprake van beperkte doorgang. Aannemer Faber start direct aansluitend met het vervangen van het riool en het herinrichten van de Spoorstraat en Achterstraat. De werkzaamheden aan het riool duren naar verwachting tot eind augustus. Het werk kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. In september vindt de afwerking plaats. Ook wordt nu gewerkt aan het middenspanningstation in de Spoorstraat. Het huidige station voldoet niet meer aan de eisen voor stroomvoorziening van huishoudens aan de Spoorstraat, Achterstraat, gedempte Achterburggracht, Voorburggracht en Dorpsstraat. Daarom komt er een nieuw station.

 

Onderhoud bruggen en damwanden

De damwand bij de brug van Museum BroekerVeiling wordt vervangen. Ook in andere delen van de gemeente, onder andere bij Rolklaver, Hoefblad, Weidemolen en Kooigroet worden werkzaamheden aan de bruggen verricht. 

 

Juliana van Stolbergstraat

Wegens de aanleg van kabels en leidingen is de Juliana van Stolbergstraat tussen de Louise de Coulingnystraat en de kruising van de Nova Zembla gestremd tussen 3 april en 9 mei.

 

Broekrijk

De straatwerkzaamheden in Broekrijk zijn gereed. Als laatste zal de dam, die nu nog ontsluiting geeft tot de Westelijke Randweg, worden verwijderd. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf dinsdag 3 april en duren ongeveer twee weken. Ook worden dan herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het riool nabij het gemaal.

 

Rioolreiniging en -reparaties

De rioolgemalen worden op diverse plaatsen geïnspecteerd en gereinigd. De werkzaamheden duren tot april. Door de hele gemeente worden ook waar nodig rioolreparaties verricht. Als de gemeente overlast verwacht voor bewoners, ontvangen zij een brief.
 

Gemaal Rietgans

Aan de Rietgans wordt begin mei het gemaal vervangen. Het nieuwe gemaal komt aan de overkant van de weg te staan.
 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden diverse straatwerkzaamheden plaats. Bewoners ontvangen een brief als het hun straat betreft. De trottoirs in de Nijverheidsstraat in Oudkarspel worden opgeknapt. Dit zal drie weken duren. De verkeersdrempel bij de huisnummers 115-117 wordt iets verlaagd.
De komende periode worden er werkzaamheden verricht bij de Middelmoot, de Zaagmolenweg, Ambachtsdijk, Kasteelstraat, L. Bogtmanstraat en het Waterdrieblad. Werkzaamheden voor de Julianastraat staan gepland voor later dit jaar.

 

Westerdel

In Westerdel wordt het laatste deel van het Langoort definitief ingericht. Het verkeer vanaf Langoort naar Grootoort (die gereed is) wordt omgeleid.


Voorburggracht

Aan de Voorburggracht, tussen de Zaagmolenweg en de Kasteelstraat, wordt komende zomer het riool vervangen. Voorbereidende werkzaamheden gaan van start. Bedrijven en bewoners in de omgeving ontvangen hierover meer informatie.

 

Aanleg verlichting Diepsmeerweg

Een gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg wordt voorzien van dynamische ledverlichting. Dynamisch houdt in dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers of wandelaars. Naar verwachting is de aanleg van de verlichting eind maart gereed.
 

De Nieuwe Veiling

Aannemer Haarsma is gestart met de brug in de Veilingweg. Als de brug klaar, is Langedijk opnieuw een stukje vaarwater rijker. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni. De Juliana van Stolbergstraat is tot ca. 11 mei afgesloten tussen Nova Zembla en de Louise de Colignystraat. Eerst worden kabels en leidingen gelegd, daarna wordt de straat definitief ingericht.

 

(oude) Provincialeweg tussen de Spoorstraat en de Smuigelweg

De provincie verricht vanaf maandag 16 aprill t/m vrijdag 4 mei werkzaamheden aan de rijbaan van de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat. Op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur worden onder meer de oude asfaltlaag verwijderd, de rijbaan versmald en de nieuwe asfaltlaag aangebracht inclusief de belijning. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad niet toegankelijk. Vanaf maandag 16 april t/m vrijdag 4 mei 2018 verricht de provincie werkzaamheden aan de rijbaan. Op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur worden onder meer de oude asfaltlaag verwijderd, de rijbaan versmald en de nieuwe asfaltlaag aangebracht inclusief belijning. Daarnaast wordt er ook een plateau ter hoogte van de Laanweg aangelegd.Tijdens deze werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer omgeleid, enkel bestemmingsverkeer wordt doorgelaten.

Meer informatie kunt u vinden op: Werkzaamheden aan de Oude Provincialeweg