Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245)
 

De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 juni 2017 asfaltwerkzaamheden bij de kruising Laan van Tata (N245).

  • Op werkdagen van 6 tot en met 16 juni tussen 09.00 en 15.00 uur met een rijdende afzetting gewerkt. Het verkeer wordt langs de afzetting geleid; de hinder is beperkt.
  • In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 juni, van 20.00 tot 06.00 uur, is de aansluiting van de N245 naar de Laan van Tata afgesloten. Het doorgaand verkeer op de N245 wordt langs de werkzaamheden geleid.
  • In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 juni, van 20.00 tot 06.00 uur, gelden geen afsluitingen, maar wordt het doorgaand verkeer langs de werkzaamheden geleid.
  • Van vrijdagavond 9 juni 20.00 uur tot en met maandagochtend 12 juni 06.00 uur zijn de toe- en afritten van de Helling en de Laan van Tata afgesloten. Doorgaand verkeer tussen Alkmaar en Schagen wordt in beide richtingen langs de werkzaamheden geleid.

De provincie adviseert weggebruikers om de Laan van Tata (N245) tijdens de werkzaamheden te mijden.

Tot en met juli 2017 voert de provincie werkzaamheden uit op diverse locaties aan de Ring Alkmaar Noord-Oost.

Alle geplande werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk voor een actueel overzicht op www.noord-holland.nl/RingAlkmaar.

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug N242

De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug. Deze  starten in de zomer van 2017 en duren tot eind 2018. De werkzaamheden veroorzaken regelmatig ernstige verkeershinder.

De Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar is onderdeel van de Ring Alkmaar Noordoost. Dit is een belangrijke doorgaande verkeersroute vanaf de A9 richting Heerhugowaard en verder richting zowel het noorden als het oosten.

  • In de nachten van 14 en 15 juni 2017 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.  De provincie werkt dan aan de doorsteek.
  • Vervolgens is vanaf 2 juli tot en met 21 juli één rijstrook van de drie rijstroken niet beschikbaar.

Weggebruikers ondervinden hinder als gevolg van deze werkzaamheden.

Werkzaamheden zomer 2017
Vanaf 22 juli 2017 –start van de schoolvakantie- vinden ingrijpende verkeersmaatregelen plaats vanwege de werkzaamheden aan de brug in de richting van de A9 naar Heerhugowaard.  Dit gepaard met ernstige verkeershinder aangezien slechts twee van de vijf rijstroken beschikbaar zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon  gebruik blijven maken van de brug.

De provincie adviseert om de spits zoveel te mijden.

Meer informatie vindt u op www.noord-holland/leeghwaterbrug.

 

Reconstructie Westelijke Randweg

In de maanden mei en juni is de Westelijke Randweg tussen de Molenkade en de Geestweg afgesloten. Op 1 mei is gestart met de volgende fase: de afsluiting van het weggedeelte tussen de Loopakker en Molenkade. Dit deel is afgesloten voor het verkeer, ook het fietspad langs dit weggedeelte is dicht. De rotonde Molenkade en rotonde Vroedschap blijven bereikbaar voor verkeer. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid middels bebording, het fietsverkeer wordt omgeleid door het dorp. Het afsluiten van een dit gedeelte van de Westelijke Randweg is afgestemd met de hulpdiensten en Connexxion. Als de rotonde bij de Geestweg klaar is, kan het verkeer weer gebruik maken van de route via de Geestweg. Ook de bus kan dan weer de gebruikelijke route rijden. Voorlopig blijft de tijdelijke buslijn langs het Winkelcentrum Broekerveiling van kracht.

Tijdens de uitvoering van het project is er wekelijks een inloopspreekuur op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in het gemeentehuis. U kunt hier terecht met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Stremming Westelijke Randweg

 

Mayersloot-Voorburggracht afgesloten

Aan de noordzijde van winkelcentrum Broekerveiling wordt gewerkt aan de aanleg van twee bruggen. Verder start de gemeente met het bouwrijp maken van de vrije kavels langs de Voorburggracht. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half juli. Vanwege deze werkzaamheden moet het deel van de Mayersloot, dat aansluit op de Voorburggracht, tijdelijk worden afgesloten. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld via de Voorburggracht. Ook het fietspad richting het gemeentehuis (Bindingspad) wordt tijdelijk afgesloten, fietsers worden omgeleid via de Binnemikke.

 

Aanleg warmtenet HVC

De werkzaamheden voor het warmtenet van de Huisvuilcentrale naar Westerdel zijn bijna voltooid. De Vronermeerweg gaat vanaf juni weer open voor het verkeer. Verdere afsluitingen worden niet meer verwacht.

De route waarlangs de warmteleidingen worden gelegd, loopt vanaf de Vronermeerweg richting Nauertogt en de Westelijke Randweg. De leidingen worden in het asfalt van de Vronermeerweg gelegd en deze weg is hierdoor tijdelijk alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. De overige delen worden onder fietspaden of groenstroken gelegd, waardoor de overlast voor verkeer zo beperkt mogelijk blijft. De straten of fietspaden waarin werkzaamheden plaatsvinden worden (gedeeltelijk) afgesloten. De werkzaamheden duren van februari tot mei. Omleidingsroutes worden ingesteld en ter plaatse aangegeven.

Het overdrachtsstation in Westerdel blijft in gebruik. De gasmotoren in het warmteoverdrachtsstation in Westerdel worden vervangen door warmtewisselaars en de huidige gasketels blijven dienen als back-up. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Langedijk op.
De omleidingen en afsluitingen worden tevens geplaatst op www.warmtenetalkmaar.nl.

 

Maaiwerkzaamheden

In het buitengebied worden waar nodig de bermen gemaaid. Een groot deel van het gras blijft echter staan. Langs de kruisingen wordt het gras wel gemaaid, omdat de kruisingen overzichtelijk moeten blijven voor weggebruikers, maar in het grootste gedeelte van het buitengebied blijft het gras staan. Langs de Lepelaar en Reiger wordt alleen 1-1,5 meter vanaf de kant van de weg gemaaid. Dat geldt meestal voor het vlakke gedeelte van de berm. De taluds, de schuine gedeelten naar de sloot toe, worden in de eerste ronde niet gemaaid. Hierdoor behouden vogels en insecten een beschutte plek of schuilplaats. Hinder voor het verkeer wordt hierbij niet verwacht, omdat het hoge gras voldoende ver van de rijweg afstaat.

 

Aanbreng in-uitritconstructies Bovenweg

Bij de kruisingen Bovenweg - Kruisbosweg, Rozenlaan, Van de Vijzellaan, Stuimellaan en de Vinkenlaan worden in-uitritconstructies gemaakt. De werkzaamheden worden per kruising uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Bij de Vinkenlaan moet een kortstondige afsluiting plaatsvinden. De werkzaamheden worden afgestemd op de overige werkzaamheden in Sint Pancras.

 

Reiniging en inspectie gemalen

Door de gehele gemeente worden de rioolgemalen gereinigd. Na het reinigen zullen deze gemalen worden geïnspecteerd. Kleine gebreken worden direct gerepareerd.

 

Reiniging en inspectie riolering

Door de gehele gemeente worden diverse rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Bewoners waar de riolering in de wijk wordt gereinigd, worden vooraf via een brief geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen.

 

Milieustraat

Op bedrijventerrein Breekland wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie nieuwe milieustraat. Op 2 mei is de eerste paal geslagen. Na het slaan van de palen worden de vloeistofdichte vloeren gestort. Na het storten dienen de vloeren uit te harden. Na het uitharden kunnen de keerwanden en de verharding worden aangebracht. Ook wordt er een nieuw KGA (klein chemisch afvaldepot) en een beheerdersunit aangebracht. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind oktober gereed zijn.

 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden diverse straatwerkzaamheden plaats. Zo worden er o.a. werkzaamheden verricht ter plaatse van de Molenkade, Grasakker, Havenplein, Hornweg, Karper, Violenstraat, Magnolialaan en de Korenmolen. Bewoners worden van te voren zo nodig geïnformeerd.

 

Sluiskade

Bij de Sluiskade is eind mei begonnen met het vervangen van de damwand. De bestaande damwand is op diverse plaatsen rot en wordt vervangen voor een duurzame kunststof damwand. Bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht door de gemeente. De werkzaamheden zullen circa twee weken duren.

 

Groot onderhoud bruggen en steigers

Door de gehele gemeente zullen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bruggen en steigers. Het onderhoud zal bestaan uit het vervangen van onderdelen, schilderwerkzaamheden, het aanbrengen van slijtlagen etc. De werkzaamheden vloeien voort uit de inspectie, die eind 2016 gehouden is.

 

Grastegels

Op een aantal locaties in het buitengebied worden grastegels aangebracht. Dit zijn locaties waar ieder jaar gaten vallen als gevolg van het landbouwverkeer. Bij de Karekiet worden de grastegels vervangen door nieuwe BKK-verharding (betonklinkers).