Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Reconstructie Westelijke Randweg

De Westelijke Randweg in Noord- en Zuid-Scharwoude krijgt een verkeersveilige inrichting. Het betreft het deel van de weg tussen de Provinciale weg N504 en de rotonde de Vroedschap. De werkzaamheden startten op maandag 13 maart 2017 en duren naar verwachting tot begin juli. De Westelijke Randweg wordt over de gehele lengte met één meter verbreed. Ook aan het fietspad vinden werkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden wordt in fasen telkens een deel van de weg afgesloten voor alle verkeer (ook voor fietsers). U kunt ook de faseringstekening bekijken. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid middels bebording, het fietsverkeer wordt omgeleid door het dorp.

Op maandag 20 maart starten de werkzaamheden van de tweede fase. Deze duren circa zeven weken (week 12 tot en met week 18, van circa 20 maart tot en met 5 mei). De Westelijke Randweg tussen de rotonde Vroedschap en voor de kruising Loopakker wordt daarvoor geheel afgesloten. Ook aan het fietspad worden werkzaamheden verricht. Deze is daarvoor ook geheel afgesloten. Ter plaatse van de kruising Geestweg wordt een nieuwe rotonde aangebracht. Het gedeelte van de Westelijke Randweg tussen de N504 en de kruising Loopakker is gewoon bereikbaar. Tijdens de uitvoering van het project is er wekelijks een inloopspreekuur op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in het gemeentehuis. U kunt hier terecht met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 

Nauertogt afgesloten wegens aanleg warmtenet HVC

Het warmtenet in Langedijk wordt aangesloten op de afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar. Het overdrachtsstation in Westerdel blijft in gebruik. De gasmotoren in het warmteoverdrachtsstation in Westerdel worden vervangen door warmtewisselaars en de huidige gasketels blijven dienen als back-up. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Langedijk op. Vanwege deze werkzaamheden is de Nauertogt afgesloten van 13 maart tot en met 17 maart tussen de Spanjaardsdam en de Westelijke Randweg.

De route waarlangs de warmteleidingen worden gelegd, loopt vanaf de Vronermeerweg richting Nauertogt en de Westelijke Randweg. De leidingen worden in het asfalt van de Vronermeerweg gelegd en deze weg is hierdoor tijdelijk alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. De overige delen worden onder fietspaden of groenstroken gelegd, waardoor de overlast voor verkeer zo beperkt mogelijk blijft. De straten of fietspaden waarin werkzaamheden plaatsvinden worden (gedeeltelijk) afgesloten. De werkzaamheden duren van februari tot mei. Omleidingsroutes worden ingesteld en ter plaatse aangegeven. De omleidingsroute is aangegeven op bijgevoegde afbeelding. De omleidingen en afsluitingen worden tevens geplaatst op www.warmtenetalkmaar.nl.
 

Herstrating Benedenweg en de Helling

Op de Benedenweg moet alleen de kruising met de Helling nog gebeuren. Deze werkzaamheden zijn in februari gestart en duren ongeveer twee weken.
 

Aanbreng in-uitritconstructies Bovenweg

Bij de kruisingen Bovenweg - Kruisbosweg, Rozenlaan, Van de Vijzellaan, Stuimellaan en de Vinkenlaan worden in-uitritconstructies gemaakt. De werkzaamheden worden per kruising uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Bij de Vinkenlaan moet een kortstondige afsluiting plaatsvinden. De werkzaamheden worden afgestemd op de overige werkzaamheden in Sint Pancras.
 

Aanleg tijdelijk fietspad en fietsbrug Westerdel

Sinds eind februari is het fietspad langs de Nauertogt afgesloten. Onder dit fietspad worden de warmteleidingen van HVC aangelegd. Fietsers van en naar Alkmaar moeten omrijden via een tijdelijk fietspad (Bijloortpad) en de bouwweg langs Bijloort in Westerdel, gelegen tegenover de Nauertogt. Het fietspad van de Nauertogt wordt naar verwachting half mei weer geopend. Ook wordt vanwege deze werkzaamheden de fietsbrug waarmee verbinding wordt gemaakt tussen Westerdel en Alkmaar (aan het einde van Boogoort) op een later moment aangelegd dan eerder aangekondigd. Deze brug is naar verwachting pas voor de zomervakantie gereed. Voor meer informatie: www.warmtenetalkmaar.nl.
 

Schoonmaakwerkzaamheden Lange Balkbrug en Broekhornerbrug

In opdracht van de provincie worden de Lange Balkbrug en Broekhornerbrug schoon gemaakt. De Lange Balkbrug is vanwege de schoonmaakwerkzaamheden gedeeltelijk afgesloten van maandag 20 maart 20.00 uur tot dinsdag 21 maart 05.00 uur. De Broekhornerbrug is gedeeltelijk afgesloten van dinsdag 21 maart 20.00 uur tot 22 maart 05.00 uur. Het verkeer wordt geregeld met twee verkeersregelaars.
 

Reiniging en inspectie gemalen

Door de gehele gemeente worden de rioolgemalen gereinigd. Na het reinigen zullen deze gemalen worden geïnspecteerd. Kleine gebreken worden direct gerepareerd.
 

Reiniging en inspectie riolering

Door de gehele gemeente worden diverse rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Bewoners waar de riolering in de wijk wordt gereinigd, worden vooraf via een brief geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen.
 

Klein onderhoud riolering

Vanuit de inspectie zijn diverse kleine gebreken geconstateerd aan de riolering. Onder andere op industrieterrein Zuiderdel worden enkele reparaties uitgevoerd, maar ook op andere plekken. Vanuit de inspectie van 2017 zullen meer reparaties volgen. Bewoners waar de riolering wordt gerepareerd worden middels een brief geïnformeerd wat ze kunnen verwachten.
 

Vervanging damwand Dubbele Buurt

De werkzaamheden aan de damwand Dubbele buurt worden in maart hervat nadat deze tijdelijk stil waren gelegd. De reden hiervoor is dat niet inzichtelijk was waar de kabels en leidingen liggen. Liander heeft inmiddels de kabels inzichtelijk gemaakt, waardoor de werkzaamheden hervat kunnen worden. De verwachting is dat de werkzaamheden nog circa twee duren.
 

Onderhoud beschoeiing

Vanuit de inspectie zijn diverse gebreken geconstateerd aan de beschoeiing bij de Mosselstraat, Loopakker en Nauertogt. Hierdoor moet op diverse locaties klein onderhoud aan de beschoeiing plaatsvinden. De bestaande beschoeiing wordt eind maart/begin april verwijderd en vervangen voor nieuwe beschoeiing. Tevens wordt het aangrenzende talud afgewerkt en opnieuw ingezaaid waar dit nodig is.