Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Tijdens de bouwvak, van  7 tot en met 25 augustus 2017, liggen de meeste werkzaamheden in gemeente Langedijk stil. Na de vakantie staan een aantal werkzaamheden gepland.

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug N242

De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug. Deze  zijn inmiddels gestart en duren tot eind 2018. De werkzaamheden veroorzaken regelmatig ernstige verkeershinder. De provincie adviseert om deze kant van de Ring Alkmaar zoveel mogelijk te mijden.

De Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar is onderdeel van de Ring Alkmaar Noordoost. Dit is een belangrijke doorgaande verkeersroute vanaf de A9 richting Heerhugowaard en verder richting zowel het noorden als het oosten.

Het werk aan de Leeghwaterbrug is noodzakelijk om de veiligheid ervan voor zowel weg- als vaarweggebruikers te kunnen blijven garanderen. De Leeghwaterbrug bestaat uit twee brugdelen: één richting Heerhugowaard en één richting Alkmaar. Aan het brugdeel richting Heerhugowaard wordt groot onderhoud gepleegd. Het brugdeel in de richting van Alkmaar (A9) wordt volledig vervangen, omdat dit deel aan het einde van haar levensduur is.

Tot en met maandagochtend 4 september 05.00 uur zijn -van de vijf rijstroken van de Leeghwaterbrug- de drie rijstroken richting Heerhugowaard afgesloten. Het verkeer wordt over de resterende twee rijstroken geleid. Ook de toerit Diamantweg richting Heerhugowaard is afgesloten; de omleidingsroutes worden ter plekke met borden aangegeven.

Advies: Mijd de Leeghwaterbrug!

Fietsers en voetgangers kunnen tot maandagochtend 4 september gewoon gebruik blijven maken van de brug, de onderdoorgang is echter gestremd. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Ventweg en de Omval.

Meer informatie vindt u op deze nieuwspagina en op www.noord-holland/leeghwaterbrug.

 

Onderhoud beschoeiing

Vanuit de inspectie zijn diverse gebreken geconstateerd aan de beschoeiing bij de Loopakker. Hierdoor moet vervanging van een gedeelte van de beschoeiing plaatsvinden. Tevens wordt het aangrenzende talud afgewerkt en opnieuw ingezaaid waar dit nodig is.

 

Milieustraat

Op Bedrijvenpark Breekland wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Milieustraat. Na de bouwvak wordt verder gewerkt aan het verhoogde bordes en de verharding. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober gereed.

 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden na de bouwvak diverse straatwerkzaamheden plaats. Zo worden er onder andere werkzaamheden verricht bij de Magnolialaan, Weidemolen, ’t Padje, Kloosterstraat, Lisdodde, Julianastraat, Kerklaan en Dijkweg. Ook wordt er groot onderhoud aan het straatwerk uitgevoerd en worden rioolwerkzaamheden verricht ter plaatse van de Langeweide. Bewoners worden zo nodig van tevoren geïnformeerd.

 

Groot onderhoud bruggen en steigers

Door de gehele gemeente zijn er onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en steigers. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van onderdelen, schilderwerkzaamheden,

aanbrengen van slijtlagen etc. De werkzaamheden vloeien voort uit de inspectie, die eind 2016 gehouden is.

 

Aanpassen fietspad Prinses Marijkestraat

De bocht in het fietspad vanaf de Broekhornerbrug naar de Prinses Marijkestraat

wordt in de week van 14 augustus en de week erna aangepast. Het fietspad wordt hier verbreed en er komt een doorgetrokken streep om de snel dalende fietsers beter te scheiden van de langzame stijgende fietsers. Ook komt er langs de buitenbocht een hekwerk. Voor de fietsers wordt een tijdelijke noodweg aangelegd.

 

Klein en groot onderhoud asfalt

In de week van 28 augustus wordt er een slijtlaag aangebracht op de Vork, de Sportlaan en de Kastanjelaan. Hiermee worden de werkzaamheden afgerond die hier onlangs hebben plaatsgevonden. Ook wordt er vanaf die week klein onderhoud uitgevoerd aan de asfaltwegen in de gehele gemeente, waaronder de Dubellebuurt in Broek op Langedijk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Na de bouwvak start groot onderhoud aan het asfalt aan de Ambachtsdijk tussen de Schagerweg/N245 en de Speketersweg.

 

Parkeerplaats Winkelcentrum

De oostelijke parkeerplaats tussen Winkelcentrum Broekerveiling en het museum wordt na de bouwvak afgerond. Hier wordt een trottoir en een steiger aangelegd. Ook is de situatie voor vrachtwagens aangepast.