Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 is provincie Noord-Holland gestart met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan vanaf deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Maaiwerkzaamheden

Waar nodig worden bermen gemaaid. Langs de kruisingen wordt het gras ongeveer vier keer per jaar  gemaaid, omdat de kruisingen overzichtelijk moeten blijven. In het grootste gedeelte van het buitengebied blijft het gras staan. Langs de Lepelaar en Reiger wordt alleen 1-1,5 meter vanaf de kant van de weg gemaaid. Het gras blijft hier grotendeels staan. Hierdoor behouden vogels en insecten een beschutte plek of schuilplaats.

 

Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor betere doorstroming bij regen.

 

Kunstgrasveldjes

Aan de Regthuisstraat, Speerdistel en Watermunt in Oudkarspel worden kunstgrasveldjes aangelegd.

 

Spuien

Door de aanhoudende droogte zijn de spuiwerkzaamheden van PWN in Oudkarspel stilgelegd. Bij het spuien wordt op plekken de brandkraan geopend en doorgespoeld.
Op www.pwn.nl/storingen kunt u op uw postcode bekijken wanneer en waar de werkzaamheden plaatsvinden.

 

Brug de Helling

Begin september wordt gestart met de aanleg van een brug in De Helling. Na de bouwvak wordt een bypass aangelegd. Vanwege de aanleg van de brug is De Helling in de periode van 20 augustus tot en met december afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten.

 

Zaagmolenweg

Op maandag 13 augustus wordt het asfalt vervangen op de Zaagmolenweg in Oudkarspel (het gedeelte tussen de Voorburggracht en de Dorpsstraat). Ook de kruising bij Pontmeyer op de Dorpsstraat wordt aangepakt. Hier wordt asfalt met streetprint aangebracht om het asfalt de uitstraling van bestrating te geven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zaterdag 18 augustus klaar (met eventueel uitloop naar zondag 19 augustus). Door de week blijft de weg voor de helft toegankelijk voor Pontmeyer, tijdens het asfalteren op vrijdagmiddag 17 augustus en zaterdag 18 augustus wordt de weg geheel afgesloten.

 

Hulststraat

De onderzoeksfase voor het vervangen van het riool en de herinrichting van de Hulststraat is bijna afgerond. Na de bouwvak komt meer informatie over de aanvang van de werkzaamheden.

 

Rietgans

Het rioolgemaal wordt vervangen en op een andere locatie geplaatst.

 

Lourens Bogtmanstraat

Aan de Lourens Bogtmanstraat wordt aan beide kanten het trottoir vernieuwd.

 

Spoorstraat

Het riool in de Spoorstraat wordt vervangen. De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd en duren naar verwachting tot eind oktober. Rond september begint de aannemer met het relinen van de rioleringen bij de Achterstraat. In oktober vindt de afwerking plaats. Daarna start de aannemer met het aanleggen van de definitieve bestrating. Tijdens de bouwvak is er geen inloopspreekuur.

 

Langestraat/Hofstraat

De voorbereidingen voor het vervangen van het riool in de Langestraat en Hofstraat zijn afgerond. Na de zomervakantie wordt duidelijk welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De gemengde riolering wordt grotendeels vervangen door een gescheiden riool.

 

Onderhoud bruggen en damwanden

Er wordt onderhoud gepleegd aan de brug in de Lepelaar te Broek op Langedijk. Ook worden hier werkzaamheden verricht aan de beschoeiingen en aan de damwand.

 

Damwand Sluiskade

Aan de Sluiskade wordt de damwand vervangen, nabij de sluis.

 

Straatwerk

Het trottoir aan de Korenmolen voor huisnummers 1 t/m 25 wordt vanaf deze week vernieuwd. Daarna worden de werkzaamheden aan de Anna van Saksenstraat in Noord-Scharwoude weer hervat, die momenteel stilliggen. In die straat worden de trottoirs, parkeervakken en pleintjes aangepakt.
Vanaf week 30 worden twee ondergrondse containers geplaatst bij de Rabobank op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude en bij Buitenzorg aan de dr. Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude. Het parkeerterrein bij de Rabobank wordt herbestraat.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt momenteel de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen voor ledlampen.

 

Voorburggracht Oudkarspel

In een gedeelte van de Voorburggracht – tussen de Zaagmolenweg en de Kasteelstraat – wordt het riool vervangen na de zomervakantie. Het rioolgemaal bij de Zaagmolenweg wordt verplaatst naar de Kasteelstraat.

 

Wegenprojecten 2019

Voor het begin van 2019 staan drie ingrijpende wegenprojecten gepland. Het gaat om de volgende (ontsluitings)wegen:

  • Langebalkweg

Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het asfalt. Tevens wordt de inrichting van de weg verkeersveiliger gemaakt. De stremming zal gelden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers.

  • Geestweg

De Geestweg gaat begin 2019 voor een langere periode gedeeltelijk of geheel dicht. Ook hier wordt onderhoud aan het asfalt uitgevoerd en de weg wordt verkeersveiliger gemaakt. Fietsers en voetgangers krijgen ook te maken met omleidingen.

  • Kerkmeerweg

Er is groot onderhoud nodig voor het asfalt van de Kerkmeerweg. De weg wordt verkeersveiliger ingericht en daarom voor een langere periode geheel of gedeeltelijk afgesloten. Voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers, zullen afsluitingen gelden.