Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland.

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 is provincie Noord-Holland gestart met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan vanaf deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Maaiwerkzaamheden

In het buitengebied, maar ook binnenstedelijk, worden waar nodig de bermen gemaaid. De winter heeft lang geduurd, hierdoor groeit op dit moment alles extreem snel. Er moet in korte tijd veel gemaaid worden. Doordat er veel vogels broeden moeten de maaiers eerst kijken of er geen nesten in het gras/bermen zitten voordat zij gaan maaien. Hierdoor duurt het proces langer dan normaal. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Langs de kruisingen wordt het gras ongeveer 4 keer per jaar  gemaaid, omdat de kruisingen overzichtelijk moeten blijven voor weggebruikers, maar in het grootste gedeelte van het buitengebied blijft het gras staan. Langs de Lepelaar en Reiger wordt alleen 1-1,5 meter vanaf de kant van de weg gemaaid. Dit vindt 4 keer per jaar plaats. Dat geldt meestal voor het vlakke gedeelte van de berm. De taluds, de schuine gedeelten naar de sloot toe, worden in de eerste ronde niet overal in de gemeente gemaaid. Het gras blijft hier grotendeels staan. Hierdoor behouden vogels en insecten een beschutte plek of schuilplaats. Hinder voor het verkeer wordt hierbij niet verwacht, omdat het hoge gras voldoende ver van de rijweg afstaat.

 

Broekhornerbrug

De provincie heeft de werkzaamheden aan de Broekhornerbrug, die voor aankomend weekend gepland stonden, uitgesteld. De reden: een nest met boerenzwaluwen. De vogels zijn onder de brug aan het broeden.

 

Spuien

In Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel worden vier weken lang spuiwerkzaamheden verricht door PWN. Op sommige plekken wordt daarvoor de brandkraan geopend en doorgespoeld. Daardoor spuit het water uit de brandkraan en loopt het over straat. In de wijken die het betreft ontvangen inwoners een informatiebrief van PWN. Op www.pwn.nl/storingen kunt u op uw postcode bekijken wanneer en waar de werkzaamheden plaatsvinden.
 

Spoorstraat

Sinds 11 juni is aannemer Faber gestart met het vervangen van het riool. De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd en duren naar verwachting tot eind augustus. Zodra er voldoende werkruimte is, start de aannemer ook met het aanleggen van de definitieve bestrating. Rond september begint de aannemer met het relinen van de rioleringen bij de Achterstraat. In september vindt de afwerking plaats. Het werk kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur is er inloopspreekuur in de bouwkeet. Hier kunt u terecht met vragen voor de aannemer of de gemeente.

 

Langestraat/Hofstraat

In de Langestraat moet het riool worden vervangen, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Tevens wordt een stukje Oranjestraat meegenomen in de uitvoering om het riool robuuster en meer toekomstbestendig te maken. De huidige gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden riolering.

 

Onderhoud bruggen en damwanden

Er wordt onderhoud gepleegd aan de brug in de Lepelaar te Broek op Langedijk. Ook worden hier werkzaamheden verricht aan de beschoeiingen en aan de damwand.

 

Damwand Sluiskade

Aan de Sluiskade wordt de damwand vervangen, nabij de sluis.

 

Straatwerk

Er wordt gewerkt aan de bestrating op de Anna van Saksenstraat. De trottoirs, parkeervakken en pleintjes achter de garageboxen worden vernieuwd. Ook wordt er gewerkt aan de trottoirs van de Poldermolen, Papiermolen en Korenmolen.

 

Voorburggracht

Aan de Voorburggracht, tussen de Zaagmolenweg en de Kasteelstraat, wordt komende zomer het riool vervangen. Voorbereidende werkzaamheden gaan van start. Bedrijven en bewoners in de omgeving ontvangen hierover meer informatie.