Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Reconstructie Westelijke Randweg

De Westelijke Randweg in Noord- en Zuid-Scharwoude krijgt een verkeersveilige inrichting. Het betreft het deel van de weg tussen de Provincialeweg N504 en de rotonde de Vroedschap. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juli. De Westelijke Randweg wordt over de gehele lengte met één meter verbreed. Ook aan het fietspad vinden werkzaamheden plaats. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid middels bebording, het fietsverkeer wordt omgeleid door het dorp.

Op maandag 20 maart zijn de werkzaamheden gestart van de tweede fase. Deze duren circa zeven weken (week 12 tot en met week 18, van circa 20 maart tot en met 5 mei). De Westelijke Randweg tussen de rotonde Vroedschap en voor de kruising Loopakker wordt daarvoor geheel afgesloten. Ook aan het fietspad worden werkzaamheden verricht. Deze is daarvoor ook geheel afgesloten.  Bij de kruising Geestweg wordt een nieuwe rotonde aangebracht. Het gedeelte van de Westelijke Randweg tussen de N504 en de kruising Loopakker is gewoon bereikbaar.

Werkzaamheden aan de nieuwe rotonde bij de Geestweg duren helaas langer dan eerder gepland. Het omleggen van de hoofdwaterleiding vergt meer tijd, waardoor de Geestweg ook in de maand mei en juni nog afgesloten is. Dit heeft te maken met de strenge eisen aan de  veiligheid van de drinkwatervoorziening. Vanaf 1 mei wordt ook het weggedeelte tussen de Loopakker en de Molenkade afgesloten. Hier wordt als eerste het asfalt verwijderd en gestart met het omleggen van de waterleiding ter hoogte van de Loopakker. Hierna kan worden gestart met de aanleg van de rotonde bij de Loopakker. Dit betekent helaas dat enige tijd zowel het kruispunt met de Geestweg als met de Loopakker afgesloten is. De rotonde Molenkade blijft wel bereikbaar voor al het verkeer. Als de rotonde bij de Geestweg klaar is, kan het verkeer weer gebruik maken van de route via de Geestweg. Dit geldt ook voor de bus, die voorlopig omrijdt langs winkelcentrum Broekerveiling.

Tijdens de uitvoering van het project is er wekelijks een inloopspreekuur op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in het gemeentehuis. U kunt hier terecht met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Stremming Westelijke Randweg

 

Mayersloot-Voorburggracht afgesloten

Aan de noordzijde van winkelcentrum Broekerveiling wordt gewerkt aan de aanleg van twee bruggen. Verder start de gemeente met het bouwrijp maken van de vrije kavels langs de Voorburggracht. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half juli. Vanwege deze werkzaamheden moet het deel van de Mayersloot, dat aansluit op de Voorburggracht, tijdelijk worden afgesloten. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld via de Voorburggracht. Ook het fietspad richting het gemeentehuis (Bindingspad) wordt tijdelijk afgesloten, fietsers worden omgeleid via de Binnemikke.

 

Aanleg warmtenet HVC

De werkzaamheden voor het warmtenet van de Huisvuilcentrale naar Westerdel zijn bijna voltooid. De Vronermeerweg gaat vanaf juni weer open voor het verkeer. Verdere afsluitingen worden niet meer verwacht.

De route waarlangs de warmteleidingen worden gelegd, loopt vanaf de Vronermeerweg richting Nauertogt en de Westelijke Randweg. De leidingen worden in het asfalt van de Vronermeerweg gelegd en deze weg is hierdoor tijdelijk alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. De overige delen worden onder fietspaden of groenstroken gelegd, waardoor de overlast voor verkeer zo beperkt mogelijk blijft. De straten of fietspaden waarin werkzaamheden plaatsvinden worden (gedeeltelijk) afgesloten. De werkzaamheden duren van februari tot mei. Omleidingsroutes worden ingesteld en ter plaatse aangegeven.

Het overdrachtsstation in Westerdel blijft in gebruik. De gasmotoren in het warmteoverdrachtsstation in Westerdel worden vervangen door warmtewisselaars en de huidige gasketels blijven dienen als back-up. Dit levert een forse verduurzaming voor de gemeente Langedijk op.

De omleidingen en afsluitingen worden tevens geplaatst op www.warmtenetalkmaar.nl.
 

Fietspad Nauertogt in mei weer open

Het fietspad langs de Nauertogt kan naar verwachting begin mei weer worden gebruikt. Dan vervalt de omleidingsroute via Westerdel. Het fietspad langs de warmtekrachtcentrale is vanaf juni weer te gebruiken.

Tot die tijd is het nog even omrijden voor fietsers van en naar Alkmaar, via een tijdelijk fietspad (Bijloortpad) en de bouwweg langs Bijloort in Westerdel. Ook wordt vanwege deze werkzaamheden de fietsbrug waarmee verbinding wordt gemaakt tussen Westerdel en Alkmaar (aan het einde van Boogoort) op een later moment aangelegd dan eerder aangekondigd. Deze brug is naar verwachting pas voor de zomervakantie gereed.  Voor meer informatie: www.warmtenetalkmaar.nl.

 

Aanbreng in-uitritconstructies Bovenweg

Bij de kruisingen Bovenweg - Kruisbosweg, Rozenlaan, Van de Vijzellaan, Stuimellaan en de Vinkenlaan worden in-uitritconstructies gemaakt. De werkzaamheden worden per kruising uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Bij de Vinkenlaan moet een kortstondige afsluiting plaatsvinden. De werkzaamheden worden afgestemd op de overige werkzaamheden in Sint Pancras.

 

Reiniging en inspectie gemalen

Door de gehele gemeente worden de rioolgemalen gereinigd. Na het reinigen zullen deze gemalen worden geïnspecteerd. Kleine gebreken worden direct gerepareerd.

 

Reiniging en inspectie riolering

Door de gehele gemeente worden diverse rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Bewoners waar de riolering in de wijk wordt gereinigd, worden vooraf via een brief geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen.

   

Onderhoud beschoeiing

Vanuit de inspectie zijn diverse gebreken geconstateerd aan de beschoeiing bij de Mosselstraat, Loopakker en Nauertogt. Hierdoor moet op diverse locaties klein onderhoud aan de beschoeiing plaatsvinden. De bestaande beschoeiing wordt eind maart, begin april verwijderd en vervangen voor nieuwe beschoeiing. Tevens wordt het aangrenzende talud afgewerkt en opnieuw ingezaaid waar dit nodig is. Bij de Nauertogt wordt een nieuwe beschoeiing aangebracht.

 

Onderhoud bermen

Na de koolcampagne gaat de gemeente de bermen herstellen in het buitengebied. Ontstane gaten worden aangevuld.

  

Milieustraat

Op bedrijventerrein Breekland wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie nieuwe milieustraat. De werkzaamheden richten zich nu op de aanleg van de riolering en de fundering van de weg. Er wordt vooral zand aangevoerd om straks de bestrating aan te brengen.

 

Westerstraat

Het tegelpad aan de Westerstraat wordt begin april herstraat. De bestaande tegels worden vervangen voor nieuwe tegels, ook de kantopsluiting wordt vervangen. Het duurt ongeveer een week.