Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Werkzaamheden N242 Heerhugowaard

De provincie Noord-Holland start met de uitvoering van maatregelen die de doorstroming en veiligheid op en rond de Provincialeweg (N242) in Heerhugowaard verbeteren. De 1e fase van dit project vindt plaats van 1 november tot en met 9 december 2017, ’s avonds en ’s nachts tussen 20.00 uur en 05.00 uur. De werkzaamheden gaan gepaard met (gedeeltelijke) afsluitingen en omleidingen.

Om de doorstroming te verbeteren, legt de provincie op het kruispunt van de N242/N504 een extra rijbaan voor rechts afslaand verkeer aan naar de N242. De bushalte aan de westzijde van de N242 (na de kruising N242/N504) wordt ongeveer 180 meter in zuidelijke richting verplaatst. De nieuwe bushalte komt ter hoogte van de Schoutenbosweg. Ook de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Schoutenbosweg wordt aangepast. Fietsers en voetgangers kunnen de bushalte hierdoor veiliger bereiken.

  • Voor het gemotoriseerd verkeer is er volledige afsluiting van 20 t/m 25 november. De omleidingen gelden voor gemotoriseerd verkeer alleen ’s avonds en ’s nachts, van maandag tot en met zaterdagochtend tussen 20.00 en 05.00 uur. Voor fietsers gelden de omleidingen ook overdag.

Tijdens de afsluitingen gelden omleidingsroutes. Deze afsluitings- en omleidingsdata zijn onder voorbehoud; weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de uitvoering. De begin- en einddatum van de werkzaamheden wijzigen niet. Actuele informatie vindt u op www.noord-holland.nl/N242provincialeweg.

 

Onderhoud asfalt Voorburggracht

De gemeente is bezig met groot onderhoud aan de asfaltverharding van de Voorburggracht te Oudkarspel tussen de Kasteelstraat en de Woudmeerweg. Dit gedeelte is afgesloten voor verkeer. Tot 24 november is de tweede fase gaande, van Voorburggracht 489 tot de Woudmeerweg.

 

Onderhoud asfalt Dubbelebuurt

Groot onderhoud wordt verricht aan het asfalt van de Dubbelebuurt. De deklaag wordt vervangen. We starten op 13 november en verwachten 2 weken bezig te zijn. Op de Dubbelebuurt wordt ook nieuwe beplanting aangebracht.

 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden diverse straatwerkzaamheden plaats. Bij de Langeweide gaat het om groot onderhoud en worden er tevens rioolwerkzaamheden verricht. Een deel van de Langeweide is daardoor dicht. Vanaf 27 november starten de straatwerkzaamheden aan de Dijkweg.  Dit duurt een week. Daarna start het werk aan ’t Padje, waar we twee weken bezig zijn. Werkzaamheden voor Lisdodde en Julianastraat staan gepland. Of de planning gehaald wordt, hangt mede af van de weersomstandigheden.

 

Groot onderhoud bruggen en steigers

Door de gehele gemeente zijn er onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en steigers. Aan de Potjesdam en bij de Schoener zijn de bruggen klaar. Er wordt nog gewerkt aan de vlonder bij de Broekersluis.  Ook bij de BroekerVeiling worden damwanden gerepareerd.

 

Kolken schoonmaken

Door de hele gemeente worden de komende 4 tot 5 weken de kolken schoongemaakt. Een groot voertuig rijdt langzaam door de straten om elke put te kunnen door zuigen. U kunt hiervan enige overlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Rotondes Westelijke Randweg

Op de Westelijke Randweg bij de rotondes Geestweg, Broekerveiling en Langebalkweg worden in de komende vier weken de ANWB-borden vervangen.

 

Groot onderhoud groen

In de hele gemeente wordt groot onderhoud aan het groen gepleegd. Deze week wordt gestart met het planten van 419 nieuwe bomen in heel Langedijk. Deze bomen komen ter vervanging van bomen die de stormschade niet hebben overleefd of ter vervanging van zieke bomen en er komen bomen op nieuwe locaties. In sommige groenvakken worden heesters vervangen door gras of andere soorten heesters en in enkele gevallen door verharding. Dit is nodig voor beter beheer van de openbare ruimte. Op veel plaatsen zijn ook bolgewassen geplant, die in het voorjaar weer uitgroeien tot kleurrijke bloemenvakken. Dit jaar is er extra aandacht besteedt aan bolgewassen die langduriger bloeien en tevens bijen aantrekken. De voorbereidingen voor de groenrenovatie in het Oosterdelgebied zijn gestart. Er wordt een honderdtal bomen gekapt, ook op de eilanden. Dit duurt nog tot het einde van het jaar.

 

Broekrijk

In het laatste gedeelte van de wijk Broekrijk is de gemeente bezig met het woonrijp maken van Weide Heijning en Klein Hoefke. Ook worden groenvakken ingericht. Dit zal tot eind dit jaar duren.