Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

 

Reiger en Lepelaar

In verband met het verwijderen van 16 op 24 en 25 oktober aan Reiger en Lepelaar in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude worden weggebruikers van Reiger op 24 oktober omgeleid door verkeersregelaars. Weggebruikers van Lepelaar worden op 25 oktober omgeleid. De omleidingen duren van 08.00 tot 17.00 uur. De hulpdiensten kunnen het gebied waar wordt gewerkt tijdens de werkzaamheden wel passeren.
 

De Gedempte Veert richting Daalmeerpad

In verband met het Bouwdorp Sint Pancras wordt van 22 oktober tot en met 24 oktober (10.00-15.30 uur) en op 25 oktober (10.00-21.00 uur) De Gedempte Veert, vanaf de Helling richting Daalmeerpad in Sint-Pancras, afgesloten voor autoverkeer. Voor hulpdiensten en politie is 3,5 meter van de weg en een doorgang van 4,2 meter hoog vrijgehouden. Bluswatervoorzieningen en (ondergrondse) brandkranen blijven bereikbaar.
 

Langebalkbrug en N242


Van 15 oktober tot 9 december worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Langebalkbrug. Uit veiligheid wordt zowel de N242 als de Langebalkweg (deels) afgesloten. Alle werkzaamheden vinden plaats gedurende vijf nachten per week van maandag t/m zaterdag. Van 15 t/m 20 oktober tussen 20.00 uur en 4.00 uur is de Langebalkweg tussen de Oosterdijk en de Pannekeetweg afgesloten. Het fietspad is ook afgesloten. Van 5 november t/m 8 december tussen 20.00 uur en 4.00 uur is de Langebalkweg, tussen Oosterdijk en de Pannekeetweg, afgesloten (inclusief fietspad. Van 12 t/m 24 november is de Langebalkbrug tussen 4.00 uur en 12.00 uur deels afgesloten; één rijstrook is dicht. Het verkeer wordt dan via één rijbaan langs de werkzaamheden geleid. De weg blijft overdag voor alle verkeer toegankelijk. Van 5 november t/m 8 december tussen 20.00 uur en 4.00 uur is de N242 afgesloten; vanaf afslag Pannekeetweg tot Westerweg 44. Ook het fietspad is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk. De werkzaamheden kunnen enige geluidshinder in de avonden en nachten veroorzaken. Houd ook rekening met mogelijke hinder door omleidingen. De provincie Noord-Holland stelt alles in het werk om de overlast te beperken. Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met het provinciale servicepunt via het telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

 

Dorpsstraat 1002 Oudkarspel

In verband met bouwwerkzaamheden op Dorpsstraat 1002 in Oudkarspel wordt de Dorpsstraat op 10 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van nr. 958 t/m 1014. De afsluiting duurt van 13.00 tot 16.30 uur.
 

Langestaat, Hofstraat en deel van Oranjestraat


De Langestraat, Hofstraat en een gedeelte van de Oranjestaat in Noord-Scharwoude zijn afgesloten van 8 oktober t/m 26 oktober. Dit vanwege de vervanging van de riolering en de herinrichting van het gebied. De straten zijn voor voetgangers bereikbaar.
 

Spoorstraat

 

Van 1 t/m 19 oktober is de Spoorstraat gestremd van huisnummers 107 t/m 129. Dit vanwege werkzaamheden aan het riool en het trottoir. Het betreft fase 5 van de werkzaamheden. Elke woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur is er inloopspreekuur in de bouwkeet ter plaatse, bedoeld voor bewoners van de Spoorstraat en de Achterstraat.


Achterstraat

Eind augustus startten de resterende werkzaamheden aan het riool, het bestraten van de trottoirs en het wegdek en het relinen van het riool in de Achterstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober gereed zijn. In de week van 22 t/m 26 oktober wordt gestart met rioolwerkzaamheden van de parkeerplaatsen aan de Achterstraat. Aansluitend wordt het straatwerk en relining van het riool gedaan. De bewoners worden hierover per brief geinformeerd.
 

Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 is provincie Noord-Holland gestart met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan vanaf deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

De Helling voor langere tijd afgesloten

Begin september startte gemeente Alkmaar met de aanleg van een doorvaarbare duikerbrug in De Helling.
Vanwege de aanleg van de brug is een gedeelte van De Helling tot en met december 2018 afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom-)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Het betreft het gedeelte tussen de kruising met de Gedempte Veert en de inrit van het gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum en het bijbehorende parkeerterrein zijn bereikbaar vanuit het westen (via de rotonde) voor autoverkeer. Het al aanwezige noodvoetpad langs De Helling blijft gehandhaafd en parallel aan het voetpad wordt nog een noodontsluiting voor fietsers en eventueel landbouwverkeer gerealiseerd. Ook blijven de bedrijven aan het oostelijk deel van De Helling gewoon bereikbaar. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

 

Zuiderdel

Ziggo gaat nieuwe bekabeling aanleggen in het bedrijventerrein Zuiderdel. Deze werkzaamheden zijn al gestart en gaan ongeveer een maand duren. De verharding zal direct door de aannemer hersteld worden. De beplanting zal in het gehele plantsoen, waar de werkzaamheden zijn, gerooid worden. Het streven is om dit najaar en uiterlijk aankomend voorjaar de plantsoenen opnieuw in te richten.

 

Onderhoud wegmarkeringen

Door de gehele gemeente wordt onderhoud uitgevoerd aan de wegmarkeringen. Waar nodig worden de haaientanden, zebrapaden en strepen vervangen.

 

Groot onderhoud asfalt

De gemeente startte na de bouwvak met groot onderhoud van asfalt. De volgende wegen staan op de planning: kruispunt Middenkoogweg (10 september t/m 25 september), Schuitenmaker (17 september t/m dinsdag 25 september), Ambachtsdijk (24 september t/m 5 oktober), Westelijke Randweg tussen de rotonde Nauertogt tot en met de T-kruising van de Middelmoot in Broek op Langedijk (1 oktober t/m 5 oktober), het kruispunt Middenkoog/ Dorpsstraat in Oudkarspel - rood asfalt met streetprint (1 t/m 5 oktober), Hopmansweg en Kerkmeerweg in Oudkarspel - uitsluitend 's nachts (8 oktober t/m 10 oktober).

 

Kunstgrasveldjes

Aan de Regthuisstraat, Speerdistel en Watermunt in Oudkarspel worden kunstgrasveldjes aangelegd.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen.             

 

Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.

 

Anna van Saksenstraat

Een deel van de Anna van Saksenstraat wordt opgeknapt. Het gaat om de bestrating tussen de garageboxen en het tegelwerk bij de doorsteek naar de Oostelijke Randweg. 

 

Uitvalsweg / Papenhorn (Broekhornbrug)

Donderdag 27 september vanaf 9.00 uur t/m vrijdag 28 september 15.00 uur is de Broekhornerbrug afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Er worden omleidingsborden geplaatst. De fietsbrug blijft wel open. Ook de Uitvalsweg en Papenhorn zijn op die dagen afgesloten voor autoverkeer in verband met asfaltering. Fietsers kunnen wel via de Stationsweg en het fietspad langs de Uitvalsweg. De Westelijke Randweg en Dijk blijven toegankelijk voor het verkeer. De paal op de brug in de Dorpsstraat wordt tijdelijk verwijderd.

 

Wegenprojecten 2019

Voor het begin van 2019 staan drie ingrijpende wegenprojecten gepland. Het gaat om de volgende (ontsluitings)wegen:

  • Langebalkweg

Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het asfalt. Tevens wordt de inrichting van de weg verkeersveiliger gemaakt. De stremming zal gelden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers.

  • Geestweg

De Geestweg gaat begin 2019 voor een langere periode gedeeltelijk of geheel dicht. Ook hier wordt onderhoud aan het asfalt uitgevoerd en de weg wordt verkeersveiliger gemaakt. Fietsers en voetgangers krijgen ook te maken met omleidingen.