Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.


Kermis Oudkarspel

In verband met de kermis vijfkamp melden wij verkeersstremmingen van 5 tot en met 8 juli tussen 21.00 en 03.00 uur ter hoogte van Dorpsstraat 719 in Oudkarspel (Café ’t Karrewiel). Dit in verband met live muziekoptredens. Op zondag 7 juli 2019 van 10.00 uur tot 19.30 uur is de Dorpsstraat in Oudkarspel afgesloten van nummer 710 t/m 726. De spoorstraat is bereikbaar voor hulpdiensten via de Provinciale weg (hotel De Buizerd). De Dorpsstraat ter hoogte van de nummers 707, 709, 711 en 712 is volledig afgesloten. De adressen zijn voor voetgangers wel bereikbaar. De hulpdiensten, brandweer, ambulance en politie ondervinden geen hinder van de stremmingen.
 

Vervanging straatwerk Spoorstraat

Het straatwerk van de rijbaan in de Spoorstraat tussen de kruising Spoorstraat/Dorpsstraat en Spoorstraat 4 wordt vervangen van maandag 24 juni tot en met vrijdag 29 juni 2019.
 

Verkeersafsluitingen N504 en Wagenweg

De Provinciale weg N504 bij de kruising met de Kanaaldijk en de N504-inrit van het Kiss & Ride terrein is op 29 juni van 22.00 tot 02.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt dan omgeleid via Warmenhuizen. Dit gebeurt in verband met het Indian Summer Festival op 28 en 29 juni. Verder is Wagenweg op 28, 29 en 30 juni afgesloten voor het verkeer. Wagenweg is overigens wel open voor bestemmingsverkeer. Voorwaarde van deze stremmingen is dat hulpdiensten, brandweer, ambulance en politie geen hinder hiervan ondervinden.
 

De Langebalkweg weer open voor alle verkeer

De Langebalkweg is sinds vrijdagmiddag 14 juni (16.00 uur) weer open voor alle verkeer. De werkzaamheden aan de Langebalkweg begonnen in april. Hierdoor was het de afgelopen periode drukker dan normaal in en rondom Langedijk, een ergernis van velen. De gemeente hoopt dan ook zeker dat de drukte na de openstelling afneemt. Het werk nam veel tijd in beslag doordat het in fases uitgevoerd moest worden. Enkele (doodlopende) zijwegen en een tankstation moesten namelijk bereikbaar blijven. Het waren eigenlijk vier kleine deelprojecten die helaas niet tegelijkertijd uitgevoerd konden worden.

 

Verkeersonderzoek: camera's langs de weg

In opdracht van de gemeente Langedijk wordt tussen 24 en 30 juni een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de verkeersstromen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel doorgaand verkeer er is. De inzichten uit het onderzoek helpen de gemeente om het verkeersbeleid te bepalen. Een onderzoeksbureau plaatst voor het onderzoek camera's langs enkele wegen. De beelden worden alleen gebruikt voor digitale analyse en daarna vernietigd. De beelden worden niet door personen bekeken of ingezet voor handhaving.
 

Werkzaamheden Westerweg (N242) Heerhugowaard: 6 t/m 8 juni

De provincie Noord-Holland verricht van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 juni 2019 werkzaamheden aan de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. Hier wordt onderhoud gepleegd aan de bermen en de waterafvoer. De werkzaamheden vinden plaats tussen 20.00 en 5.00 uur ‘s nachts. Meer informatie over de werkzaamheden.


Inspectie speeltoestellen

De gemeente Langedijk inspecteert van 29 mei tot en met 20 juni alle speeltoestellen in de gemeente. Dit doen wij om de veiligheid te waarborgen.


Rioolwerkzaamheden Voorburggracht

De werkzaamheden liepen helaas vertraging op. De laatste hand wordt gelegd aan de vervanging van het hoofdriool in de Voorburggracht. Na het plaatsen van het nieuwe riool krijgt de straat een tijdelijke bestrating, zodat de ondergrond goed kan inklinken. De werkzaamheden kunnen nu uitlopen tot begin bouwvak 2019. Het weggedeelte tussen de kasteelstraat en Lourens Bogtmanstraat is bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

 

Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug heeft een beweegbare brugdek (het val). Deze val is gemaakt in Wijhe, nabij Zwolle en kwam per boot op 18 april in Alkmaar aan. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Noord-Holland. Aan het brugdeel, straks het wegdek van Heerhugowaard richting de A9, wordt momenteel gewerkt. Dat gebeurt op een locatie vlakbij de Leeghwaterbrug. Het brugdek wordt naar verwachting in mei geplaatst, de openstelling van de brug staat op 25 augustus gepland. Zie voor meer informatie www.noord-holland.nl/Actueel/Nieuws en kijk op www.facebook.com/Leeghwaterbrug.
 

Spoorstraat en Achterstraat

Het straatwerk is voor 95% gereed, enkele herstelpunten worden binnenkort opgepakt. Ook wordt de Achterstraat opgeknapt, het straatwerk vóór de Buizerd aangepakt en tussen de brug en de Dorpsstraat wordt het straatwerk verbeterd, dit zal komende zomer plaatsvinden. Het resterende straatwerk gaat de gemeente uitbesteden aan Infra opleidingsbedrijf, SPG omdat gemeente Langedijk het belangrijk vindt om jongeren werkervaring te laten opdoen in praktijkomstandigheden. (zie www.spgnh.nl). Uiteindelijk is dan het gehele aanzicht van de Spoorstraat vanaf de Buizerd tot aan de Dorpsstraat opgeknapt en kan het weer jaren mee. Vanwege de complexiteit en het benodigde (grote) materieel zijn de relining werkzaamheden (nogmaals) uitgesteld, nu tot de zomer. U ontvangt hierover per brief informatie. Het groen kreeg best wat te verduren door het extreme droge jaar en door de werkzaamheden, we geven dit in 2019 extra aandacht. De nieuwe aanpland van bomen en heesters kreeg onlangs extra water. De buitendienst van gemeente Langedijk heeft het grootste deel van de groenvakken ingeplant. De resterende planten worden de komende tijd geleverd en geplant.


Stremming aan de Spoorstraat

Een deel van de Spoorstraat in Oudkarspel ter hoogte van Hotel-Restaurant De Buizerd (Spoorstraat 124) is afgesloten van 3 juni tot en met 7 juni. Dit in verband met wegwerkzaamheden.

 

Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen


Onderhoud verkeersborden

In de gehele gemeente Langedijk wordt onderhoud uitgevoerd aan de verkeersborden. Waar nodig worden verdwenen verkeersborden opnieuw geplaatst of borden vervangen.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dit bespaart gemeente Langedijk en haar inwoners veel energie en is duurzamer.     


Maaien

Het maaien van gras op kruisingen, rotondes en langs wegen in de gemeente start begin mei.


Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.