Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Onderhoud asfalt Voorburggracht

Vanaf 18 oktober werkt de gemeente aan het onderhoud van de asfaltverharding van de Voorburggracht te Oudkarspel tussen de Kasteelstraat en de Woudmeerweg. Dit gedeelte is afgesloten voor verkeer. Van 18 oktober tot 3 november wordt de eerste fase van de Kasteelstraat tot Voorburggracht 489 aangepakt. Van 6 november tot 24 november volgt de tweede fase van Voorburggracht 489 tot de Woudmeerweg. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bewoners ontvangen een brief.

 

Fietspad Bindingspad

Het Bindingspad is voorzien van een nieuwe laag rood asfalt. Door de aanleg van een nieuwe doorvaarbare duiker was het nodig om het fietspad te verhogen. Ook is er een voetpad gemaakt. Vanaf 16 oktober worden nieuwe lichtmasten geplaatst en de bermen afgewerkt. Daarna gaat het fietspad weer open.

 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden diverse straatwerkzaamheden plaats. Bij de Langeweide gaat het om groot onderhoud en worden er tevens rioolwerkzaamheden verricht. Een deel van de Langeweide is daardoor dicht. Verder wordt er gewerkt bij de Magnolialaan, ’t Padje, Kloosterstraat, Lisdodde, Julianastraat, Stationsweg en Dijkweg. Bewoners worden zo nodig van tevoren geïnformeerd.

 

Trottoirs Bovenweg

De laatste hand wordt gelegd aan het herinrichten van de kruising Vinkenlaan-Bovenweg. De trottoirs worden deze week aangelegd. Ook ter hoogte van de Rozenlaan en Van de Vijzellaan worden trottoirs langs de Bovenweg rolstoelvriendelijk gemaakt.

 

Groot onderhoud groen

In de hele gemeente wordt groot onderhoud aan het groen gepleegd. Dode, kleine bomen worden gekapt, in de komende maand worden hier nieuwe bomen voor teruggeplaatst. In groenvakken worden heesters vervangen door gras of andere soorten heesters. In het Oosterdel wordt een honderdtal bomen gekapt, ook op de eilanden. Dit duurt nog tot het einde van het jaar. Meer informatie volgt in de loop van volgende maand.

 

Onderhoud beschoeiing

Vanuit de inspectie zijn diverse gebreken geconstateerd aan de beschoeiing bij de Loopakker. Hierdoor moet vervanging van een gedeelte van de beschoeiing plaatsvinden. Tevens wordt het aangrenzende talud afgewerkt en opnieuw ingezaaid waar dit nodig is.

 

Groot onderhoud bruggen en steigers

Door de gehele gemeente zijn er onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en steigers. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van onderdelen, aanbrengen van slijtlagen en schilderwerkzaamheden. De werkzaamheden vloeien voort uit de inspectie, die eind 2016 gehouden is.

 

Parkeerplaats winkelcentrum Broekerveiling

De oostelijke parkeerplaats tussen winkelcentrum Broekerveiling en het museum is klaar. Er wordt nog een trottoir langs het water en een steiger aangelegd. De verwachting is dat dit eind oktober klaar is.

 

Onderhoud rioolgemalen

Door de hele gemeente zijn er komende weken onderhoudswerkzaamheden aan de rioolgemalen.

 

Dubbelebuurt

Klein onderhoud wordt verricht aan het asfalt van de Dubbelebuurt. Op de Dubbelebuurt wordt ook nieuwe beplanting aangebracht.