Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

 

Reconstructie Geestweg en Langebalkweg

Gemeente Langedijk werkt aan een reconstructie van de geestweg en de Langebalkweg. Dit gebeurt van 1 april tot en met 14 juni. Van 1 april tot en met 20 mei is de Geestweg geheel afgesloten voor al het verkeer. Van 6 mei tot en met 10 mei  is ook het hele kruispunt Voorburggracht/ Geestweg/ Oostelijke Randweg afgesloten voor al het verkeer. De Langebalkweg gaat dicht voor autoverkeer rijdend van Langedijk naar Heerhugowaard van 8 april tot en met 26 april. Van 29 april tot 14 juni is de Langebalkweg geheel gesloten voor alle autoverkeer. De Karekiet, Koperwiek en Oosterdijk blijven tijdens deze afsluiting bereikbaar.
 

Onderhoud verkeersborden

In de gehele gemeente Langedijk wordt onderhoud uitgevoerd aan de verkeersborden. Waar nodig worden verdwenen verkeersborden opnieuw geplaatst of borden vervangen.
 

De Helling derde week april open

De brug in De Helling gaat naar verwachting in de derde week van april open. Een gedeelte van De Helling is afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom-)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Het betreft het gedeelte tussen de kruising met de Gedempte Veert en de inrit van het gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum en het bijbehorende parkeerterrein zijn bereikbaar vanuit het westen (via de rotonde) voor autoverkeer. Het al aanwezige noodvoetpad langs De Helling blijft gehandhaafd en parallel aan het voetpad wordt nog een noodontsluiting voor fietsers en eventueel landbouwverkeer gerealiseerd. Ook blijven de bedrijven aan het oostelijk deel van De Helling gewoon bereikbaar. Het verkeer wordt met borden omgeleid.
 

Nieuwe beplanting plantenvakken Zuiderdel

De werkzaamheden van Ziggo zijn afgerond, hiervoor zijn veel plantvakken leeggehaald. Er is een beplantingsplan opgesteld voor deze leeggehaalde vakken.  De verouderde plantvaken worden in het nieuwe beplantingsplan meegenomen, zodat alle vakken er weer optimaal uitzien. Diverse plantsoenen krijgen betonblokken om rij- en parkeerschade tegen te gaan. Later deze maand wordt gestart met het beplanten van de vakken. Deze bestaat uit verschillende laagblijvende bloeiende beplanting en waar mogelijk wordt een enkele boom geplant.
 

Voorburggracht

De Voorburggracht in Oudkarspel tussen de Kasteelstraat en de Lourens Bogtmanstraat is voor het verkeer afgesloten tot en met vrijdag 19 april. De gemeente vervangt het hoofdriool in de Voorburggracht en herstelt daarna het wegdek
 

Spoorstraat en Achterstraat

Het straatwerk is voor 95% gereed, met uitzondering van enkele herstelpunten: deze worden binnenkort opgepakt. Ook wordt de Achterstraat nog opgeknapt, het straatwerk vóór de Buizerd aangepakt en tussen de brug en de Dorpsstraat wordt het straatwerk gerevitaliseerd. Uiteindelijk is dan het gehele aanzicht van de Spoorstraat vanaf de Buizerd tot aan de Dorpsstraat opgeknapt en kan het weer jaren mee. Vanwege de complexiteit en het benodigde (grote) materieel zijn de reliningswerkzaamheden uitgesteld tot april. U ontvangt hierover per brief informatie. Het groen heeft best wel wat te verduren gehad door het extreme droge jaar en door de werkzaamheden, we geven die in 2019 extra aandacht. De buitendienst van gemeente Langedijk startte in de week van 18 maart met het inplanten van de groenvakken.
 

160 nieuwe bomen in Langedijk

De gemeente Langedijk laat in 2019 in de gemeente 160 nieuwe jonge bomen planten. Deze bomen vervangen een aantal volwassen bomen die helaas door ziekte, droogte of andere gebreken moesten wijken. Deze zieke bomen zijn inmiddels verwijderd. Om de biodiversiteit te vergroten, kiest de gemeente voor meerdere boomsoorten zoals de Bijenboom, Japanse honingboom en verschillende sierkersen en sierappels. Dit zijn bomen die nog niet in gemeente Langedijk voorkomen. De bomen bloeien op verschillende tijden en hebben elk een andere herfstkleur. Ze vormen een ecologische meerwaarde voor bijen, vlinders en vogels. Dit geldt ook voor walnootbomen die bij meerdere speelplaatsen komen te staan. De boomverankering om de kluit van de bomen is gemaakt van zetmeel en is daarom biologisch afbreekbaar. Als de boom na vier jaar goed is geworteld, dan is de boomverankering (in de vorm van een net) opgelost. We zijn blij dat het aantal nieuw te planten bomen groter is dan het aantal dat is gekapt. Goed nieuws dus!

 

Leeghwaterbrug

De aannemer zette half december een belangrijke stap in het bouwproces van de Leeghwaterbrug. Na het aanbrengen van 71 schroefpalen voor de fundering is direct gestart met het storten van de vloer van de basculekelder, een ruimte aan de onderkant van de brug. Terwijl een grote hoeveelheid beton opdroogt,  is de aannemer bezig met andere werkzaamheden. Het beweegbare deel van het brughek is rond april gereed. De provincie Noord-Holland overlegt nog met de aannemer over de openstellingsdatum van de brug. Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.
 

Renovatie in het groen

Momenteel wordt gewerkt aan het groen in Kroonenburghof in Sint Pancras. Werkzaamheden aan het groen tegenover Museum BroekerVeiling zijn afgerond.
 

Speelruimte

Recent is op de Bruggesloot een nieuwe speelruimte met toestellen geplaatst. De firma Kompan deed dit werk in opdracht van de gemeente Langedijk. In goed overleg is er een juiste keuze gemaakt met de bewoners. Op de Klaversloot is in februari een nieuwe tweezitschommel geplaatst van de firma IJslande.
 

Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen
 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dit bespaart gemeente Langedijk en haar inwoners veel energie en is duurzamer.               

 

Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.