Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.


Uitloop werkzaamheden brug de Helling

Tijdens de werkzaamheden aan de doorvaarbare duikerbrug in De Helling is tegen een aantal problemen met de ondergrondse infrastructuur aangelopen. Daarom worden er sinds 12 november extra werkzaamheden uitgevoerd om verdere vertraging te voorkomen en de aanleg van de brug mogelijk te maken. De afsluiting van De Helling duurt langer dan voorzien. Naar verwachting is de brug eind januari bruikbaar voor het verkeer. De omleidingsroutes en de voorzieningen voor fietsers en voetgangers blijven tijdens deze periode in stand. Wij zullen u op korte termijn nader informeren. Direct omwonenden en bedrijven ontvangen apart bericht.

Een gedeelte van De Helling is afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom-)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Het betreft het gedeelte tussen de kruising met de Gedempte Veert en de inrit van het gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum en het bijbehorende parkeerterrein zijn bereikbaar vanuit het westen (via de rotonde) voor autoverkeer. Het al aanwezige noodvoetpad langs De Helling blijft gehandhaafd en parallel aan het voetpad wordt nog een noodontsluiting voor fietsers en eventueel landbouwverkeer gerealiseerd. Ook blijven de bedrijven aan het oostelijk deel van De Helling gewoon bereikbaar. Het verkeer wordt met borden omgeleid.


Schoonmaak van kolken

Alle kolken in gemeente Langedijk worden vanaf 12 november schoongemaakt. Gestart wordt in Oudkarspel. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vanaf 19 november starten ook reparaties aan het riool. De bewoners van de straten waar dit gebeurt, krijgen informatie hierover.
 

Afslag naar Grootoort

Van maandag 12 november (07.00 uur) tot en met dinsdag 13 november (16.00 uur) wordt de afslag naar Grootoort bij de rotonde op Westelijke Randweg in Broek op Langedijk afgesloten voor het autoverkeer. Dit gebeurt vanwege de vervanging van de noodbestrating bij de ingang naar Westerdel door nieuw asfalt. Het verkeer kan de wijk via de rotonde Nauertogt-Vronermeerweg-Veertweg bereiken. Voetgangers en fietsers worden tijdens de werkzaamheden door verkeersregelaars begeleid en kunnen het werkvak passeren.


Zandakker

Van woensdag 14 november tot en met woensdag 21 november is de Zandakker vanaf de aansluiting met de Kleiakker gestremd. Dit gebeurt vanwege het herstellen van de bestrating op de Zandakker. Er is een nood-ontsluiting gemaakt bij de Schoolstraat.
 

Spanjaardsdam

Spanjaardsdam tussen de Punt en de Twuyverweg in Sint Pancras is afgesloten van maandag 12 november (07.00 uur) tot en met dinsdag 13 november (16.00 uur). De noodbestrating wordt vervangen door nieuw asfalt na de aanleg van stadsverwarming door HVC.
 

Langestaat, Hofstraat en deel van Oranjestraat


De Langestraat en Hofstraat in Noord-Scharwoude zijn afgesloten van 8 oktober t/m 21 december. Dit vanwege de vervanging van de riolering en de herinrichting van het gebied. De straten zijn voor voetgangers bereikbaar. De Oranjestraat is weer bereikbaar voor alle verkeer.

 

Tussen Prinses Irenestraat en de Bovenweg


In de laatste week van oktober startte het aanleggen en ruimen van leidingen tussen de Prinses Irenestraat (Broek op Langedijk) en de Bovenweg (Sint Pancras). De werkzaamheden worden in opdracht van Liander Infra N.V. uitgevoerd en duren naar verwachting tot 21 december 2018. Vanwege graafwerkzaamheden is De Dijk in Broek op Langedijk van 12 november tot ongeveer begin december gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. De parallelweg van de dijk blijft de hele periode open voor al het verkeer, de brandweer gebruikt de paralelweg.

 

Klein onderhoud asfalt


Op diverse locaties in de gemeente Langedijk vindt in de week van 12 t/m 18 november klein onderhoudt aan het asfalt plaats. Vanwege asfaltwerkzaamheden zijn de Spanjaardsdam en de ingang van Westerdel (ter hoogte van de Westelijke Randweg) op 12 en 13 november afgesloten voor het verkeer.
 

 

Inspectie beschoeiingen


Vanaf 5 november wordt in de hele gemeente gekeken welk onderhoud nodig is aan de beschoeiingen.

 

Herenweg

Van donderdag 18 oktober t/m vrijdag 16 november gaat Dura Vermeer Infrastructuur, in opdracht van gemeente Alkmaar, werkzaamheden uitvoeren aan de Herenweg tussen Robbenkoog en de spoorwegovergang aan de Bovenweg. De asfaltverharding op diverse locaties wordt vervangen. De werkzaamheden vinden overdag plaats, van 7.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de Herenweg voor doorgaand verkeer afgesloten, er is uitsluitend toegang voor bestemmingsverkeer (bewoners/ bedrijven). Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Stadswerk072, tel.: 14072 (mdebuck@stadswerk072.nl).


Langebalkbrug en N242

 

  • Van 15 oktober tot 9 december worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Langebalkbrug. Uit veiligheid wordt zowel de N242 als de Langebalkweg (deels) afgesloten. Alle werkzaamheden vinden plaats gedurende vijf nachten per week van maandag t/m zaterdag.
  • Van 5 november t/m 8 december tussen 20.00 uur en 4.00 uur is de Langebalkweg, tussen Oosterdijk en de Pannekeetweg, afgesloten (inclusief fietspad.
  • Van 12 t/m 24 november is de Langebalkbrug tussen 4.00 uur en 12.00 uur deels afgesloten; één rijstrook is dicht. Het verkeer wordt dan via één rijbaan langs de werkzaamheden geleid. De weg blijft overdag voor alle verkeer toegankelijk.
  • Van 5 november t/m 8 december tussen 20.00 uur en 4.00 uur is de N242 afgesloten; vanaf afslag Pannekeetweg tot Westerweg 44. Ook het fietspad is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk.

De werkzaamheden kunnen enige geluidshinder in de avonden en nachten veroorzaken. Houd ook rekening met mogelijke hinder door omleidingen. De provincie Noord-Holland stelt alles in het werk om de overlast te beperken. Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met het provinciale servicepunt via het telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.
 

Spoorstraat en Achterstraat

Momenteel worden trottoirs in de Spoorstraat gereed gemaakt en boomspiegels gerealiseerd. Van 5 tot 9 november wordt het riool ter plaatse van de parkeervakken tussen Spoorstraat 64 en 68 aangelegd. Ook wordt dan gestart met het aanleggen van de parkeervakken en aansluitend de rijbaan. Deze werkzaamheden duren tot eind december. Na 9 november wordt het straatwerk en relining van het riool in de Achterstraat gedaan. De bewoners krijgen hierover per brief informatie. Elke woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur is er inloopspreekuur in de bouwkeet ter plaatse, bedoeld voor inwoners van de Spoorstraat en Achterstraat.

 

Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen

 

Werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 startte provincie Noord-Holland met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan sinds deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren tot september 2019.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Zuiderdel

Ziggo legt tot en met eind oktober nieuwe bekabeling aan in het bedrijventerrein Zuiderdel. De aannemer herstelt de verharding. De beplanting wordt in het gehele plantsoen, waar de werkzaamheden zijn, gerooid. Het streven is om dit najaar en uiterlijk aankomend voorjaar de plantsoenen opnieuw in te richten.

 

Onderhoud wegmarkeringen

Door de gehele gemeente wordt onderhoud uitgevoerd aan de wegmarkeringen. Waar nodig worden de haaientanden, zebrapaden en strepen vervangen.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dit bespaart gemeente Langedijk en haar inwoners veel energie en is duurzamer.               

 

Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.

 

Wegenprojecten 2019

 

Begin 2019 staan drie ingrijpende wegenprojecten gepland. Het gaat om de volgende (ontsluitings)wegen:

  • Langebalkweg

Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het asfalt. Tevens wordt de inrichting van de weg verkeersveiliger gemaakt. De stremming zal gelden voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers.

  • Geestweg

De Geestweg gaat begin 2019 voor een langere periode gedeeltelijk of geheel dicht. Ook hier wordt onderhoud aan het asfalt uitgevoerd en de weg wordt verkeersveiliger gemaakt. Fietsers en voetgangers krijgen ook te maken met omleidingen.