Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

Werkzaamheden N504

De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Op 25 november begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020. Meer informatie op de is te vinden op de website van de provincie

Verkeersmaatregelen Voorburggracht/ N504/ Oostelijke Randweg

Op maandag 25 november is er op de Voorburggracht een kortdurende omleiding voor verkeer dat komt vanuit westelijke richting en voor rechtsafslaand verkeer richting het centrum. Daarbij zijn verkeersregelaars actief. Bij het kruispunt N504 met de Oostelijke Randweg gaat de rijstrook dicht en mag u minder hard rijden. De verkeersmaatregelen hebben te maken met de voorbereidingen voor de aanleg van het LARGAS-verkeersplein en de rotonde aan de N504. De Provincie Noord-Holland voert de werkzaamheden uit. Het verkeersplein krijgt meer groen. Zo komen er bomen bij en worden struiken, heesters en bermgroei aangebracht. Allereerst maken de huidige vijf bomen plaats, zodat de aanleg van het verkeersplein realiteit kan worden. Het weghalen van de bomen gebeurt op maandag 25 november. Om dit veilig te kunnen doen, zijn bovenstaande verkeersmaatregelen nodig. Er komen uiteindelijk 11 bomen voor terug. De aanleg van het verkeersplein en de rotonde gebeurt naar verwachting in 2020. De provincie informeerde omwonenden hierover. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Provincie Noord-Holland via 023 514 3143. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Provincie Noord-Holland via 023 514 3143.

Groot onderhoud asfalt

De gemeente begint 20 november met het groot onderhoud van asfalt in de hele gemeente Langedijk. Op de gemeentepagina in Langedijker Nieuwsblad (Langedijk informeert) wordt u op de hoogte gehouden van de planning hiervoor. Het groot onderhoud asfalt wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens een deel van de weg afgesloten is om een stuk asfalt te repareren. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Soms wordt de weg afgesloten en soms is alleen een weghelft afgesloten, dit om de veiligheid van u en de wegwerkers te garanderen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het kan soms zijn dat u even moet omrijden. De bewoners worden per brief geïnformeerd als we in de betreffende straat aan de slag gaan.

Oostelijke Randweg

Op 4 november is gestart met fase 1 van de asfaltwerkzaamheden. Dit is de fase vanaf de N504 tot en met het kruispunt de Wuyver. Deze werkzaamheden duren tot en met 25 november. De Aldi en Welkoop zijn bereikbaar via de eerste ingang aan de zuidkant. De bedrijven aan de kant van de Wuyver en Waardijk West zijn bereikbaar via rijplaten. Het fietspad wordt in een richting bereden (noord naar zuid). Dit is uitsluitend voor normaal verkeer, geen zwaar vrachtverkeer. Het fietspad wordt afgesloten voor het fiets- en bromverkeer.

Fase 2: de Wuyver tot en met de Juliana van Stolbergstraat, start op 25 november en loopt tot 20 december. De Aldi en  Welkoop zijn bereikbaar via de ingang aan de Noordkant van het terrein. De bedrijven zijn bereikbaar via rijplaten op het fietspad. Het fietspad wordt in een richting bereden (van noord naar zuid). Hier geldt hetzelfde, het fietspad is gesloten voor fiets- en bromverkeer.
Vanaf de N504/Oostelijke Randweg is de Wuyver wel weer inrijbaar. De omleidingsroutes worden met bebording aangegeven. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de Kerstdagen zijn afgerond.

Voorburggracht

Op 7 november wordt gestart vanaf het kruispunt N504 tot de 2e ingang van de Nijverheidsstraat. Dit werkt loopt tot en met 25 november. Op 25 november start fase 2. Dan wordt vanaf de tweede ingang Nijverheidsstraat tot de Zaagmolenweg gewerkt. Dit werk duurt tot en met  9 december. Allereerst worden de stenen weggehaald en wordt een goede onderlaag aangebracht. Als de asfalt deklaag aangebracht wordt, dit gebeurt in één dag, kan de Voorburggracht van N504 tot aan de Zaagmolenweg niet meer gebruikt worden. Er staan op deze dag verkeersregelaars om het verkeer te regelen voor de bereikbaarheid van de Nijverheidsstraat. Er zal met bebording een omleidingsroute aangegeven worden. Ook dit werk hopen we voor de kerstdagen te hebben afgerond.
 

Schoonmaken van kolken

Alle kolken in gemeente Langedijk worden sinds 28 oktober schoongemaakt. De start was in Oudkarspel. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Ook zijn er reparaties aan de kolken. Hiervoor is het niet nodig wegen af te sluiten. Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgen de bewoners van de straten waar dit gebeurt, informatie hierover.
 

Aanleg brug over de Laansloot

De werkzaamheden aan de brug over de Laansloot zijn vanaf maandag 4 november weer hervat en zijn naar verwachting op 26 november afgerond. Enige overlast tijdens de uitvoering van dit project is onvermijdelijk. De gemeente probeert dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden worden vanaf de wal uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het fietspad en voetpad tussen de Laansloot en de Voorburggracht afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. 


Reinigen en inspecteren van het riool

Door de hele gemeente wordt het riool gereinigd en geïnspecteerd. De weggebruiker ondervindt hiervan geen hinder, uitsluitend wordt een halve rijbaan afgezet. Bewoners die maatregelen moeten nemen krijgen hierover per brief informatie.


Rioleringswerkzaamheden Oranjebuurt

 

Anna van Burenstraat

Vanwege het vervangen van de riolering is de Anna van Burenstraat in Noord-Scharwoude tot en met 22 november 2019 gestremd.

Amalia van Solmsstraat

De Amalia van Solmsstraat in Noord-Scharwoude is van woensdag 9 oktober tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte vanaf de kruising met de Anna van Saksenstraat tot en met de kruising met de Hulststraat. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Oosterstraat

De Oosterstraat in Noord Scharwoude is afgesloten vanaf huisnummer 34 tot en met de kruising met de Kerklaan. Vanaf de Dorpsstraat is het mogelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer de Oosterstraat in te rijden. Deze werkzaamheden duren tot eind december 2019.
 

Werkzaamheden N246 en N244

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar.Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).
 

Leeghwaterbrug in maart 2020 opgeleverd

De aannemer heeft in overleg met de provincie Noord-Holland de aangepaste planning voor de Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op maart 2020. De eerdere planning van eind augustus werd niet gehaald. Samen met de aannemer zet de provincie zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Daarvoor is een aantal extra verkeersmaatregelen genomen.  De provincie stuurt weggebruikers via navigatiesystemen een bericht als er extra vertragingen zijn door de werkzaamheden. De provincie probeert door deze maatregelen het leed te verzachten maar kan niet voorkomen dat (vaar)weggebruikers hinder blijven ondervinden. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook en via de website van de provincie.