Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

 

Voorburggracht

De Voorburggracht in Oudkarspel tussen de Kasteelstraat en de Lourens Bogtmanstraat is voor het verkeer afgesloten van maandag 14 januari tot en met vrijdag 8 maart 2019. De gemeente vervangt het hoofdriool in de Voorburggracht en maakt daarna het wegdek weer in orde.

 

De Vronermeerweg

De Vronermeerweg in Sint Pancras, tussen de Helling (Daalmeerpad) en de rotonde Nauertogt, is dinsdag 15 januari voor autoverkeer afgesloten van 9.00 en 13.00 uur. Dan wordt aan de doseerpaal gewerkt. Voor voet-, brom- en fietsverkeer blijft de weg open.

 

Spoorstraat en Achterstraat

Het straatwerk is voor 95% gereed, met uitzondering van enkele herstelpunten: deze worden begin van 2019 opgepakt. Ook wordt de Achterstraat nog opgeknapt, het straatwerk vóór de Buizerd aangepakt en tussen de brug en de Dorpsstraat wordt het straatwerk gerevitaliseerd. Uiteindelijk is dan het gehele aanzicht van de Spoorstraat vanaf de Buizerd tot aan de Dorpsstraat opgeknapt en kan het weer jaren mee. Vanwege de complexiteit en het benodigde (grote) materieel zijn de reliningswerkzaamheden uitgesteld tot begin 2019, u ontvangt hierover per brief informatie. In het nieuwe jaar worden de bomen gesnoeid en opgeknapt door een gespecialiseerd bedrijf om deze weer maximale vitaliteit te geven. Het groen heeft best wel wat te verduren gehad door het extreme droge jaar en door de werkzaamheden, we geven die in 2019 extra aandacht. De buitendienst van gemeente Langedijk zal het inplanten van de groenvakken voor haar rekening nemen, dit wordt in het komende voorjaar uitgevoerd.

 

160 nieuwe bomen in Langedijk

De gemeente Langedijk laat in 2019 in de gemeente 160 nieuwe jonge bomen planten. Deze bomen vervangen een aantal volwassen bomen die helaas door ziekte, droogte of andere gebreken moesten wijken. Deze zieke bomen zijn inmiddels verwijderd. Om de biodiversiteit te vergroten, kiest de gemeente voor meerdere boomsoorten zoals de Bijenboom, Japanse honingboom en verschillende sierkersen en sierappels. Dit zijn bomen die nog niet in gemeente Langedijk voorkomen. De bomen bloeien op verschillende tijden en hebben elk een andere herfstkleur. Ze vormen een ecologische meerwaarde voor bijen, vlinders en vogels. Dit geldt ook voor walnootbomen die bij meerdere speelplaatsen komen te staan. De boomverankering om de kluit van de bomen is gemaakt van zetmeel en is daarom biologisch afbreekbaar. Als de boom na vier jaar goed is geworteld, dan is de boomverankering (in de vorm van een net) opgelost. We zijn blij dat het aantal nieuw te planten bomen groter is dan het aantal dat is gekapt. Goed nieuws dus!

 

Leeghwaterbrug

De aannemer zette half december een belangrijke stap in het bouwproces van de Leeghwaterbrug. Na het aanbrengen van 71 schroefpalen voor de fundering is direct gestart met het storten van de vloer van de basculekelder, een ruimte aan de onderkant van de brug. Terwijl een grote hoeveelheid beton opdroogt (dit duurt 28 dagen),  is de aannemer bezig met andere werkzaamheden. Het beweegbare deel van het brughek is rond april gereed. De provincie NH praat op dit moment nog met de aannemer over de openstellingsdatum van de brug. Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Langebalkbrug weer open voor al het verkeer

De provincie Noord-Holland heeft de herstelwerkzaamheden aan de Langebalkbrug afgerond. Er is een stalen frame ter versteviging geplaatst. Per heden is de aslastbeperking opgeheven en is de brug weer toegankelijk voor al het verkeer.

 

Schoonmaak van kolken

Alle kolken in gemeente Langedijk worden sinds 12 november schoongemaakt. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Er zijn ook reparaties aan het riool. De bewoners van de straten waar dit gebeurt, krijgen informatie hierover.

 

Renovatie in het groen

In de week van 7 januari wordt gewerkt aan het groen in Kroonenburghof in Sint Pancras. Werkzaamheden aan het groen tegenover Museum BroekerVeiling zijn afgerond. Tot in de tweede week van januari 2019 wordt ook op andere locaties gewerkt aan het groen, zo worden grasranden gesneden en gestoken langs verharde wegen.

 

Speelruimte

In de het eerste kwartaal van 2019 wordt op de Bruggesloot een nieuwe speelruimte met toestellen geplaatst. De firma Kompan gaat dit werk doen in opdracht van de gemeente Langedijk. In goed overleg is er een juiste keuze gemaakt met de bewoners. Op de Klaversloot komt een nieuwe tweezitschommel van de firma IJslande die deze ook plaatst.
 


Uitloop werkzaamheden brug de Helling

Tijdens de werkzaamheden aan de doorvaarbare duikerbrug in De Helling (in opdracht van de gemeente Alkmaar) is tegen een aantal problemen met de ondergrondse infrastructuur aangelopen. Daarom worden er sinds 12 november extra werkzaamheden uitgevoerd om verdere vertraging te voorkomen en de aanleg van de brug mogelijk te maken. De afsluiting van De Helling duurt langer dan voorzien. De omleidingsroutes en de voorzieningen voor fietsers en voetgangers blijven in stand.

Een gedeelte van De Helling is afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom-)fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten. Het betreft het gedeelte tussen de kruising met de Gedempte Veert en de inrit van het gezondheidscentrum. Het gezondheidscentrum en het bijbehorende parkeerterrein zijn bereikbaar vanuit het westen (via de rotonde) voor autoverkeer. Het al aanwezige noodvoetpad langs De Helling blijft gehandhaafd en parallel aan het voetpad wordt nog een noodontsluiting voor fietsers en eventueel landbouwverkeer gerealiseerd. Ook blijven de bedrijven aan het oostelijk deel van De Helling gewoon bereikbaar. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

 


Diepsmeerpark

In het Diepsmeerpark wordt de dijk (nabij de N504) versterkt door gebruik te maken van aanvulgrond en wilgenwiepen. Ook wordt de broedwand opgeknapt, dit zorgt voor meer en betere leefruimte voor de ijsvogel en de oeverzwaluwen

 

Zuiderdel

Ziggo legt tot en met eind oktober nieuwe bekabeling aan in het bedrijventerrein Zuiderdel. De aannemer herstelt de verharding. De beplanting wordt in het gehele plantsoen, waar de werkzaamheden zijn, gerooid. Het streven is om dit najaar en uiterlijk aankomend voorjaar de plantsoenen opnieuw in te richten.

 

Onderhoud wegmarkeringen

Door de gehele gemeente wordt onderhoud uitgevoerd aan de wegmarkeringen. Waar nodig worden de haaientanden, zebrapaden en strepen vervangen.

 

Straatverlichting

Door de gehele gemeente wordt de straatverlichting vernieuwd. De huidige verlichting wordt vervangen door ledlampen. Dit bespaart gemeente Langedijk en haar inwoners veel energie en is duurzamer.               

 

Onkruidbestrijding

Onkruid wordt bestreden op grindpaden en schelpenpaden, zoals op begraafplaatsen en in parkjes door de gehele gemeente, evenals op rotondes. Een borstelmachine wordt ingezet in de goten langs wegen om deze onkruidvrij te maken. Dit zorgt voor een betere doorstroming bij regen.