Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

Nieuwe werkzaamheden Leeghwaterbrug

Vrijdag 19 januari 2018 start provincie Noord-Holland met het vernieuwen van het smalle brugdeel van de Leeghwaterbrug (N242) richting het AFAS Stadion (A9). Het verkeer kan vanaf deze datum over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Om de vier versmalde rijstroken aan te leggen is het noodzakelijk de N242 op de volgende momenten af te sluiten: op 19 januari van 21.00 uur tot 20 januari 09.00 uur, op 20 januari van 21.00 uur tot 21 januari 09.00 uur en op 21 januari van 21.00 uur tot 22 januari 05.00 uur. Het verkeer wordt vanaf de A9 omgeleid via het Kooimeerplein naar de N9 (Heilooër Tolweg/ Maarten Lutherkingweg). Bedrijventerrein Boekelermeer is ook te bereiken via het Kooimeerplein. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje dat vanaf 19 januari 2018 op werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur vaart. Op zondagen, wanneer AZ een thuiswedstrijd speelt, is de pont ook beschikbaar.

Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug of Facebook.com/leeghwaterbrug.

 

Brugleuningen met een betekenis

In december was de fietsbrug bij Boogoort in Westerdel klaar. De brugleuningen hebben een bijzonder ontwerp gekregen gebaseerd op het Langedijkse DNA: water en eilanden. Karakteristiek en uniek voor Langedijk is natuurlijk het Oosterdelgebied, dat bestaat uit ruim tweehonderd eilanden. Deze structuur van eilanden en water heeft als inspiratiebron gediend voor de leuningen van de nieuwe brug, waarin een uitsnede van de topografische kaart van het Oosterdelgebied valt af te lezen.

 

Aanleg verlichting Diepsmeerweg

Steeds meer fietsers maken gebruik van het fietspad door het Diepsmeerpark en Bedrijvenpark Breekland, maar tot voor kort was dit deel van de Diepsmeerweg nog steeds onverlicht. Om de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te vergroten, wordt daarom het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg voorzien van dynamische ledverlichting. Dynamisch houdt in dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers of wandelaars. Daarna neemt de verlichting weer af tot de beginwaarde. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en lagere energielasten. Naar verwachting is de aanleg van de verlichting eind februari gereed.

 

Straatwerk

Door de gehele gemeente vinden diverse straatwerkzaamheden plaats. Bij de Langeweide gaat het om groot onderhoud en worden tevens rioolwerkzaamheden verricht. De werkzaamheden voor Lisdodde en Julianastraat staan gepland voor het begin van het nieuwe jaar.

 

Kolken schoonmaken

Door de hele gemeente worden de komende weken de kolken schoongemaakt. Een groot voertuig rijdt langzaam door de straten om elke put te kunnen door zuigen. U kunt hiervan enige overlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Broekrijk

In Broekrijk is de gemeente bezig met het woonrijp maken van Weide Heijning en Klein Hoefke. Ook worden groenvakken ingericht. Dit duurt tot het einde van het eerste kwartaal van 2018.


Reconstructie Nauertogt

De Nauertogt wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten half maart en duren waarschijnlijk tot aan de bouwvak. Er wordt gewerkt in verschillende fasen om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde winkelcentrum BroekerVeiling en de N245/Schagerweg en het wegvak tussen de N245/Schagerweg en afslag fietspad Alkmaar-Noord.De weg wordt over de gehele breedte met een 1 meter verbreed. De fundering en het asfalt van de Nauertogt worden geheel vervangen, met uitzondering van de rotondes. De rotondes in de Nauertogt blijven toegankelijk voor het verkeer. Er wordt gewerkt in fases, waardoor het verkeer via omleidingsroutes zijn weg kan vervolgen. Bij het Geestmerambacht wordt een vrijliggend fietspad aangebracht, zodat het fietsverkeer veilig tussen Langedijk en Alkmaar kan rijden.
De Nauertogt krijgt een verkeersveilige inrichting, net als de eerder gereconstrueerde Westelijke Randweg. Bovendien krijgt de weg stil asfalt, zodat de toekomstige bewoners van Bijloort geen last krijgen van het autoverkeer. Het nieuwe asfalt zorgt voor een geluidsreductie van tussen de 2 en 3 dB(A). Bedrijven op bedrijventerrein Zuiderdel ontvangen een uitnodiging voor een overleg over overlast die de werkzaamheden zullen meebrengen. Voor inwoners zal er, vanaf de start van de werkzaamheden, elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur een inloopspreekuur zijn op het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig.