Parkeerontheffing

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld het winkelgebied of autovrije zones. Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.
 

Parkeren van grote voertuigen

Het parkeren van grote voertuigen, langer dan 6 meter en/of hoger dan 2.40 meter (vrachtauto’s) is verboden in de bebouwde kom, behalve op de volgende plaatsen:

 • Op bedrijventerrein "Breekland" in Oudkarspel, langs de Strekel;
 • Parkeerplaats voor grote voertuigen op de Poldermolen in Noord-Scharwoude;
 • Doodlopende deel van Pieter Zeemanweg in Zuid-Scharwoude;
 • Op bedrijventerrein ’Zuiderdel’ in Broek op Langedijk: Spanjaardsdam, Bijlestaal, Breede Plat, Vreekesweid, Kosterij, Dulleweg (ten zuiden van De Punt), Aalbos, Grotendorst;
 • Gedempte Veert in Sint Pancras;
 • Parkeerplaats voor grote voertuigen op de Achtergraft in Koedijk.

Dit verbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. De desbetreffende plekken worden aangegeven door middel van de daarvoor bestemde borden.
 

Aanhanger of caravan langere periode parkeren

Het is verboden een aanhanger of caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren als u deze niet voor deelname aan het verkeer gebruikt. Naast caravans vallen nog meer wagens hieronder, zoals bijvoorbeeld een:

 • Kampeerwagen;
 • Camper;
 • Magazijnwagen;
 • Aanhangwagen;
 • Keetwagen.

Voorwaarden

Parkeren van grote voertuigen

U moet een ontheffing aanvragen om te parkeren als:

 • Uw voertuig langer is dan 6 meter en hoger is dan 2,4 meter;
 • U op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur of in het weekend wilt parkeren.

 

Aanhanger of caravan langere periode parkeren

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger:

 • Niet te veel parkeerruimte inneemt;
 • Niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt.
   

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw aanvraag, in ieder geval binnen 8 weken.
 

Aanpak

Parkeren en laden en lossen van grote voertuigen

Om een ontheffing aan te vragen, voor het parkeren van grote voertuigen of voor het laden en lossen, geeft u door:

 • Uw naam en adres;
 • De gegevens van het voertuig;
 • Waar u het voertuig wilt parkeren;
 • Wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren;
 • Waarom u daar moet parkeren.
   

Aanhanger of caravan langere periode parkeren 

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • Waar de caravan komt te staan;
 • Het soort caravan en hoe groot de caravan is;
 • Waarom u uw caravan op de openbare weg wilt parkeren;
 • Wanneer en hoelang u de caravan daar wilt parkeren.
   

Voertuig verkopen langs openbare weg

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch doen? Vraag dan ontheffing aan. De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid op de weg. Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, mag de weg niet onveilig worden. Om een ontheffing aan te vragen, heeft u van elk voertuig het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u door:

 • Waar u deze voertuigen wilt parkeren;
 • Wanneer en hoe laat u deze voertuigen daar wilt verkopen;
 • Wat u precies gaat doen (soort activiteiten);
 • Hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
 

Vragen?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling VVH, Team APV/Bijzondere Wetten via telefoonnummer 0226 33 44 33 of per e-mail via info@gemeentelangedijk.nl t.a.v. Team APV/Bijzondere Wetten. Kies bij het maken van een afspraak voor 'APV-vergunning'.
 

Maak online een afspraak