Veelgestelde vragen over strooien

Waar strooit de gemeente?

Het doel van de gladheidbestrijding is er voor te zorgen dat de meeste verkeersdeelnemers zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Dit geldt voor automobilisten en fietsers waarbij voetpaden en woonstraten geen deel uit maken een strooiroute. Omdat de gemeente Langedijk niet alles kan strooien zijn er prioriteiten gesteld. De gemeente strooit op doorgaande fietsroutes en (hoofd)wegen evenals wegen van bijzonder belang voor het plaatselijke verkeer zoals routes openbaar vervoer, toegangswegen en wijkontsluitingswegen en routes die voor de hulpdiensten van belang zijn. Deze wegen zijn verdeeld over 4 strooiroutes die gelden voor 7 dagen in de week 24 uur per dag gedurende het strooiseizoen.

Waar strooit de gemeente niet?

Voetpaden, parkeerterrein en woonstraten maken geen deel uit van de strooiroutes. Hier strooien is te kostbaar en heeft weinig effect. Strooizout doet zijn werk namelijk het best op wegen die intensief worden gebruikt. Uitzondering zijn de toegangswegen naar scholen en verzorgingshuizen.

Waar moet ik zelf op letten?

Om een weg goed te kunnen strooien of schuiven hebben wij de volle breedte van de weg nodig. Soms lukt dit niet vanwege aanhangwagens of auto’s die deels op de weg staan. Voor een juiste gladheidsbestrijding is van groot belang dat u uw voertuig zo parkeert dat de weg vrij blijft. Wanneer u in de winterperiode zelf de weg op gaat is het van belang de weersvoorspellingen te volgen. Ook al is er gestrooid dan betekent dit nog niet dat het wegdek niet meer glad is, u moet altijd alert blijven op mogelijke gladheid van wegen en fietspaden.

Hoe kan ik zien waar de gemeente strooit?

Bij gladheidbestrijding ligt de prioriteit bij het strooien van de auto- en fietsroutes die van belang zijn voor woon- en werkverkeer. Deze zijn verdeeld over 4 strooiroutes die op de website zijn vermeld en liggen op het gemeentehuis ter inzage.

Hoe kan ik zien dat er is gestrooid?

U kunt zien dat er gestrooid is als u het witte zout op de wegen ziet liggen. Dit kunt u alleen zien wanneer de wegen droog zijn. Tijdens ijzel en sneeuwval kunt u NIET zien dat er gestrooid is. U moet dus altijd goed opletten als u de weg opgaat wanneer er gladheid is aangekondigd.

Wanneer wordt er gestrooid? Wie bepaalt dat?

De gemeente heeft twee manieren van gladheidbestrijding preventief en curatief. Preventief; voordat gladheid ontstaat en curatief als het glad is. Het tijdstip van gladheidbestrijding is afhankelijk van het weer. Bij acute gladheid wordt de gladheidbestrijding binnen een half uur na melding gestart. Het is de bedoeling dat binnen 3 uur de primaire strooiroutes gestrooid zijn. De wegen zouden dan weer (redelijk) berijdbaar zijn. Als het strooien na de eerste ronde nog niet voldoende effect heeft worden de routes nogmaals gereden. De gladheidcoördinator van de gemeente beslist of er gestrooid en geschoven gaat worden. Deze beslissing wordt in belangrijke mate gebaseerd op de weersvoorspellingen van Meteo Consult en in overleg met de gladheidscoördinator van gemeente Heerhugowaard omdat de gemeente Langedijk daar het zout kan laden.

Waarom strooit de gemeente niet bij mij in de straat?

Er wordt bij u in de straat niet gestrooid, omdat de prioriteit ligt bij het strooien van de auto- en fietsroutes die van belang zijn voor het woon- en werkverkeer. Het is te kostbaar, slecht voor het milieu en niet effectief om overal te strooien. Strooizout doet zijn werk namelijk het best op wegen die intensief worden gebruikt. De strooiroutes zijn zó uitgestippeld, dat u in principe nooit meer dan 500 meter hoeft af te leggen om op een strooiroute komen. Dat betekent dat in winterse perioden uw gebruikelijke route niet altijd de veiligste is. Soms is het nodig een klein stukje om te rijden om op een strooiroute te komen.

Wordt bij hevige sneeuwval gestrooid?

Ja, echter bij sneeuwval (5 cm of meer) wordt eerst geschoven en dan gestrooid. Strooien op sneeuw heeft namelijk weinig zin, omdat alleen de bovenste laag van de sneeuw ontdooit. Dit zet zich om in water. Bij vorst ontstaat er weer ijs, waardoor u straat alleen maar gladder wordt. Wel wordt er bij voldoende capaciteit op de doorgaande binnenwegen sneeuw geschoven of geborsteld. Wanneer op de doorgaande wegen en fietspaden de meeste sneeuw is verdwenen wordt hier gestrooid.

Wordt mijn huisvuil opgehaald als er sneeuw ligt?

Uw huisafval wordt bijna altijd opgehaald wanneer er sneeuw ligt. Alleen wanneer het te gevaarlijk is om met de vuilniswagen de straten in te gaan wordt uw huisvuil NIET opgehaald. Berichten hierover worden geplaatst op deze website. Om vast vriezen van afval te beperken kunt u beter de rolemmer s’ morgens vroeg neer zetten en een krant op de bodem helpt vaak ook.

Strooit de gemeente bij scholen?

De gemeente strooit wel de wegen naar alle scholen maar geen parkeerterrein. Ook als de toegangswegen geen hoofdroute zijn. Het is aan de scholen zelf om te zorgen voor een sneeuwvrij trottoir voor de school en een sneeuwvrij schoolplein.

Strooit de gemeente bij winkelcentra en winkelstraten?

De gemeente strooit hoofdwegen en hoofdfietspaden naar de winkelcentra. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van hun straat en de entrees naar de winkels. 12. Strooit de gemeente het parkeerterrein? Nee, de gemeente strooit hoofdwegen en hoofdfietspaden naar de winkelcentra. Op een parkeerterrein zijn te weinig verkeersbewegingen om het zout effectief te laten zijn. Vaak staan er ook auto’s geparkeerd waardoor er geen of weinig ruimte is om te strooien of te schuiven.

Waarom wordt bij het sneeuwruimen de sneeuw vaak voor geparkeerde auto’s geschoven?

Dit komt inderdaad wel eens voor. Als het kan, schuift men de sneeuw zo veel mogelijk aan de kant waar het, het minst ‘in de weg’ ligt. Overlast op dit punt is echter niet altijd te voorkomen.

Strooit de gemeente alle fietspaden?

De gemeente Langedijk heeft niet voldoende capaciteit om alle fietspaden te strooien. Alleen de doorgaande hoofdfietsroutes zijn opgenomen in het strooiplan.

Hoe komt het dat de fietspaden gladder blijven dat de autowegen?

Fietspaden blijven langer glad doordat het zout op fietspaden langzamer wordt ingereden dan op autowegen. Probeer als fietser bij vers gevallen sneeuw en duidelijke tekenen van gestrooid zout de gehele breedte van het fietspad te gebruiken, zodat het zout beter zijn werk kan doen.

Wat kan ik als fietser doen?

Vijf tips voor fietsers:

1.Zet je zadel wat lager. Dan kun je beter met je voeten bij de grond, als je dreigt te vallen.

2.Laat wat lucht uit je banden lopen. Zachte banden zijn breder en geven wat meer grip.

3.“Lees” het wegdek. Let tijdens het fietsen extra goed op. Glinsteren de klinkers of het asfalt, dan is de kans groot dat het daar glad is.

4.Houd afstand van de rand van de weg. Juist aan de rand van de weg kan sneeuw en ijs zich ophopen.

5.Bereid je rit goed voor. Plan je route zoveel mogelijk langs gestrooide routes. Kies voor veiligheid in plaats van de kortste route.

Strooit de gemeente ook op voetpaden?

Nee. Voetpaden maken geen deel uit van de strooiroutes. Pas bij aanhoudende gladheid besteedt de gemeente extra aandacht aan fietsbruggen en bushaltes.

Hoe bereid ik mij voor op de winter?

Haal tijdig strooizout in huis en koop een schep of sneeuwschuif. Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Het kan handig zijn om na het vegen wat zout te strooien. Op die manier blijft de stoep langer begaanbaar. Het strooien van zout is de snelste en gemakkelijkste manier om gladheid te bestrijden. Het is verstandig om al strooizout in huis te hebben voordat de winter invalt.

Kan ik zelf helpen bij het bestrijden van de gladheid?

Bij winterse omstandigheden is het zaak dat iedereen zijn steentje bijdraagt. De gemeente vraagt van alle inwoners om zoveel mogelijk de eigen stoep sneeuwvrij te houden. Niet alle bewoners zijn trouwens in staat hun stoep sneeuwvrij te maken. Daarom is het fijn als mensen elkaar hierin ondersteunen. Bij sneeuwval is het beter eerst te vegen en te schuiven en daarna eventueel te strooien. Strooi op stukken waar mensen lopen. Schuif sneeuw zoveel mogelijk naar plekken waar niemand er last van heeft.

Ben ik verplicht het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden?

Vroeger was het sneeuw- en ijsvrij houden van het trottoir voor de woning een wettelijke verplichting voor de burger. Dit artikel is echter een aantal jaren geleden al uit de APV geschrapt. Wel ziet de gemeente Langedijk het sneeuw- en ijsvrij houden door de inwoner van het trottoir voor de woning als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom doet het gemeentebestuur een beroep op inwoners, scholen en winkeliers om een steentje bij te dragen door zelf de “eigen stoep” sneeuwvrij te maken.

Hoe gebruik ik strooizout?

Let op: strooizout is niet geschikt voor consumptie!

  • Veeg of schep in geval van sneeuw eerst zoveel mogelijk de losse sneeuw in de richting van de goot.
  • Strooi het zout gelijkmatig en niet te dik uit: maximaal één handje zout per vierkante meter). Te veel zout is niet goed voor de wortels van bomen en planten.
  • Geef het zout een half uur de tijd om zijn werk te doen.
  • Veeg de natte drab richting goot, zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen.
  • Zout strooien heeft vooral zin op plekken waar mensen lopen of rijden.
  • Bewaar geopende zakken op een droge plaats, anders gaat het zout klonteren.

Kan ik bij de gemeente strooizout krijgen?

Nee, de gemeente Langedijk verstrekt geen strooizout, dit kunt u in de winkel kopen, o.a. bij supermarkten, doe het zelf- en tuincentra. Ook via internet is strooizout te koop.

Gebruikt de gemeente alleen zout of ook zand?

De gemeente Langedijk strooit met nat zout. Nat wegenzout is een combinatie van droog zout en pekelwater. Het verstuift niet en blijft goed op de weg liggen. Zand veroorzaakt geen dooi. Ook moet zand worden verwijderd als de dooi intreedt, anders verdwijnt het in putten en raakt het riool verstopt. Daarnaast zorgt zand voor extra slijtage aan machines. Zand heeft als enig voordeel dat het de ondergrond stroef maakt. De gemeente gebruikt het uitsluitend in geval van zout te korten.

Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor opgelopen schade ten gevolge van gladheid?

U kunt de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen voor een dergelijke schade. Als wegbeheerder moet de gemeente op grond van de Wegenwet zorgdragen dat de wegen binnen haar gebied “verkeeren in goeden staat”. De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting voor de bestrijding van gladheid (dit is iets anders dan een resultaatsverplichting, waarbij hij zou moeten garanderen dat de weg te allen tijde voldoende stroef is).De wegbeheerder heeft dus niet de plicht een volmaakte veiligheid te bewerkstelligen. Dat is zowel praktisch als financieel ondoenlijk. Rekening moet worden gehouden met de kosten en er mogen prioriteiten worden gesteld. Bedenk daarbij dat u als weggebruiker ook altijd een eigen verantwoordelijkheid heeft. Met andere woorden, wanneer er gestrooid is betekent dit nog niet dat het wegdek niet meer glad is, u moet altijd alert blijven op mogelijke gladheid van wegen en fietspaden.