Wegen en wijken

 • Werk aan de weg

  Werk-in-uitvoering Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje.

 • Strooiroutes

  Gladheidbestrijding De winter is in aantocht en de gemeente is voorbereid op het ijs- en sneeuwvrij houden van de plaatselijke wegen. Gestrooid wordt in de periode van 1 november tot en met 3 april, als de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken.

 • Verkeer en Vervoerplan Langedijk

  In 2009 is het Verkeer en Vervoerplan Langedijk (VVL) vastgesteld. Hierin is zijn de doelstellingen en het beleid van de gemeente Langedijk op het gebied van verkeer en vervoer opgenomen. In 2016 is besloten om het VVL te actualiseren.

 • Openbaar vervoer

 • Laadpalen elektrische auto’s

  Gemeente Langedijk stimuleert elektrisch rijden. Elektrische auto’s hebben de toekomst; ze zijn schoon, stil en zuinig. Elektrisch rijden helpt om de lucht gezonder te maken en maakt ons minder afhankelijk van oprakende en vervuilende brandstoffen zoals benzine en diesel.