Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland.

Weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Klik op de button om de overzichtskaart te bekijken. Tip: pas linksboven de datum aan als u de wegafsluitingen in de nabije toekomst wilt bekijken. Of bekijk het overzicht hieronder.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden

Op het MOOR platform ziet u een overzicht van werkzaamheden aan kabels en leidingen bij u in de buurt. Klik op de knop hieronder voor het actuele overzicht.

Werkzaamheden kabels en leidingen

Zuid-Scharwoude: 23 november tot en met 27 november 07.00 - 17.00 uur

In verband met het schoonspuiten van het riool kan de uitvoering van deze werkzaamheden enige (verkeers)overlast veroorzaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende straten:

  • Kloosterstraat
  • Zijperpad
  • Grenspad
  • Kleiakker
  • Zandakker
  • Voorburggracht
  • Boomgaard

Tijdens de bovengenoemde dagen adviseren wij u dringend om:

  • De toiletpot af te sluiten door een vuilniszak om de klep te doen en deze af te sluiten.
  • De wasbak, bad en doucheafvoer af te sluiten door het plaatsen van een stop of doek.

Stankklachten na de reinigingswerkzaamheden kunt u oplossen door toiletten en afvoeren van wasbakken e.d. door te spoelen. Het waterslot wordt dan gevuld en sluit de  verbinding met het riool weer af. 

Kruispunt Voorburggracht/Korteweide/Krommebrug: 23 november 07.00 uur tot en met 30 november 16.00 uur

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de kruising Voorburggracht/Korteweide/Krommebrug dicht. Er is een omleiding ingesteld via de Westelijke Randweg, Geestweg en Oostelijke Randweg.

Voorburggracht: 23 november 07.00 uur tot en met 30 november 16.00 uur

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Voorburggracht tussen Voorburggracht 59 en de Geestweg dicht. Er is een omleiding ingesteld via de Westelijke Randweg.

N504 Provincialeweg: 23 november tot en met 1 december 09.00 - 15.00 uur

In verband met bermonderhoud is er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de N504 tussen hectometerpaaltjes 16.3 - 15.5. 

N246 en N244: tot eind 2020

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar. Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter @ProvincieNH.

Daalmeerpad: tot april 2021

In verband met het vervangen van de riolering is de Daalmeerpad afgesloten voor fietsverkeer. Alleen voor bewoners is de weg toegankelijk. 

Maaiwerkzaamheden

Gemeente Langedijk start in de laatste week van september met het maaien van bermen en taluds in heel Langedijk. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 6 weken. Daarnaast is Hoogheemraadschap Noord-Kennemerland bezig met het verwijderen van riet uit sloten. Riet kan hierdoor tijdelijk op bepaalde locaties in Langedijk blijven liggen. Verder werkt de gemeente aan het maaien van gazons zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Om het maaien van de gazons te vergemakkelijken, vragen wij u om uw boot weer in het water te leggen of ergens anders te stallen. Wilt u ook andere obstakels weghalen, zoals surfplanken, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten? De gemeente ziet zich gedwongen aanhangwagens te verwijderen die langs de waterkant staan als de eigenaren dat niet zelf doen. Wilt u zelf gezonken bootjes boven water halen en verwijderen?