Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. De meest actuele verkeersmaatregelen en werkzaamheden in en rond de gemeente Langedijk zetten we graag voor u op een rijtje. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland. Op enkele projecten na liggen de werkzaamheden stil tijdens de bouwvak.

COVID-19 (corona)

De richtlijnen van het RIVM betreffende COVID-19 worden, bij al onze werken, nauwlettend in de gaten gehouden en opgevolgd. Op dit moment laten de richtlijnen het toe om genoemde werken uit te voeren. Mochten de richtlijnen wijzigen waardoor de werken niet uitgevoerd mogen worden, dan stellen we u daar uiteraard van op de hoogte.

Herstelwerkzaamheden aan de brug Lepelaar

De aannemer (de Boer en de Groot) begon begin deze maand met de herstelwerkzaamheden van het beton aan de onderkant van de brug Lepelaar in het Duizend Eilanden Gebied. De verwachting is dat de werkzaamheden 25 september gereed zijn. Tijdens de werkzaamheden is de doorvaart gestremd onder de brug. Er komt ook een moment dat eveneens het verkeer over de brug  gestremd gaat worden. Dit wordt door middel van een vooraankondiging kenbaar gemaakt aan het begin van de Lepelaar. De rijweg is afgesloten van woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 oktober. 

Werkzaamheden aan bruggen en steigers

Vanaf maandag 17 augustus vervangt gemeente Langedijk de slijtlagen van een groot deel van de bruggen in Langedijk. Dit gebeurt in de maand augustus en een deel van september.

Overzicht van de bruggen en steigers:

1. Nijverheidsstraat/Overzegge brug 8.
 
2. Watermunt/Moerasandoorn  brug 15.

3. Waterdrieblad/Voorburggracht brug 16.

4. Waterdrieblad/Blaasjeskruid  brug 17.

5. Potjesdam/Volkstuinen-Kinderboerderij brug 46.

6. Bosweid brug 190.

7. Slikweid brug 193.

8. Steiger Diepsmeerpark.

9. Weidemolen/Poldermolen brug 34.

10. Weidemolen/Korenmolen brug 35.

11. Steiger Vroedschap 1 steiger V15.

12. Steiger Papegroet 8 steiger V16.

13. Dwarspad brug 58.

14. Bosgroet voetpad geluidswal.

15. Tjotter brug 59.

16. Bootoverhaal/Keppelsloot Botenhelling S09.

17. Zomersloot/Amelsgroet brug 100.

18. Amelsgroet/Bosgroet brug 95.

19. Grundel/Maijersloot  brug 60.

20. Grundel/Boeier brug 61.

21. Wagenweg/Schagerweg tunnel 90.

22. Magnolialaan/spoorbrug brug 82.

23. Heklat/Stuimellaan brug 181.

Rioolwerkzaamheden Oranjebuurt

Van 7 tot en met 25 september wordt op donderdag en vrijdag gewerkt aan de relining van het rioolstelstel in de Oranjebuurt. Dankzij deze speciale methode hoeft de straat niet opengebroken te worden en blijft eventuele overlast beperkt. Bewoners lezen in een verstuurde brief meer informatie over de werkzaamheden en de gevolgen ervan.

Maaiwerkzaamheden

Gemeente Langedijk start in de laatste week van september met het maaien van bermen en taluds in heel Langedijk. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 6 weken. Daarnaast is Hoogheemraadschap Noord-Kennemerland bezig met het verwijderen van riet uit sloten. Riet kan hierdoor tijdelijk op bepaalde locaties in Langedijk blijven liggen. Verder werkt de gemeente aan het maaien van gazons zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Om het maaien van de gazons te vergemakkelijken, vragen wij u om uw boot weer in het water te leggen of ergens anders te stallen. Wilt u ook andere obstakels weghalen, zoals surfplanken, palen, kettingen, touwen, afvalbakken en vlotten? De gemeente ziet zich gedwongen aanhangwagens te verwijderen die langs de waterkant staan als de eigenaren dat niet zelf doen. Wilt u zelf gezonken bootjes boven water halen en verwijderen?

Werkzaamheden N246 en N244: tot eind 2020

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar. Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter @ProvincieNH.