Werk aan de weg

Blijf op de hoogte van alle stremmingen, omleidingen, nieuwe rotondes en gewijzigde situaties. In alle gevallen geldt dat de verkeershinder langer kan duren als het weer tegenzit of als werkzaamheden minder snel gaan dan gepland.

Wilt u weten waar wegen zijn afgesloten of waar verkeershinder is? Kijk dan op de overzichtskaart met actuele werkzaamheden. Pas (linksboven) de datum aan als u de wegafsluitingen in de nabije toekomst wilt bekijken.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden

Bekijk ook het overzicht van werkzaamheden voor kabels en leidingen bij u in de buurt.

Werkzaamheden kabels en leidingen
 

Boten-overhaal in Broek op Langedijk tot einde vaarseizoen buiten gebruik

De boten-overhaal Mayersloot-West bij de Keppelsloot in Broek op Langedijk is op dit moment defect. Helaas betekent dit dat u dit vaarseizoen geen gebruik meer kunt maken van de boten-overhaal.

Parallelweg en omliggende straten

Het riool aan de Parallelweg en de omliggende straten in Sint Pancras wordt vervangen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

  • Vanaf 11 oktober aan de Benedenweg. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
  • Vanaf 8 november aan de Fröbelstraat. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
  • Vanaf 29 november aan de Parallelweg/Zuiderlaantje. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken
  • Vanaf 10 januari 2022 aan de Parallelweg. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken
  • Vanaf 21 februari 2022 aan de Stenenlaan, Mimosalaan en Bakkerslaan. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken

Tijdens de werkzaamheden zal het lastig zijn om de huisvuilcontainers aan de weg te zetten. Wij hebben nauw contact met de ophaaldienst. Wanneer er werkzaamheden in de straat zijn, kunt u op de ophaaldag (donderdag) uw container aanbieden op de stoep bij uw huis. Wij zorgen ervoor dat deze geleegd worden en weer terug worden gebracht. In de eerst fase gaat het om de bewoners van de Benedenweg nummer 230 tot en met 240 en 231 tot en met 241.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u ook bellen met het klantcontactcentrum via 0226 334433. Op het grasveld tussen de Benedenweg (huisnummer 142) en de Gedempte Veert staat de directiekeet. Iedere woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur is er een inloopspreekuur. Hier kunt u ook met al uw vragen terecht. Stéan Gerards is toezichthouder van dit project. Hij is dagelijks op het werk aanwezig en bereikbaar via het centrale nummer 0226 334433.

Wandelpaden Reiger en Lepelaar

Vanaf 27 september wordt het Graustabiel op de halfverhardingswandelpaden bij de Reiger en de Lepelaar in Broek op Langedijk opnieuw aangebracht. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De wandelpaden worden tijdens de werkzaamheden afgesloten voor wandelaars.

Afsluiting Voorburggracht: tot medio november

Vanaf maandag 6 september 2021 tot medio november 2021 voert Strukton Civiel West B.V. in opdracht van de gemeente Langedijk werkzaamheden uit aan de Voorburggracht. De rijweg en voetpaden worden vervangen door asfalt en nieuwe elementenverharding.
Het gedeelte tussen de Kasteelstraat en de Zaagmolenweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. U kunt de huizen langs dit gedeelte te voet bereiken over kunststof loopschotten.

  • Vanaf 6 september tot ongeveer 8 oktober vinden de werkzaamheden vooral plaats tussen de Kasteelstraat en de Lourens Bogtmanstraat.
  • Vanaf 8 oktober tot ongeveer 19 november vinden de werkzaamheden vooral plaats tussen de Lourens Bogtmanstraat en de Zaagmolenweg.

Langs en op de Voorburggracht parkeren is niet mogelijk. U kunt parkeren in de zijstraten of bij de Vomar.

Eerste Industriestraat

De Eerste Industriestraat (tussen de Veilingweg en de Tweede Industriestraat) is van ongeveer 20 september tot 1 oktober afgesloten. Het laatste deel van de riolering wordt dan vervangen.

Nauertogt en kruispunt Nauertogt-Achtergraft

Tot en met 6 oktober is de Nauertogt tussen de Kanaaldijk en het Dijk- en Waardpad afgesloten voor doorgaand verkeer. Er vinden werkzaamheden plaats tussen de Kanaaldijk en de Achtergraft, inclusief het kruispunt Nauertogt-Achtergraft. De Achtergraft, gemeente Langedijk, tussen de Nauertogt en het Vlasgat wordt ontsloten via het Vlasgat. De Achtergraft, gemeente Alkmaar, tussen de Nauertogt en De Landman wordt ontsloten via De Landman. De aanwezige fietssluis Achtergraft-De Landman wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk verwijderd. De Nauertogt tussen de Achtergraft en het Dijk- en Waardpad kan tijdens deze werkzaamheden in verband met de verkeersveiligheid niet worden opengesteld, maar blijft afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Nauertogt tussen Provinciale weg N245 en De Negen Sneesweg/Dijk- en Waardpad

Van 7 oktober tot en met 22 oktober worden twee bestaande asfaltdrempels op de Nauertogt tussen de Provinciale weg N245 en De Negen Sneesweg/Dijk- en Waardpad aangepast. De Nauertogt is dan tussen de Provinciale weg N245 en De negen Sneesweg/Dijk- en Waardpad afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Fase 1

Van 7 tot en met 8 oktober is de Nauertogt tussen De Negen Sneesweg/Dijk- en Waardpad en de inrit natuurbegraafplaats Geestmerloo afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fase 2

Van 18 tot en met 22 oktober is de Nauertogt tussen Provinciale weg N245 en de inrit natuurbegraafplaats Geestmerloo afgesloten voor doorgaand verkeer.

Parallelweg en omliggende straten

Het riool aan de Parallelweg en de omliggende straten in Sint Pancras wordt vervangen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

  • Vanaf 11 oktober aan de Benedenweg. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. -Vanaf 8 november aan de Fröbelstraat. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. -Vanaf 29 november aan de Parallelweg/Zuiderlaantje. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken -Vanaf 10 januari 2022 aan de Parallelweg. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken -Vanaf 21 februari 2022 aan de Stenenlaan, Mimosalaan en Bakkerslaan. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken
  • Tijdens de werkzaamheden zal het lastig zijn om de huisvuilcontainers aan de weg te zetten. Wij hebben nauw contact met de ophaaldienst. Wanneer er werkzaamheden in de straat zijn, kunt u op de ophaaldag (donderdag) uw container aanbieden op de stoep bij uw huis. Wij zorgen ervoor dat deze geleegd worden en weer terug worden gebracht. In de eerst fase gaat het om de bewoners van de Benedenweg nummer 230 tot en met 240 en 231 tot en met 241.
  • Via www.parallelwegsintpancras.nl [website gaat volgende pas live] kunt u vragen stellen over de werkzaamheden aan de Parallelweg. Ook ziet u hier of een vraag al is gesteld en wordt u via de website op de hoogte gehouden van de planning, wijzigingen en andere vragen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u ook bellen met het klantcontactcentrum via 0226 334433. Op het grasveld tussen de Benedenweg (huisnummer 142) en de Gedempte Veert staat de directiekeet. Iedere woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur is er een inloopspreekuur. Hier kunt u ook met al uw vragen terecht. Stéan Gerards is toezichthouder van dit project. Hij is dagelijks op het werk aanwezig en bereikbaar via het centrale nummer: 0226 334433.