Gladheidsbestrijding

De gemeente is voorbereid op het ijs- en sneeuwvrij houden van de plaatselijke wegen. Gestrooid wordt in de periode van 1 november tot en met 3 april, als de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken.

Strooiroutes

De gladheidsbestrijding is voor onze gemeente onderverdeeld in vijf strooiroutes. In de eerste vier strooiroutes zijn de meest urgente wegen (en fietspaden) ondergebracht waarop zeven dagen per week de gladheid wordt bestreden als weersomstandigheden daarom vragen. De vijfde route, de dagroute, bestaat uit wegen die zich binnen een wijk of in het buitengebied bevinden. Deze wegen hebben een lagere urgentie. Hierop wordt gestrooid tijdens kantooruren maar alleen wanneer de eerste vier strooiroutes goed toegankelijk zijn.

De gemeente Langedijk beschikt zelf niet over zoutopslag. Het strooizout en zoutoplossing halen wij op bij de gemeente Heerhugowaard.