Gladheidsbestrijding en strooiroutes

De gemeente is voorbereid op het ijs- en sneeuwvrij houden van de plaatselijke wegen. Het bestrijden van gladde wegen en stoepen met strooizout is een belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners.

Bekijk de strooiroutes op deze kaart

Waar begint de gemeente met strooien?

Vanuit financieel, organisatorisch en milieutechnisch oogpunt is het niet mogelijk om alle wegen in de gemeente te strooien. De gemeente strooit daarom in volgorde van prioriteit.

Prioriteit 1 (hoog)

 • Gebiedsontsluitingswegen (50, 70 en 80 km/h-wegen)
 • Primaire fietsroutes
 • Busroutes van het openbaar vervoer
 • Aansluitwegen hulpdiensten (brandweer en ambulance)

Prioriteit 2 (middel)

 • Erftoegangswegen met ontsluitingsfunctie
 • Belangrijke wegen op bedrijventerreinen

Prioriteit 3 (laag)

 • Wegen langs scholen en zorgcentra
 • Wegen bij winkelconcentraties
 • Bushaltes
 • Bepaalde voet/fietsbruggen
Wat gebeurt er als het langer glad blijft?

Als het langer glad blijft kan de gemeente overgaan tot het beperken van de gladheidsbestrijding tot de prioriteit 1 wegen. Als de gladheidsperiode langer aanhoudt kan de gemeente aannemers inzetten om te helpen bij de gladheidsbestrijding.

Waar strooit de gemeente niet?
 • Erftoegangswegen zonder ontsluitingsfunctie
 • Voetpaden/trottoirs
 • Recreatieve fietspaden
 • Parkeervoorzieningen
Waarom strooit de gemeente niet overal?

Wij strooien niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken om de volgende redenen:

 • Bij het gebruik van een sneeuwschuiver of rolbezem door een woonstraat kan de sneeuw nergens heen.
 • Door het tijdsverloop is de sneeuw aangereden en niet meer (of zeer arbeidsintensief) te verwijderen.
 • Er is grote kans om geparkeerde voertuigen te beschadigen bij het ruimen in een woonwijk.
 • Het strooien van deze gebieden brengt te hoge kosten met zich mee.
 • Strooien is niet goed voor het milieu. Daarom probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu.
Wat kunt u zelf doen?

We vragen bewoners en ondernemers hun eigen stoep sneeuwvrij te maken.

Tips:

 • Maak met een sneeuwruimer, bezem, zand of keukenzout uw eigen stoep schoon en veilig.
 • Wacht niet te lang met zout strooien, anders vriest het aan.
 • Gebruik strooizout met mate. Het is schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan. 
 • Strooi zand op harde ijsvlakten. Dit zorgt voor minder gladheid en is milieuvriendelijk. 
 • Dooikorrels (calciumchloride) zijn een milieuvriendelijk alternatief voor strooizout (natriumchloride).
 • Pas uw snelheid aan als u de weg opgaat.
Waar kunt u strooizout krijgen?

Er is geen strooizout af te halen bij het afvalbrengstation. De gemeente stelt geen zout beschikbaar. Strooizout is te koop bij supermarkten en bouwmarkten.

Hoe meldt u dat het ergens gevaarlijk glad is?

U kunt gladheid op wegen en fietspaden melden bij de gemeente. Houd er wel rekening mee dat we niet op alle verzoeken in kunnen gaan. In principe zijn de vastgestelde routes leidend. Alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.