Sport

  • Aangepast Sporten

    Langedijk kent een rijk verenigingsleven. Daarnaast voert Sportservice Noord-Holland het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten uit, activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, visueel, auditief), chronische aandoening en/ of autismespectrumstoornis.