Westdijk

Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor wonen, werken en recreatie voor inwoners en bezoekers van Langedijk en Heerhugowaard.

Ontmoetingsgebied

Het gaat om het gebied Westdijk, het water en de havens van Broekhorn en Broek op Langedijk tussen fietsbrug ‘de Krul’ en de haven van Broek op Langedijk. Het gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk ontmoetingsgebied van de nieuwe gemeente Dijk en Waard te worden, waar de verschillende functies elkaar versterken. Het water, de Westdijk en de havens vormen dan de recreatieve en cultuurhistorische verbinding, als startpunt om het buitenleven te beleven.

Concept-visie opnieuw open voor reacties

Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard en andere belangstellenden hebben in mei hun reactie op de concept-visie Westdijk en Havens kunnen  geven. Beide colleges van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn enthousiast over de hoeveelheid aan reacties. De reacties hebben tot aanvullingen op de concept-visie geleid. De concept-visie met reactienota is hieronder in te zien en open voor reactie van 8 juli tot en met 18 augustus. Geef uw mening door via westdijk@heerhugowaard.nl

Concept-visie, reacties mei/juni 2021

Inwoners en andere belangstellenden konden in de periode van 21 mei t/m 7 juni  hun reactie op de concept-visie Westdijk en Havens geven. Met een korte video werd de visie toegelicht. De vragenlijst was kort: Wat vindt u een goed idee (top), wat zou u anders willen zien (tip) en mist u misschien nog iets (open vraag)? 

Ongeveer 185 inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hebben hun mening over de visie gegeven. Van de 185 waren er 23 van ‘elders uit Heerhugowaard’ en 20 van ‘elders in Langedijk’. De overige reacties zijn van bewoners die nabij of rondom de Westdijk wonen.

Aanvulling op de visie

Een aantal tips hebben geleid tot een aanvulling op de visie. Zo is toegevoegd: In het kader van duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen, oplaadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen op parkeerplaats Broekhorn. Op de Westdijk is iedereen welkom, toegankelijkheid voor alle gebruikersgroepen wordt gewaarborgd in een inclusief ontwerp voor de inrichting van het gebied. Op de Westdijk zijn honden welkom, bij de inrichting worden voorzieningen voor baas en hond opgenomen.

Top (een goed idee)

Mensen vinden het over het algemeen een goed idee dat er met de visie Westdijk meer samenhang en verbinding tussen de twee gemeenten komt en fiets- wandelverbindingen in het bijzonder. Ook vinden ze het goed dat er aandacht is voor sport en recreatie en kunnen ze zich vinden in ideeën voor een pontje bij de krul en opwaardering van de openbare ruimte. 

Tip (aandachtspunten)

Er is meer verdeeldheid over horeca, een brug over de havenmond bij Broekhorn en wandelvlonders. Deze werden zowel in zeer positieve als negatieve zin genoemd. Als zorg wordt - met stip op 1 – het parkeren genoemd. Omwonenden geven aan dat er nu al een tekort aan parkeergelegenheid is. Zij verwachten dat extra voorzieningen zal leiden tot nog meer tekorten. Met het aanleggen van wandelvlonders is er angst voor geluidsoverlast door harde muziek en drankgebruik. Daarnaast is er vrees voor drukte. Campers ziet men liever minder dan meer. Bij de beheerders van de havens en enkele booteigenaren zijn er zorgen over de brug over de Havenmond bij Broekhorn. Ze zijn bang dat de brug een belemmering wordt voor een aantal grotere motorboten. Ook is er behoefte aan meer groen en meer hondenuitlaatplekken. 

Vervolgacties

Samen met betrokkenen wordt de visie uitgewerkt in vervolgplannen, zoals een inrichtingsplan. De tips worden in de vervolgfase nader onderzocht. Zoals een parkeeronderzoek en een onderzoek naar de optimale brughoogte en brugtype. De camperplaatsen die vervallen bij het doortrekken van de fietsroute over de dijk worden in de omgeving vervangen en zo goed mogelijk ruimtelijk ingepast. Ook groen en hondenuitlaatplekken krijgen een plek in het inrichtingsplan. Er komen afspraken over het gebruik van de openbare ruimte waarop ook toezicht wordt gehouden.

Voorgaand proces

Projectbureau Vrolijks en stedenbouwkundig bureau Urhahn zijn door beide gemeenten gevraagd om de gebiedsvisie te maken voor deze verblijfs- en verbindingsruimte. Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard, stakeholders en ondernemers zijn daar vanaf het begin bij betrokken.

Het doel is om van Westdijk en omgeving een prettig verblijfsgebied te maken voor iedereen. Daarnaast is de Westdijk een belangrijke verbinding tussen de beide zijden van het kanaal en van en naar het Stationsgebied Dijk en Waard.

Online peiling (november 2020)

De eerste stap was in november 2020, met een online peiling voor de inwoners van Heerhugowaard (Westdijk en rondom de haven van Broekhorn) en de inwoners van Langedijk (rondom de haven van Broek op Langedijk). De betrokkenheid was groot: 161 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de vragenlijst kwam een top 5 van de 'meest ondernomen activiteiten op/aan het water': wandelen, fietsen, zitten aan het water, varen en zwemmen. Schrikbeelden die werden genoemd waren: ‘niet nóg meer hoge bebouwing’ en ‘geen massa’s toeristen’. Als droombeelden zijn genoemd: ‘graag levendig en een beetje meer gezelligheid’ en ‘behoud van rust en het mooie karakter’.

Verdiepende bijeenkomst (februari 2021

In februari volgde een online bijeenkomst voor inwoners. Tijdens een presentatie was te zien hoe het gebied is opgedeeld: plekken worden niet goed benut, het is rommelig, er is veel versnippering en weinig samenhang. Dit nodigde deelnemers uit om ideeën in te brengen en te reageren op de eerste voorstellen van het bureau. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze bijeenkomst, eerder gemaakte analyses en gevoerde gesprekken verwerkt in de concept-visie. 

Planning

Naar verwachting nemen de gezamenlijke gemeenteraden na de zomer een besluit over de concept-visie Westdijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via westdijk@heerhugowaard.nl.