Westdijk

Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt de scheiding tussen de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor ontspanning, recreatie, wonen en sport voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard.

Daarom willen wij dit gebied samen met inwoners van beide gemeenten vormgeven. Het gaat om de gebieden Westdijk, het water en de havens van Broekhorn en Broek op Langedijk tussen fietsbrug ‘de Krul’ en de haven van Broek op Langedijk.

Verblijfs- en verbindingsruimte

Stedenbouwkundig bureau Urhahn en Projectbureau Vrolijks zijn door de gemeenten gevraagd om de gebiedsvisie te maken voor deze verblijfs- en verbindingsruimte. Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard, stakeholders en ondernemers worden daar vanaf het begin bij betrokken. De eerste stap is een online peiling voor de inwoners van Heerhugowaard (Westdijk en rondom de haven van Broekhorn) en de inwoners van Langedijk (rondom de haven van Broek op Langedijk). Begin 2021 volgt een verdiepende bijeenkomst voor inwoners. De gemeenten willen in het tweede kwartaal van 2021 een visie voor Westdijk en havens vaststellen.

WestdijkMeningen, wensen en ideeën van inwoners van beide gemeenten

Aan het begin van het project, in november 2020, is een online peiling uitgezet onder de inwoners van Heerhugowaard en Langedijk die in en nabij het plangebied wonen. 1De betrokkenheid was , 161 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Daaruit is de top 5 “Meest ondernomen activiteiten op/aan het water gekomen”:

  1. Wandelen
  2. Fietsen
  3. Zitten aan het water
  4. Varen
  5. Zwemmen

Als schrikbeelden zijn genoemd: ‘niet nog meer hoge bebouwing’, ‘geen massa’s toeristen’. Als droombeelden zijn genoemd: ‘graag een beetje  meer gezelligheid’ en levendig en ‘behoud van rust’ en het mooie karakter.  De waterkant is van iedereen, de Westdijk is voor iedereen!

Online bijeenkomst

Op 4 februari 2021 was er een online bijeenkomst voor bewoners en direct belanghebbenden. Tijdens een presentatie was te zien hoe het gebied in kleine puzzelstukjes is opgedeeld: plekken worden niet goed benut, het is rommelig, er is veel versnippering en weinig samenhang.

Dit nodigde deelnemers uit om in kleine groepjes via een online programma ideeën in te brengen en te reageren op de eerste voorstellen van het bureau. Deelnemers kregen een kaart van het gebied te zien waarin zij met foto’s en tekst hun ideeën en wensen konden aangeven. In kleine groepjes werden thema’s als sport en spel, recreatie, watergebruik en horeca besproken.

De ideeën worden op een rij gezet per thema en locatie. De deelnemers ontvangen hier een verslag van.

Planning en hoe nu verder?

Met de ambities die er liggen, de opgaven in bredere zin en de inbreng van bewoners en belanghebbenden wordt een conceptvisie gemaakt. Er is een belangrijke stap gezet in de richting van een prettige verblijfsruimte voor inwoners en bezoekers van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. In het tweede kwartaal van dit jaar volgt een vervolgbijeenkomst waarin de conceptvisie besproken wordt.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via westdijk@heerhugowaard.nl.