Voormalige bibliotheeklocatie Zuid Scharwoude

Op 15 juli 2014 heeft het college van de gemeente Langedijk ingestemd met een plan voor de voormalige bibliotheeklocatie en de huidige vestigingsplaats van de Aldi aan de Voorburggracht in Zuid Scharwoude.

Het plan omvat de komst van een nieuwe supermarkt, de bouw van twaalf appartementen en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Het pand van de Aldi wordt gesloopt.

Op deze locatie komt een nieuwe Vomar met daarboven twaalf appartementen en extra parkeerplaatsen. De bedoeling is dat ook andere winkels zich hier kunnen vestigen. Het bouwplan bestaat uit twee lagen die qua architectuur goed passen in de huidige omgeving van Zuid Scharwoude. Ook wordt het huidig draaiend en kerend bevoorradingsverkeer op de Voorburggracht opgelost. Er komt een aparte distributieroute achter het gebouw die hierin voorziet. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Voor de locatie-ontwikkeling hebben de gemeente Langedijk en Hoorne B.V. afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad van Langedijk het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld. Naar verwachting zal eind 2016 gestart worden met de sloop van de Aldi en de bouw van het nieuwe gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider de heer Jasper de Boer via 0226-334433.