Voormalige bibliotheeklocatie Zuid-Scharwoude

Op 15 juli 2014 heeft het college van de gemeente Langedijk ingestemd met een plan voor de voormalige bibliotheeklocatie en de huidige vestigingsplaats van de Aldi aan de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude.

Het plan omvat de komst van een nieuwe supermarkt, de bouw van twaalf appartementen en de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. Het pand van de Aldi wordt gesloopt. Op deze locatie komt een nieuwe Vomar met daarboven twaalf appartementen.

​Rond het gebouw worden extra parkeerplaatsen ​aangelegd​. De bedoeling is dat ook andere winkels zich hier kunnen vestigen. Het bouwplan bestaat uit twee lagen die qua architectuur goed passen in de huidige omgeving van Zuid​-Scharwoude. Ook wordt het huidig draaiend en kerend bevoorradingsverkeer op de Voorburggracht opgelost: er komt hiervoor een aparte distributieroute achter het gebouw. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Voor de locatie-ontwikkeling hebben de gemeente Langedijk en Hoorne B.V. afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad van Langedijk het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld. Naar verwachting zal eind 2017 gestart worden met de sloop van de Aldi en de bouw van het nieuwe gebouw. Eind 2018 kan dan het bouwplan worden opgeleverd en ​wordt de buitenruimte ingericht.​

​Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider de heer Jasper de Boer via tel. 0226-334433.